Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések

az Állatorvostudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi  Karának együttműködésében

Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések

A pályázat részletei:

Projekt kódja: EFOP-3.6.1-16-2016-00024
Projekt címe: „Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések az Állatorvostudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi  Karának együttműködésében”
Kedvezményezett: Állatorvostudományi Egyetem
Konzorciumi partner: Széchenyi István Egyetem

A projekt megvalósításában az Állatorvostudományi Egyetem négy tanszéke vesz részt:

1) Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
2) Anatómia és Szövettani Tanszék
3) Gyógyszertani és Méregtani Tanszék
4) Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék

A konzorciumi  partner részéről a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar vesz részt.

Futamidő: 2017.05.01 – 2021.04.30.
Támogatási összeg: 391 113 186,- Ft       Támogatás mértéke: 100%
Megvalósulás helyszíne:  elsődleges helyszín az ÁTE mosonmagyaróvári telephelye, amely a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet épületében található.

Sajtóközlemény

Kutatási témák:
Az Állatorvostudományi Egyetem jelen projekt keretében 2 kutatási résztéma köré építi a kutatói utánpótlás növelését célzó fejlesztését:

1. résztéma: Haszonállat probiotikumok fejlesztése – alapozó kutatások

2. résztéma:  A tehéntej, mint élelmiszer alapanyag termelés epidemiológiai, állomány-egészségügyi, minőségi és higiéniai jellemzőinek vizsgálata és elemzése, különös tekintettel a közegészségügyi, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatokat jelentő mikroorganizmusokra – alkalmazott kutatás

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara az alábbi kutatási programot tervezi megvalósítani a kutatói utánpótlás növelése érdekében:

3. résztéma: A tehéntej, mint élelmiszer alapanyag élelmiszeripari feldolgozásának minőségi-, és higiéniai jellemzőinek vizsgálata és elemzése, különös tekintettel az élelmiszerbiztonsági kockázatokat jelentő mikroorganizmusokra – alkalmazott kutatás

 

Várható eredmények:

A kutatások jellege a fiatal kutatók és oktatók bevonása mellett nagymértékben hozzájárul a nagyszámú állatorvostan-, biológus- és élelmiszeripari hallgatónak a kutatómunkába (szakdolgozat, TDK, és PhD) és gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódásába, fontos szerepet játszva az ÁTE, a SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara és a nyugat-dunántúli régió kutatói utánpótlásának biztosításában. A kutatásból várható nemzetközileg is publikálható eredmények pedig tovább növelik az érintett egyetemek publikációs teljesítményét.

Közvetlen célcsoport:  a felsőoktatási hallgatók,  a felsőoktatási oktatók és kutatók,  a felsőoktatási nem oktató, nem kutató besorolású munkatársak, valamint a vállalati kutatóhelyek szakemberei

Közvetett célcsoport:  a tudásnégyszög kiépítésében szereplő szervezetek ( a kamarák, vállalati kutatóhelyek, valamint a gazdasági szervezetek),  a fogyasztók (számukra ismeretterjesztő rendezvényeken mutatjuk be a tejvertikumban történő kutatásokat a tejfogyasztás iránti bizalom erősítése és a tejfogyasztás növelése érdekében), a tehéntartó gazdák, az agrárvállalkozók, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság döntéshozói, akik számára a kutatás publikált eredményei segítséget nyújtanak a versenyképes és biztonságos tejtermelési gyakorlat megvalósításában, a termelésben rejlő lehetőségek megtalálásában és a veszélyek  elkerülésében