Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Minőségügy EAEVE Akkreditáció

EAEVE Akkreditáció

A 227 éves magyarországi állatorvos-képzés akkreditációja

Certificate Of Approval KicsiCertificate Of Accreditation Kicsi

 

Az Európai Állatorvos-képző Intézmények Egyesületét (EAEVE=European Association of Establishments for Veterinary Education) 1988-ban alapították, amelynek célja az alapító országok állatorvos-képzésének egységesítése. Ez a szervezet végzi az európai állatorvos-képző intézmények oktatási színvonalának minősítését egy, az adott állatorvosi egyetem által készített részletes írásbeli önértékelésére, és egy nemzetközi bizottság látogatása keretében végzett személyes vizsgálatra alapozva. Szigorú és egységes szempontok alapján értékelik az intézmény állatorvos-képzését, és amennyiben a vizsgálat egyetlen meghatározó hiányosságot sem talál, akkreditálják a képzést. Az „elit körbe” való tartozás mellett ez a státusz azt is jelenti, hogy az intézmény által kiadott állatorvosi diplomát az európai országok minden további honosítási eljárás nélkül automatikusan elfogadják.

2007-től tovább szigorodott az európai akkreditáció: az addigi állatorvos-szakmai szempontok alapján végzett értékelés mellett már egy minőségbiztosítási vizsgálat ellenőrizte szigorú feltételrendszernek is meg kell felelni. Ezt a szigorú követelményt közel száz vizsgált, illetve értékelésre váró állatorvosi egyetem, illetve kar közül mindezideig csak hat európai állatorvos-képző intézmény (Koppenhága, Gent, Helsinki, London, Zürich/Bern és Bécs) tudta sikeresen teljesíteni, megelőzve számos nagynevű intézményt.

2014-ben került sor a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán a hazai egyetlen, 227 éve alapított Európában példa nélküli módon három (magyar, német és angol) nyelven oktató állatorvos-képző intézményünk új rendszer szerinti vizsgálatára. Ennek előkészítésére a különböző európai országokból származó neves szakértőkből álló két bizottság az előírásoknak megfelelően 2013 végén kapta meg az általunk összeállított két angol nyelvű írásos önértékelési dokumentumot: az egyik a graduális oktatás, szakállatorvosi továbbképzés és a PhD képzés mellett a tudományos teljesítmény adatait a lehető legrészletesebb formában tartalmazta, a másik a Kar minőségbiztosítási rendszerének szerkezetét és működését mutatta be. A két bizottság 2014. február utolsó hetében látogatott Budapestre, ahol az egy hétig tartó és minden részletre kiterjedő, személyes megtekintésekre és egyeztetésekre alapuló, továbbá valamennyi egyetemi polgár (hallgatók, vezető- és beosztott oktatók, alkalmazottak stb.) részvételét megkövetelő vizsgálat fő célja az volt, hogy az írásos önértékelés számtalan adatának valós jellegét és meglétét közvetlenül is ellenőrizze. A két bizottság vizsgálata egyetlen meghatározó hiányosságot sem talált, és erősségként kiemelte az egyetemi polgárok egy emberként való kiállását az állatorvosi oktatás mellett, különös tekintettel a mintegy másfélezer magyar, német és angol nyelvű hallgató példátlanul erős elkötelezettségére „alma mater”-ünk irányában. A vizsgálat szintén nagyra értékelte a Kar nemzetközi összehasonlításban is magasszintű tudományos teljesítményét.  Az értékelés számos ajánlást is megfogalmazott a hazai állatorvos-képzés színvonalának további javítása érdekében, amelyek elsősorban a hallgatói jóléti intézmények fejlesztésére, az oktatással járó adminisztratív tevékenység javítására, és az élelmiszerlánc-biztonsági szemlélet elmélyítésére vonatkoztak. Mindkét bizottság egybehangzó véleményként fogalmazta meg azt, hogy a hazai állatorvos-képzés jövőbeli fejlődése szempontjából, annak speciális jellegéből fakadóan, önálló egyetemi státusz és független pénzügyi gazdálkodás létrehozása elsődleges jelentőségű.

A bizottságok értékelését az Európai Állatorvos-képző Intézmények Egyesületének döntéshozó testülete 2014 májusában tárgyalta. Ennek eredményeképpen, Európában a hetedikként, a hazai egyetlen állatorvos-képző intézmény elnyerte a teljes (oktatási és minőségbiztosítási) intézményi akkreditációt, és így a következő megmérettetésig 10 éven keresztül biztosítja a legmagasabb oktatási minősítést. Ez az “elit körbe” való tartozá azt is jelenti, hogy az általunk kiadott állatorvosi diplomát az európai országok minden további honosítási eljárás nélkül automatikusan elfogadják.

Kapcsolódó dokumentumok (angol nyelven):

A Kar önértékelési jelentése

A Kar minőségügyi önértékelési jelentése

Az ECOVE (az Európai Állatorvos-képző Intézmények Egyesületének döntéshozó testülete) hivatalos levele.

Az ECOVE összefoglaló jelentése a vizsgálat eredményéről: