Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Baráti Kör Alapszabály

Alapszabály

Az Állatorvostudományi Egyetem Baráti Körének 1989-ben készült alapszabálya füzet formájában és a Magyar Állatorvosok Lapjában (1991. 46. 251-253) is megjelent. Ez tartalmazza az általános rendelkezések mellett a Baráti Kör célját, a tagságra, a tagok jogaira és kötelezettségeire, a tagsági viszony megszűnésére, a közgyűlésre, elnökségre, a számvizsgáló és elnökségi bizottságokra vonatkozó előírásokat.

Ezek részletezése helyett fontosnak tartjuk itt megemlíteni, hogy az eredetileg elképzelt szenior megkülönböztető elnevezés de jure okafogyottá vált, noha de facto érvényes, mert – a több mint 2 évtizedes tapasztalat szerint – a Baráti Kör tagságának mintegy 95 %-a nyugdíjas korú.

A működés és tagsági viszony olyan formai feltételeitől, mint pl. a jelentkezési űrlap kitöltése, a tagdíjfizetés stb. hagyományosan eltekintünk A Baráti Kör tagja lehet ugyanis az alma materhez, a kari összetartozáshoz ragaszkodó, a szervezet korábban lefektetett célkitűzései, az állatorvos- és rokon tudományok fejlődése, a közélet és a művészetek iránt érdeklődő kolléga életkorától függetlenül, esetleg hozzátartozója vagy a találkozókon rendszeresen megjelenő vendég. Minthogy a bevétellel nem rendelkező szervezet működési költsége lényegében a postaköltségből adódik, postai meghívót a találkozókra – takarékossági célból, közgyűlési beleegyezéssel – csak a nyilvántartásunk szerint többé-kevésbé rendszeresen megjelenő tagoknak küldünk. Az állatorvos-társadalom érdeklődő tagjai az elektronikus úton (e-mail) értesített kollégáktól és szakmai folyóiratokból, 2010-től kezdve e honlap Hírek rovatából is tájékozódhatnak a sorra kerülő rendezvényekről. A korösszetételből következően folytonosan változik a taglétszám; a rendezvényekre találkozónként általában 45-105 fő jelenik meg.

Minthogy egyesületünk nem felelt meg a megváltozott jogszabályoknak, a jelenlévők civil társasági forma megalapításáról döntöttek Ettől kezdve a neve: Állatorvostudományi Egyetem Baráti Köre Civil Társaság (ÁTE BK CT).

ÁTE-BK-CT Társasági Szerződés

Csatlakozási Nyilatkozat

Jubileumi diplomák