Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Pásztory-Kovács Szilvia

Pásztory-Kovács Szilvia

Végzettség
Ph.D.
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Beosztás: tudományos munkatárs
Szervezeti egység
Biológiai Intézet
Beosztás: tudományos munkatárs
Mellék
(1) 478 4100 / 8753
Helyszín
Rottenbiller utca 50. I. em. 21.

Bemutatkozás: 

Dr. Pásztory-Kovács Szilvia vagyok, az Ökológiai Tanszék tudományos munkatársa. A tanszéken a BSc-sek számára a Biológia aktuális kérdései, Populációgenetika és evolúcióbiológia és Terepgyakorlat I tárgyak oktatását és szervezését végzem. Mesterképzésben résztvevők számára Cikkolvasó szeminárium kurzust tartok. Kutatási érdeklődési területem jelenleg ragadozómadarak populációgenetikája és populációdinamikája.  

 

Főbb kutatási területek: 

 • Énekesmadarak hosszútávú gyűrűzési adatsorainak elemzése statisztikai módszerekkel 
 • Madarak morfológiai bélyegek alapján történő statisztikai ivarmeghatározása és validálása molekuláris módszerekkel 
 • Parlagi sas populációgenetikája és filogeográfiája, kelési és költési diszperziós mozgásai 
 • Parlagi sas táplálékösszetételének vizsgálata Magyarországon az elmúlt 40 évben 
 • A parlagi sas Kárpát-medencei állományának populáció-életképességi elemzése (PVA) 
 • Költő madarak túlélésének becslése parlagi sasnál 
 • Rokonelkerülés és beltenyésztés becslése parlagi sasnál 
 • A nem-invazív mintavételi módszer megbízhatóságának elemzése ragadozómadarak populációdinamikai vizsgálataiban 
 • Parlagi sas és a pusztai sas hibridizációja 

 

Témavezetés 

MSc hallgatók: 4 

BSc hallgatók: 5 

TDK dolgozatok: 4 

 

Választható szakdolgozati témák:

 • Nyugati, nem-vonuló parlagisas-populációk genetikai diverzitásának és filogeográfiájának vizsgálata 
 • Parlagisas-fiókák ivararányának változásai az elmúlt 15 évben és az ezt befolyásoló ökológiai tényezők felderítése. 

 

Előrehaladás:

2013-  Állatorvostudományi Egyetem, Ökológiai Tanszék 

2013                PhD, Állatorvostudományi Egyetem 

2007-2013       Állatorvostudományi Egyetem, Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék 

2002-2007       Állatorvostudományi Egyetem, alkalmazott zoológus

 

Publikációs lista (Top 10) 

Szilvia Kovács, Tibor Csörgő, Andrea Harnos, Péter Fehérvári, Krisztina Nagy 

Change in migration phenology and biometrics of two conspecific Sylvia species in Hungary 

JOURNAL OF ORNITHOLOGY 152 : 2 pp. 365-373. , 9 p. (2011) 

 

Kovács Sz, Csörgő T, Harnos A, Fehérvári P, Nagy K 

Changes in migration phenology and biometrical traits of Reed, Marsh and Sedge Warblers 

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF BIOLOGY 7 : 1 pp. 115-125. , 11 p. (2012) 

 

Harnos A, Nora A, Kovacs S, Lang Z, Csorgo T 

Increasing protandry in the spring migration of the Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) in Central Europe 

JOURNAL OF ORNITHOLOGY 156 : 2 pp. 543-546. , 4 p. (2014)  

 

Vili N, Nemesházi E, Kovács Sz, Horváth M, Kalmár L, Szabó K 

Factors affecting DNA quality in feathers used for non-invasive sampling 

JOURNAL OF ORNITHOLOGY 154 : 2 pp. 587-595. , 9 p. (2013)  

 

Vili N, Szabó K, Kovács Sz, Kabai P, Kalmár L, Horváth M 

High turnover rate revealed by non-invasive genetic analyses in an expanding Eastern Imperial Eagle population 

ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 59 : 3 pp. 279-295. , 17 p. (2013) 

 

Hetenyi N, Satorhelyi T, Kovacs S, Hullar I 

Effects of two dietary vitamin and mineral supplements on the growth and health of Hermann’s tortoise (Testudo hermanni). 

BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT 127 : 5-6 pp. 251-256. , 6 p. (2014) 

 

Ágh Nóra, Kovács Szilvia, Nemesházi Edina, Szabó Krisztián 

Univerzális, ivarhatározáshoz használt CHD1 markerek alkalmazhatósága különböző madárrendekben: Feasibility of universal CHD1 sexing markers in various bird orders 

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 140 : 1 pp. 47-59. , 13 p. (2018) 

  

Vili N, Horváth MB, Kovács Sz, Chavko J, Hornung E, Kalmár L 

Alternatív mintavételi módszer gyakorlati alkalmazhatósága madárgenetikai vizsgálatokban: parlagi sasok ivarmeghatározása, mikroszatellitákon alapuló egyedi azonosítása és mtDNS-ének vizsgálata: Alternative sampling methods in avian genetic studies: sexing, microsatellites based individual identification and mtDNA analyses of eastern imperial eagles (Aquila heliaca) 

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 131 : 7 pp. 426-435. , 10 p. (2009) 

 

Márton Horváth, Béla Solti, Imre Fatér, Tibor Juhász, László Haraszthy, Tamás Szitta, Zsuzsanna Ballók, Szilvia Pásztory-Kovács 

Temporal changes in the diet composition of the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Hungary 

ORNIS HUNGARICA 26 : 1 pp. 1-26. Paper: 10.1515/orhu-2018-0001 , 26 p. (2018). 

 

HARNOS Andrea, FEHÉRVÁRI Péter, PIROSS Imre Sándor, KARCZA Zsolt, ÁGH Nóra, KOVÁCS Szilvia, CSÖRGŐ Tibor 

Exploratory analyses of migration timing and morphometrics of the Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) 

ORNIS HUNGARICA 24 : 2 pp. 109-126. , 18 p. (2016) 

 

Hetényi Nikoletta, Sátorhelyi Tamás, Kovács Szilvia, Hullár István 

Variations in blood biochemical values in male Hermann’s tortoises (Testudo hermanni) 

Veterinaria-Sarajevo 65 : 1 pp. 15-21. , 7 p. (2016) 

 

MTMT2 | Google Scholar | ORCID