Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Lehoczky János

Lehoczky János

Név

Dr Lehoczky János

Szervezeti egység
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani Tanszék és Mobilklinika
Beosztás: külső munkatárs, címzetes egyetemi docens
Telefon
(30) 383 8345
Helyszín
J épület II. emelet
h

Bemutatkozás

Végzettség

Járványügyi ésigazgatási szakállatorvos (Oklevél kelte: 2001. augusztus 31.,száma: 222/2001)

Szarvasmarha funkcionáliscsülökkörmözés gyakorlati instruktor. (Oklevél kelte: 1993.szeptember 17., DTC Oenkerk, Friesland, Hollandia)

Szarvasmarha funkcionáliscsülökkörmöző szakmunkás. (Oklevél kelte: 1992. július 10.,DTC Oenkerk, Friesland, Hollandia)

Állatorvos doktor.(Oklevél kelte: 1984. január 18., száma: 14/1984, Cum laude)

Tanulmányok

2003. Általánosközigazgatási ismeretek és államigazgatás, közigazgatásiszakvizsga.

1999-2000. Járványügyiés igazgatási szakállatorvos képzés.

1996. Közigazgatásialapvizsga.

1995. NemzetköziMastitis szeminárium és továbbképzés.

1996. Angol középfokúnyelvvizsga.

1995. Szarvasmarhaszaktanácsadói program, DLV Hollandia.

1991. Szakértőitevékenység végzésének engedélyezése, szarvasmarhalábvégbetegségek, 1384/1991

1991. Szarvasmarhafunkcionális csülökkörmöző specialistaképzés.

1989. Szaporodásbiológiatovábbképzés.

1978-1983.Állatorvos-tudományi Egyetem, állatorvos doktori szak, Budapest.

1972-1976. Középiskola

Munkahelyek

1995-2005. Hatóságiállatorvos Szegvár nagyközségben,

1992-2005. Puskin TejKft, Szegvár szolgáltató állatorvos.

1984-1992. PuskinSzövetkezet, Szegvár, állatorvos.

1983. nov. – 1984. jan.Puskin Szövetkezet, Szegvár, állatorvos gyakornok.

Oktatás

2004. nov. 6. SzIEÁllatorvos-tudományi Kar, Állathigiéniai, Állomány-egészségtaniés Állatorvosi Etológiai Tanszék

Címzetes egyetemi docens

1998-tól ugyanott

Meghívott előadókéntvesz részt az Állathigiénia és a Szarvasmarhaállomány-egészségtan c. tantárgyak oktatásában magyar ésangol nyelven. Számos végzős hallgató diplomadolgozatánaktémavezetője.

1995-től MezőgazdaságiFőiskolai Kar, Hódmezővásárhely

Szarvasmarha funkcionáliscsülökkörmözési fakultációk vezetése.

Szakmai társaságitagságok

2001. Magyar ÁllatorvosKamara Csongrád megyei szervezete SZATOK Bizottságának tagja

1997. Magyar BuiatrikusokTársasága, elnökségének tagja. (1997. május 22.)

Szakmai publikációk

Ukrajnában 6 naposfunkcionális csülökkörmözési oktatóprogram 2005. január16-22. között, Kiev környéki telepen (Svitanok)

Lehoczky J.: Aszarvasmarha „egy rendkívüli és szerény állat” HolsteinMagazin XII. évf. 6. sz. 2004. december, 24-27. old.

Litvániában 6 naposfunkcionális csülökkörmözési oktatóprogram 2004. november 27,december 2. között.

Lehoczky J: Afunkcionális csülökkörmözés, azaz a tehermentesítőcsülökkörmözés, (Jelentősége, módszere, eszközök)Közép-európai Állatorvosi Központ tudományos rendezvénye,2004. szeptember 21.

Csomós Zoltán: A magyarHolstein fríz története c. előkészületben lévő könyv lábvégrendellenességek képanyaga. 2004. szeptember.

Munkácsy L., Patkós I:A tejtermelés technológiája a családi gazdaságokban c.előkészületben lévő szakkönyv lábvégrendellenességekrőlszóló fejezet négy oldalának megírása. 2004. szeptember.

Lehoczky J: Ajánlottgyógykezelési és lábvégfürdetési javaslatok a DD előfordulásaesetén, állatorvosok, csülökkörmöző szakemberek, telepvezetőkrészére. 5. Közép Európai – és 15. Magyar BuiatrikusKongresszus, Hajdúszoboszló, 2004. június 2-5.

Lehoczky J: Szarvasmarhacsülökbetegségei és gyógykezelésük. Az Intervet Hungária ésaz Állatorvos Kamara által szervezett előadássorozat, öthelyszínen, Szeged, Szolnok, Székesfehérvár, Zalakaros,Lajosmizse, 2004. március 10. és április 11. között.

Lehoczky J: A tejhasznúszarvasmarha állományok állomány-egészségügyi menedzsmentje. ADermatitis digitálisz jelenlegi helyzete és a védekezéslehetőségei. Előadás az állomány egészségügyi menedzsmenttovábbképzésen. Budapest, 2003. Október 30-31.

Lehoczky J: Aszarvasmarha lábvégbetegségei. In: Rafai P., Brydl E., Nagy Gy: Asertés-, a szarvasmarha- és a házityúktartás higiéniája ésállomány-egészségtana, Agroinform Kiadó, Budapest, 2003. p314-343

Lehoczky J: Alábvégfürdetés tapasztalatai, a polifaktoriális eredetűlábvégbántalmak kezelése során. 14. Magyar BuiatrikusKongresszus, Keszthely, 2003. október 9-11.

Lehoczky J: A Dermatitisdigitális jelenlegi helyzete és az ellene való védekezéslehetősége, X. Állattenyésztési napok, Debrecen, Nemzetköziszarvasmarha tenyésztési tanácskozás, az előadás megjelentírásos formában a DAE összefoglaló kiadványában, 2003. aug.18-19.

Lehoczky J: Aszarvasmarha lábvég bántalmai, különös tekintettel a DD-re. AMagyar Állatorvos Kamara által szervezett továbbképzési programelőadása. Csorna, 2003. március 22.

Lehoczky J: A Dermatitisdigitális (DD, vagy Mortellaro-féle betegség) kezelésének hazaitapasztalatai, és javasolható lábegészségügyi programok. 13.Magyar Buiatrikus Kongresszus, Hajdúszoboszló, 2002. október10-12. Előadások /proceedings 47-50. oldal.

Lehoczky J:“OBOSZNOVANIJE I PRAKTIKA FUNKCIONALNOJ OBREZKI KOPIT U KRUPNOGOROGATOGO SZKOTA” Agrota 2L Kft gondozásában a 2. sz. alatti füzetorosz nyelvű kiadása, Gödöllő, szerzői és szerkesztési munka,(kiadvány, 32 old. Színes A/5 füzet) 2002. június 27.

Lehoczky J: Állatvédelmielméleti és gyakorlati képzés, a borjak védelmének minimálisszintjéről, az állatvédelem aktuális kérdései. Budapest, FVMelőadás, Szeged, Congrád m-i Á.É.E.Á. képzési programjábanelőadás, 2002. május 16.

Lehoczky J: A Dermatitisdigitális (DD) kórkép összefoglalása német szerzők alapján,gyógykezelésének gyakorlati tapasztalatai egy hazai nagyüzemitehenészetben. 12. Magyar Buiatrikus Kongresszus, Balatonfüred,2001. október 12-14.

Lehoczky J: A Dermatitisdigitális (DD) kórkép összefoglalása, gyógykezelésénekgyakorlati tapasztalatai a hazai. Szaktanácsadó előadás DunajskaStreda, 2001. szeptember 27.

Lehoczky J: Aszarvasmarhák lábvég bántalmairól és a lábvég fürdetésimódszerekről Microtrade Híradó, 2001. március 19.

Lehoczky J: Aszarvasmarhák lábvégbetegségei I-II rész, Fertőző és nemfertőző kórformák, Bayer-Praxis Magazin, III. évf. 1 szám,2001. március 28-32. old.

Lehoczky J: Újlábvégfürdetési eljárás mészhidráttal, Agro Napló IV. évf.9. szám, 2000. 47-48. old.

Lehoczky J: Szarvasmarháklábvégbetegségeiről és a lábvégfürösztésről, HolsteinMagazin cikk, VIII. évf. 3. szám 2000. szeptember, 67-68. old.

Fejéstechnikai éstőgyegészségügyi ismeretek, Taurofríz Szaktanácsadó Egyesület,szerkesztési munka, (32 old. Színes A/4 füzet, 1000 pld. FVMtámogatással készült kiadvány) 2000. április 12.

Szarvasmarhatrágyakezelés és hasznosítás, Taurofríz SzaktanácsadóEgyesület, részbeni szerkesztési munka, (24 old. Színes A/4füzet, 1000 pld. FVM támogatással készült kiadvány) Pápa nyíltnap, 1999. október 5.

Lehoczky J: Funkcionáliscsülökkörmözés gyakorlati oktató füzet, TaurofrízSzaktanácsadó Egyesület, szerzői és szerkesztési munka, (32old. Színes A/4 füzet, 1200 pld. FVM támogatással készültkiadvány) 1999. április 20.

Lehoczky J: A Dermatitisdigitális (Mortellaro-féle betegség) elleni védekezésről,Holstein Magazin cikk, 1998. július 5.

Tömegtakarmány-készítés,szakmai tanácskozás, nyílt nap, Taurofríz SzaktanácsadóEgyesület, (34 old. Színes A/5 füzet, FVM támogatással készültkiadvány) részbeni szerkesztési munka, 1997. szeptember 17.

Lehoczky J: Funkcionáliscsülökkörmözési konzultáció és gyakorlati bemutató,Taurofríz Szaktanácsadó Egyesület, szerzői és szerkesztésimunka, (34 old. Színes A/5 füzet, FVM támogatással készültkiadvány) 1997. március.

Tőgyegészségügyi ésfejőgépellenőrzési konzultáció és gyakorlati bemutató,Taurofarm Bt. szerkesztési munka, (24 old. Színes A/5 füzet, FVMtámogatással készült kiadvány) 1996. május.

Saját honlap