Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Tudományos utánpótlás erősítése

a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával

Tudományos utánpótlás erősítése

A pályázat részletei:

Projekt kódja: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005

Projekt címe: „Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával.”

Konzorciumvezető:
Állatorvostudományi Egyetem

Konzorcium tagjai:
Kaposvári Egyetem
Szent István Egyetem

Megvalósítás időszaka: 2017.09.01 – 2021.08.31.

Támogatási intenzitás: 100%
Támogatási összeg: 961.929.935,- Ft

Sajtóközlemény

Fejlesztés:

Az Állatorvostudományi Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem által alkotott Konzorcium stratégiai célja, hogy mindhárom egyetem növelje kutatói létszámát az utánpótlás biztosításával, valamint ösztönözze a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitást.

A projekt átfogó célja a konzorciumi tagok belső megújulásának támogatása a minőségi tudományosutánpótlás-nevelés érdekében. Olyan feltételek megteremtése a három intézményben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre. A projekt külön foglalkozik ez esélyegyenlőség kérdésével, ezen belül a nők részvételének aktív növelését célzó tudományos népszerűsítő programok kialakításával (részmunkaidős munkahelyek kialakításának feltételei, valamint a gyermekvállalást és a tudományos karrier összehangolását segítő beavatkozások).

Kapcsolódás:

A projekt hosszú távú célkitűzése az, hogy biztosítsa a felsőoktatási (valamint K+F) intézmények szakember utánpótlását, valamint tudományos fokozattal rendelkező szakembereket adjon a gazdasági szférának, az innovatív tevékenységet folytató vállalatok számára.

Összefoglaló a projekt keretében elért eredményekről:

Eredménykommunikáció_EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005