Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Nemzetközi Kapcsolatok PANNÓNIA Ösztöndíj Program

PANNÓNIA Ösztöndíj Program

A nemzetköziesítési program megvalósítása nemzetközi mobilitási ösztöndíjak nyújtásán, továbbá a kapcsolódó egyéb, meghatározott költségek támogatásán keresztül történik, amely a modellváltott egyetemek hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársai, valamint a külföldi partnerintézmények oktatói, kutatói (továbbiakban együttesen: egyetemi polgárok) számára biztosít Magyarországon kívülre vagy Magyarországra irányuló rövid- vagy hosszú távú mobilitási lehetőséget a modellváltott intézmények által megkötött bilaterális szerződéseken keresztül. A mobilitási lehetőségek tekintetében a pályázati program az egyetemi polgárok tanulmányi, kutatási vagy oktatási célú mobilitását, szakmai gyakorlatát, részképzését támogatja.

A mobilitásokban részt vevő egyetemi polgárok kiválasztását és mobilitásainak támogatását a támogatásban részesülő intézmények – a TKA felügyelete mellett – saját belső szabályrendszerük alapján végzik a pályázati felhívásban és a támogatói okiratban meghatározott feltételek figyelembevételével, azok célkitűzései mentén, a rögzített kritériumrendszer(ek) folyamatos alkalmazása mellett.

Az egyetemi polgároknak nyújtható ösztöndíjak mértéke az egyes földrajzi célterületek tekintetében eltérő, továbbá más komponenseket, így tandíj-kompenzációt, utazási és lakhatási támogatást, esélyegyenlőségi vagy szociális alapú juttatást tartalmazhat (a továbbiakban együttesen: mobilitási össztámogatás). Az ösztöndíjakon és egyéb juttatásokon túl a támogatásban részesülő intézményeknek juttatott átalánytámogatás tartalmazza a mobilitásokhoz kapcsolódó szervezési költségek mobilitási mennyiségen alapuló támogatását (a továbbiakban: szervezési támogatás). A mobilitásokban részt vevő egyetemi polgároknak juttatott mobilitási össztámogatás a külföldi tartózkodás többletköltségeihez járul hozzá és nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költséget.

Bővebb információkat itt talál:

https://pannoniaosztondij.hu/