Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Harmat Levente

Harmat Levente

Név

dr. Harmat Levente

Végzettség
állatorvos doktor, kérődző-egészségügyi szakállatorvos, PhD hallgató
Szervezeti egység
Tangazdaság
Beosztás: klinikus állatorvos, hetesi gyakorlatokért felelős oktató, ellátó állatorvos
Szervezeti egység
Doktorandusz Önkormányzat (DÖK)
Beosztás: Küldöttgyűlés tag
Helyszín
ÁTE - Tangazdaság, Üllő Dóra major

Bemutatkozás

Dr. Harmat Levente Kiskunlacházáról származik. A szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban elvégzett középiskolai tanulmányait követően 2011-ben nyert felvételt az Állatorvostudományi Egyetemre (akkori jogelődjére, a SZIE Állatorvos-tudományi Karára). Hallgatóként közel három évig a Marek József Kollégium Diákbizottságának elnöke és kettő évig egyetemi szenátor, a szenátus tagja. 2018-ban diplomájának kézhezvételét követően közvetlenül az akkori Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinikán kezdett el dolgozni, mint klinikus állatorvos. 2018 őszétől a Tangazdaság ellátó állatorvosa és a hetesi gyakorlatok oktatója. 2019-2021 között elvégezte az Állatorvostudományi Egyetem posztgraduális képzését és megszerezte a kérődző-egészségügyi szakállatorvos képesítést.  2020-ban kezdte meg PhD tanulmányait az Állattenyésztéstani Tanszéken Gáspárdy András docens úr témavezetésével. Az oktatási és kutatási tevékenysége mellett kérődző-egészségügyi szaktanácsadói tevékenységet végez, illetve a haszonállatok mellett kedvtelésből tartott állatokat is gyógyít.

 

 

2022- D-HÖK tag, oktatási bizottsági delegált ÁTE
2019-2021 Kérődző-egészségügyi szakállatorvos ÁTE
2020- állami ösztöndíjas PhD hallgató ÁTE-ÁTLT
2018- ellátó állatorvos, hetesi gyakorlatok oktatója ÁTE-Tangazdaság
2018 klinikus állatorvos ÁTE-HGYTK
2018 állatorvos doktor ÁTE
2015-2017 Hallgatói szenátor ÁTE
2014-2017 Diákbizottsági elnök ÁTE-kollégium