Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Tóth Zsolt

Név

Dr. Tóth Zsolt

Végzettség
PhD
Szervezeti egység
Biológiai Intézet
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Szervezeti egység
Ökológiai Tanszék
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Mellék
(1) 478 4100 / 8769
Helyszín
Rottenbiller u. 50. I. em. 16.
h

Bemutatkozás

Személyes adatok:

Név: Dr. Tóth Zsolt
Születési idő: 1987.11.22.
Elérhetőség: Toth.Zsolt@univet.hu
Végzettség: biológia BSc (SZTE-TTK), természetvédelmi mérnök MSc (DE-MKK), jogász (PPKE-JÁK)


Érdeklődési területek:

– talajgerinctelenek és -mikrobák ökológiája és diverzitása

– az urbanizáció, az intenzív mezőgazdálkodás, illetve a klímaváltozás hatása a talajélőlényekre

– abiotikus és biotikus tényezők hatása a talaj szervesanyag-lebontó folyamataira


– ökoszisztéma-szolgáltatások/biodiverzitás szerepe a döntéshozatalban

– környezeti érdekek érvényesülése az EU szakpolitikáiban

– az EU talajvédelmi politikája

Tevékenység

Kutatási tevékenység:

EFOP-3.6.2. Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban: 2017-2020

Oktatási tevékenység:

zootaxonómia gyakorlat (Myriapoda), terepgyakorlatok, témavezetés, belső konzulensi szerepvállalás