Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Baráti Kör Hősök napja

Hősök napja

Az 1924. évi XIV. törvénycikk az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről rendelkezett, s ennek szellemében készült karunk mai Központi Könyvtárának falán a háborúban elesett állatorvosok és állatorvostan-hallgatók nevét megörökítő emléktábla 1926-ban. A 2. világháborút követő években a fenti törvény hatályát ugyan nem veszítette, de elhallgatták. Az állatorvosok – főleg – idősebb korosztálya régen hiányolta a 2. világháború áldozatairól való intézményes megemlékezést. A Baráti Kör tett erre vonatkozó nemes kezdeményezést, s ezt az Állatorvos-tudományi Egyetem tanácsa magáévá tette. Marosits István Munkácsy-díjas szobrászművész intézményi és egyéni adakozásból megalkotta az 1939 és 1956 között életüket veszített állatorvosok és állatorvostan-hallgatók nevét és a következő feliratot tartalmazó emlékművet:

“In memoriam martyrum veterinariorum discipulorumque MCMXXXIX – MCMLVI”.

Ezt a Gyógyszertani és Méregtani Tanszék falára épített emléktáblát – a hazai felsőoktatási intézmények között első ilyen célú műalkotást – Dr. Kovács Ferenc rektor 1990. május 9-én avatta fel. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére 2001. évi LXIII. törvényben az évezred magyar hőseire való tisztelet és kegyeletteljes emlékezés napjává, a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította ismét május utolsó vasárnapját. A Baráti Kör ennek szellemében tartja meg évenkénti koszorúzási ünnepségét a fenti 2 emlékmű helyszínén túl az 1956-ban életét vesztett Tatay Zoltán állatorvostan-hallgatónak a Kémiai Tanszék falán 2006-ban elhelyezett, valamint a Központi Könyvtár falán az 1944-ben nyugatra telepített állatorvosi egyetemi tanszázad és a M. kir.-i Önálló Egyetemi Rohamzászlóalj tagjaként harcoló és vérző állatorvostan-hallgatók 2005-ben létesített emléktáblájánál.

A Tatay Zoltán-emlékérem alapítólevelének részlete:

“Az emlékérmet minden évben egy alkalommal, a karunk Hősök Napi koszorúzási ünnepsége alkalmával veheti át egy (kivételes esetben két) állatorvos, esetleg szigorló állatorvostan-hallgató, akit erre az odaítélő bizottság méltónak tart a szakmai tevékenység, a patrióta magatartás, az 56-os forradalom eszmeiségének tisztelete, a közösségért önzetlenül végzett munka és az erkölcsileg kifogástalan életvitel alapján. A kitüntetéssel pénzjutalom nem jár.

Írásos felterjesztést kisebb-nagyobb közösség vagy intézmény (pl. Baráti Kör, egyén, évfolyam-közösség, hallgatói önkormányzat, MÁOK, MÁVSZ, megyei igazgatóság, MOÁE stb.) nyújthat be. A jelöltre vonatkozó javaslatot minden évben március 31-ig kell a SZIE ÁOTK BK elnöke címére (1078 István u. 2.) eljuttatni. Az elbírálásban az állat-egészségügyi szolgálat vezetője, a BK elnöke, a hallgatói önkormányzat elnöke, karunk dékánja, a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke meghívás alapján vesz részt.”

A Kamarai Állatorvos beszámolója a megemlékezésről és a Tatay Zoltán Emlékérem átadásáról:

2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 2017 20182019  – 2021 – 2022