Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Gáspárdy András

Gáspárdy András

Név

Dr. Gáspárdy András

Végzettség
Ph.D., habilitált (Habil), okleveles agrármérnök
Szervezeti egység
Állattenyésztési és Genetikai Tanszék
Beosztás: tanszékvezető
Telefon
(1) 478 4120
Mellék
(1) 478 4100 / 8615
Fax
(1) 478 4124
Helyszín
J épület III. emelet 308.

Bemutatkozás 

1994-ben kerültem a Bodó Imre professzor úr vezetése alatt működő Állattenyésztéstani Tanszékre. Itt az oktatásba fokról-fokra bekapcsolódtam, ugyanakkor kutatási feladataim végzésében továbbra is együttműködést tartottam fenn hazai és külföldi szakemberekkel.

Jelenleg, egyetemi docensként vezetem az Állattenyésztési és Genetikai Tanszéket és veszek részt az utánunk következő szakember-nemzedék felsőfokú képzésében és továbbképzésében.

Képzettség:

Gödöllői Agrártudományi Egyetem, egyetemi oklevél 1988

Gödöllői Agrártudományi Egyetem, egyetemi doktorátus (Dr. agr. univ.) 1992 (1991)

„Linear models in animal breeding” előadó: L.R. Schaeffer, University of Guelph, Prága, 1995 augusztus.

„The design and economics of animal breeding strategies” előadó: J.P. Gibson, University of Guelph, Prága, 1995 szeptember.

Ausztria (1994): „Prüfungen der Lebensleistung und Nutzungsdauer beim Rind”, Universität für Bodenkultur, Wien, az ÖAD három hónapos ösztöndíjával. A tanulmányút legnagyobb haszna a doktori (Ph.D.) értekezésem színvonalas elkészítésében mérhető le. Az itt feldolgozott életteljesítmény-kérdéskör továbbra is közös együttműködést tart fenn, több közös nemzetközi szerepléssel.

Izrael (1997): „Intensive Dairy Cattle and Sheep Production”, Shefayim, a CINADCO öthetes ösztöndíjával. A tanulmányút betekintést nyújtott a tejtermelésben sok szempontból világelső izraeli szarvasmarha tenyésztésbe és juhtenyésztésbe. A meggyőző eredmények számomra szakmai szempontból nagyon hasznosak voltak és az itt nyert tapasztalatokat a mindennapi oktatásban és a kutatásaim megvalósításában is felhasználom. Azóta több izraeli diplomadolgozatos hallgatóval műveltem ezt a területet.

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK: okleveles agrármérnök, Gödöllői Agrártudományi Egyetem (1988; Az ivararány-szabályozás és várható genetikai-nemesítési hasznosítása a szarvasmarhatenyésztésben)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT: Doctor universitatis (dr. agr. univ.), Gödöllői Agrártudományi Egyetem (1991/1992; Az SMR értékmérőinek vizsgálata, különös tekintettel a hungarofríz tenyésztésére?), Doctor of philosophy (Ph.D), Gödöllői Agrártudományi Egyetem (1995/1997; Néhány tényező hatása a tejhasznú tehén életteljesítményére), Habilitatea doctoris (Dr. habil), SZIE Állatorvos-tudományi Kar (2004)

OKTATOTT TANTÁRGYAK (előadások és gyakorlatok magyar, angol és német nyelven): – Állatorvosi genetika (populációgenetika) Állattenyésztéstan (ló, szarvasmarha, sertés, juh) Laborállat-tudomány (genetikai szabványosítás) Szarvasmarha-tenyésztés, fakultatív tantárgy Különleges állatok tenyésztése, fakultatív tantárgy

SZAKTERÜLET: szarvasmarha életteljesítmény-vizsgálat, küllemtan, szaporodási mutatók vizsgálata, veszélyeztetett háziállatfajok értékelése

Főbb kutatási területek:

  • Életteljesítmény- és küllemtani vizsgálatok szarvasmarhában.
  • A tejhasznú keresztezések utódnemzedékeinek értékelése a heterózis-hatás kimutatásával.
  • Szaporodási tulajdonságok értékelése ló, juh és szavasmarha fajokban.
  • Az állatjóllét monitorozása érdekében a tej elektromos vezetőképességének, a kérődzés aktivitásának, a keltetőtojás hőkondicionálásának elemzése.
  • Hazai őshonos juhfajták, termelési mutatóinak (tej-, hús-, gyapjútermelés), törzskönyvi adatainak feldolgozása és anyai genetikai hátterük megállapítása.

Előrehaladás:

Munkahelyek Intézmény neve beosztás
2015-2021 Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet/Tanszék egyetemi docens, intézetvezető/tanszékvezető
2013-2015 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest, Állattenyésztési és Genetikai Osztály egyetemi docens, osztályvezető, intézetvezető helyettes
2005-2013 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi kar, Budapest egyetemi docens
1996-2004 Állatorvos-tudományi Egyetem/Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest egyetemi adjunktus
1994-1996 Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest tudományos műszaki ügyintéző
1990-1994 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő/Herceghalom tudományos munkatárs
1989-1990 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő tudományos segédmunkatárs
1988-1989 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő gyakornok

 

– egyetemi doktorátus (Dr. agr. univ.) 1992 (1991) Gödöllői Agrártudományi Egyetem,

– egyetemi doktorátus (Ph.D.) 1997 (1995) Gödöllői Agrártudományi Egyetem

– habilitáció (Dr. habil.) 2004 Szent István Egyetem

 

Szakmai szervezeti tagság

Bizottság neve Idő Tisztség
MTA Állattudományi Bizottság 2020- tag
MTA Állatnemesítési, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság 2014-2017 tag
Magyar Juhtenyésztők és Juhtenyésztő Szervezetek Szövetsége (MJKSZ) 1995- törzstenyésztő
MJKSZ Cigája fajtabizottság 2013 vezető
Magyar Laborállat-tudományi Egyesület/Társaság 2003 tag
MÁSZ Állattenyésztés-történeti Szakbizottság 2004-/2017- tag/elnök
Veszprémi Egyetem Multidiszciplináris Agrártudományágban létesített Doktori Iskola 2002 külső tag
Szent István Egyetem/Állatorvostudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola 2006 belső tag
Széchenyi Egyetem Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola 2012 oktató
Az Őshonos haszonállatok Génerőforrás Bizottsága/Tanácsa 2016- tag
DAGENE – International Association for the Conservation of Animal Breeds in the Danube Region 1998-/2010-/2018- tag/titkár/elnök
SAVE – Safeguard for Agricultural Varieties in Europe 2009- vezetőségi tag
Journal of Veterinarski Glasnik 2016- szerkesztőbizottsági tag
Slovak Journal of Animal Science 2021- szerkesztőbizottsági tag
Danubian Animal Genetic Resources 2016- főszerkesztő

 

Eddigi szakdolgozat/TDK hallgatók száma

115 szakdolgatos hallgató (ebből 84 angol/német és 31 magyar), ebből 19 TDK-dolgozatos (ebből 9 angol és 10 magyar)

PhD hallgatók
Žolt J. Nemeš, 2016 Universitet u Beogradu, társtémavezető Goran Grubić
Ari Melinda, 2017 Széchenyi István Egyetem, társtémavezető Gulyás László
Kovács Endre, 2019 Széchenyi István Egyetem, társtémavezető Bali Papp Ágnes
Korsós Gabriella, házivédés előtt

Állatorvostudományi Egyetem, társtémavezető Fekete Sándor

 

Békefi Janka  
Kárpáti Edina Széchenyi István Egyetem, társtémavezető Gulyás László
Harmat Levente Állatorvostudományi Egyetem

 

Publikációs lista (Top10) és MTMT

1. Gaspardy, A ; Berger, B ; Zabavnik-Piano, J ; Kovacs, E ; Annus, K ; Zenke, P ; Safar, L ; Maroti-Agots, A: Comparison of mtDNA control region among descendant breeds of the extinct Zaupel sheep revealed haplogroup C and D in Central Europe, VETERINARY MEDICINE AND SCIENCE Paper: DOI 10.1002/vms3.585 (2021)
2. Kőrösi Molnár, A ; Kőrösi, L ; Balázs, B ; Gáspárdy, A: Effects of heat stress on the immune responses of chickens subjected to thermal manipulation in the pre-hatch period, ACTA VETERINARIA HUNGARICA 69 : 1 pp. 67-72. , 6 p. (2021)
3. Legnardi, M ; Baranyay, H ; Simon, Cs ; Molnár, J ; Bijlsma, T ; Cecchinato, M ; Gáspárdy, A ; Bersényi, A ; Tucciarone, CM ; Franzo, G: Infectious Bronchitis Hatchery Vaccination: Comparison between Traditional Spray Administration and a Newly Developed Gel Delivery System in Field Conditions, VETERINARY SCIENCES 8 : 8 Paper: 145 (2021)
4. Szalai, K ; Tempfli, K ; Zsédely, E ; Lakatos, E ; Gáspárdy, A ; Bali Papp, Á: Linseed oil supplementation affects fatty acid desaturase 2, peroxisome proliferator activated receptor gamma, and insulin-like growth factor 1 gene expression in turkeys (Meleagris gallopavo), ANIMAL BIOSCIENCE 34 : 4 pp. 662-669. , 8 p. (2021)
5. Gáspárdy, A ; Renkó, E ; Somoskői, B ; Bába, A ; Cseh, S: Practical experience with artificial insemination (AI) using fresh chilled and frozen semen in mares, ACTA VETERINARIA HUNGARICA 68 : 1 pp. 85-90. , 6 p. (2020)
6. Kovács, E ; Tempfli, K ; Shannon, A ; Zenke, P ; Maróti-Agóts, Á ; Sáfár, L ; Bali Papp Á ; Gáspárdy, A: STR diversity of a historical sheep breed bottlenecked, the Cikta, JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES 29 : 1 pp. 41-47. , 7 p. (2019)
7. Gáspárdy A ; Holly V ; Zenke P ; Maróti-Agóts Á ; Sáfár L; Bali Papp Á ; Kovács E: The response of prion genic variation to selection for scrapie resistance in Hungarian indigenous sheep breeds, ACTA VETERINARIA HUNGARICA 66 : 4 pp. 562-572. , 11 p. (2018)
8. Kovács E ; Mitro S ; Tempfli K ; Zenke P ; Maróti-Agóts Á ; Sáfár L ; Bali Papp Á ; Gáspárdy A: A specific selection programme is required in the autochthonous Cikta Sheep which is endangered by own frequent ARQ prion haplotype, LANDBAUFORSCHUNG 67 : 3-4 pp. 141-146. , 6 p. (2017)
9. Djedović, R ; Bogdanović, V ; Stanojević, D ; Nemes, Zs ; Gáspárdy, A ; Cseh, S: Involuntary reduction in vigour of calves born from sexed semen, ACTA VETERINARIA HUNGARICA 64 : 2 pp. 229-238. , 10 p. (2016)
10. Nagy, Á ; Polichronopoulos, T ; Gáspárdy, A ; Solti, L ; Cseh, S: Correlation between bull fertility and sperm cell velocity parameters generated by computer-assisted semen analysis, ACTA VETERINARIA HUNGARICA 63 : 3 pp. 370-381. , 12 p. (2015)

 

KÜLFÖLDI SZAKMAI UTAK:Ausztria (1993, 1994, 1995, 1997, 2002, 2007); Bulgária (1988); Csehország (1995, 2009); Dánia (1993); Finnország (2004); Horvátország (1994, 2009); Izrael (1997); Németország (1989, 1991, 1995, 1996, 1999, 2010); Norvégia (1996); Románia (1997-ben 2 alkalommal, 2005, 2008, 2010); Skócia (1994); Svájc (1999); Szlovákia (1998); Szlovénia (1995, 1997, 2000, 2004), Szerbia (2011)