Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Varga Tamás Róbert

Varga Tamás Róbert

Név

dr. Varga Tamás Róbert

Végzettség
Ph.D., habilitált (Habil), okl.vegyész
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Beosztás: egyetemi docens
Telefon
(1) 478 4176
Mellék
8495
Fax
(1) 478 7268
Helyszín
Rottenbiller utca 50. 1. em. 11.

Bemutatkozás

Egyetemi tanulmányok a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) vegyész szakán. Diplomamunka témája: Új tetrahidroxi-indolizidin ecetsav modellszintézise gyűrűs nitronon keresztül. Okleveles vegyész diploma megszerzése 1992-ben.

Doktori képzés a KLTE, Természettudományi Karának Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén. Általános kémiai laborgyakorlatok vezetése I. éves biológus-, és vegyészhallgatók részére (1993 – 1998).

Posztgraduális cserehallgató a Virginia Állami Egyetemen 1996-ban. Kutatómunka témája: Trinukleáris, Co(III)-Pt(II) daganatellenes komplexek szintézise.

Doktori értekezés témája: Bisz-(aminometil) foszfinsavak szintézise és lantanida(III) komplexeik vizsgálata. Ph.D. védése 1999-ben.

A Japan International Science and Technology Exchange Center (JISTEC), STA ösztöndíjasa a Kutatás és Fejlesztés Intézetében és a Tokió Műszaki Egyetem Atomreaktorok Kutatólaboratóriumában. Kutatómunka témája: Uranil komplexek szintézise és vizsgálata, valamint NMR mérések szuperkritikus oldószerekben (1998 – 2002)

Tudományos műszaki ügyintéző a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Kémiai Tanszékén (jelenleg ÁTE). Kutatómunka témája: N-heterociklusos alkaloidanalógok szintézise. Kémia előadások és laborgyakorlatok vezetése angol és magyar nyelven. Egyetemi adjunktus (2004 – 2009) ill. habilitált egyetemi docens (2009 – jelen).

Főbb kutatási területek 

N-heterociklusok szintézise, szerves szintetikus kémia.

Előrehaladás        

Szakmai szervezeti tagság

Bizottság neve Idő Tisztség

Eddigi szakdolgozat/TDK hallgatók száma

Egy M.Sc. és két B.Sc. szakdolgozat két BME-s hallgatótól.

PhD-hallgatók

Publikációs lista (Top10)

MTMT: 1000 5597

Oktatási azonosító: 7213 366 0312

ORCID: 0000-0003-2123-9435

1. Herczegh P, Kovács I, Szilágyi L, Varga T, Dinya Z, Sztaricskai F: Synthesis of a Tetrahydroxyindolizidine trough a Cyclic Nitrone Prepared from D-xylose,    Tetrahedron Letters 34: 1211 – 1214 (1993)
2. Varga T:  Synthesis of Aminomethyl-phosphinic Acids via Mannich Reaction,    Synthetic Communications 27: 2899 – 2903 (1997)
3. Varga TR, Sato M, Fazekas Z, Harada M, Ikeda Y, Tomiyasu H:  New Uranyl Nitrate Complex with N-cyclohexyl-2-pyrrolidone: A Promising Candidate for Nuclear Fuel Reprocessing,   Inorganic Chemistry Communications 3: 637 – 639 (2000)
4. Varga TR, Fazekas Z, Ikeda Y, Tomiyasu H:  Cleavage of Diphenylether with Boron Trifluoride under Supercritical Condition, Journal of Supercritical Fluids 23: 163 – 167 (2002)
5. Varga TR, Ikeda Y, Tomiyasu H:  Desulfurization of Aromatic Sulfones with Fluoride Ion in Supercritical Water,   Energy&Fuels 18: 287 – 288 (2004)
6. Varga TR, Mucsi Z, Nemes P, Scheiber P:   A Concise Pathway toward 5-Substitued Indolizidines,   Tetrahedron Letters 48: 1159-1161 (2007)
7. Pilipecz MV, Varga TR, Mucsi Z, Scheiber P, Nemes P:   [3+3] Cyclization Reaction of b-nitroenamines and β-enaminonitriles with a,b-unsaturated Carboxylic Acid Chlorides,  Tetrahedron 64: 5545-5550 (2008)
8. Koshino N, Kachi Y, Varga TR, Benyei AC, Shiro M, Takao K, Ikeda Y:  Structures of Homoleptic Eight- and Nine-coordinate Uranium(IV) Perchlorate Complexes with Sulfoxide Molecules as Ligands,   Inorganica Chimica Acta 362: 3433–3439 (2009)
9. Tircsó Gy, Kálmán KF, Pál R, Bányai I, Varga TR, Király R, Lázár I, Québatte L, Merbach AE, Tóth É, Brücher E:  Lanthanide Complexes Formed with the Tri- and Tetraacetate Derivatives of Bis(aminomethyl)phosphinic Acid: Equilibrium, Kinetic and NMR Spectroscopic Studies,  European Journal of Inorganic Chemistry 2012: 2062-2073 (2012)
10. Nagy D, Pilipecz MV, Kiss LA, Alekszi-Kaszás A, Simon A, Schlosser GZ, Nemes P, Varga TR:  Synthesis of 2-aryl-1,2,4-triazol-3-one derivatives from b-nitroenamines,  Synthetic Communications 51: 1956-1962 (2021)