Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Pályázati projektek NKFIH Pályázatok MICROBI – Intelligens mikroreaktorok alkalmazása biológiai szennyvíztisztításban

MICROBI – Intelligens mikroreaktorok alkalmazása biológiai szennyvíztisztításban

A pályázat részletei:

Projekt szerződésszáma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00118

Projekt cím: MICROBI – Intelligens mikroreaktorok alkalmazása biológiai szennyvíztisztításban

Támogatás összege: 199 884 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.01.

A projekt várható befejezése: 2022.12.31.

Projekt szakmai vezetője az egyetemen: Dr. habil. Jerzsele Ákos PhD tudományos és kutatási rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által meghirdetett Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával.

Egyetemünk az Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt., valamint DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. mellett konzorciumi partnerként vesz részt a projekt megvalósításában. A 816.157.871 Ft összegű támogatásból egyetemünk 199.884.000 Ft-ot fordíthat a szakmai munkára, amelyben a Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, a Kémiai Tanszék, az Állathigiéniai, és Állomány-egészségtani Tanszék és az Üllői Tangazdaság munkatársai vesznek részt.

A projekt tartalma:

Xenobiotikumok adszorbensek használatával történő eltávolításának laboratóriumi vizsgálata:

  • Az adott adszorbensek hatékonyságának tömegspektroszkópiás módszerekkel történő laboratóriumi tesztelése az ÁTE feladata. A kiindulási közegek a xenobiotikumokat ismert koncentrációban tartalmazó „mesterséges” oldatoktól a nyersiszapon át a tisztított szennyvizekig terjednek. A fő cél a vizsgálandó anyag adszorpciós kapacitásának meghatározása több adszorbens anyag tekintetében. Fontos feladat a megfelelő járványvédelmi intézkedések betartásával a minták feldolgozása, az alapos mintaelőkészítés a későbbi analitikai vizsgálatokhoz. A méréseket a megfelelő mintaelőkészítés után Sciex ExionLC AD UHPLC-vel csatolt SCIEX QTRAP® 4500 tömegspektroszkóppal végezzük, mely a vizsgálandó vegyületek pikogrammos mennyiségét is képes detektálni. A méréseket az adszorbeálás előtti, majd azt követő oldatokból végezzük, az adott idő alatt, adott hőmérsékleten jellemző adszorpciós kapacitás meghatározásához.

Különböző adszorbens anyagok hordozóanyagba való szintetizálásának vizsgálata:

  • Ennek a fázisnak a folyamata nagyban hasonlít az előző fázisban leírtakhoz, de itt már a hidrogélbe szintetizált adszorbensekkel történnek a vizsgálatok. A jelen feladatban a konzorciumvezető által előállított újfajta hordozó anyag típusok adszorpciós kapacitását fogjuk meghatározni, különböző, előre meghatározott szennyező anyagokra vonatkozóan, mely szennyező anyagokat az előző feladatunk tapasztalatai és az adott típusú hordozóanyagba szintetizált adszorbensek (szelektív és nem szelektív) alapján fogunk kijelölni. A méréseket a megfelelő mintaelőkészítés után szintén Sciex ExionLC AD UHPLC-vel csatolt SCIEX QTRAP® 4500 tömegspektroszkóppal vizsgáljuk.

Bakteriális biofilmmel bevont, adszorbenst tartalmazó hidrogélek „félüzemi” vizsgálata:

  • Ebben a kontrollált üzemi vizsgálatban sertés, ill. baromfitelepeken teszteljük a bioreaktor működését. Vizsgálataink helyszíne az ÁTE Dóramajor haszonállatokat tartó tangazdasága lesz. Antibiotikumok (amoxicillin, enrofloxacin) 3-5 napos itatását követően a hígtrágyát a mobil bioreaktorsorokba vezetjük. Több elrendezéssel, több adszorbenst tartalmazó többféle hidrogéles rendszert vizsgálunk. Elemezzük az antibiotikumok adszorpciójának fokát a különböző rendszerekben. Továbbá, vizsgáljuk a bioreaktor mikroorganizmusainak a nehézfémek eltávolítására vonatkozó képességét is. Ehhez LC-SC-ICP-MS (single cell ICP-MS) rendszert alkalmazunk, mely egyedülálló technológia a nehézfémek intracellularis (pl. baktériumok) szintjének méréséhez. Ezen vizsgálataink eredményeképp megállapíthatjuk, hogy a hidrogél felületére kerülő, biofilmekbe ágyazott baktériumok képesek lehetnek-e a káros fémek eltávolítására a hígtrágyából. Ennek elsősorban a cink-oxid esetében van óriási jelentősége, melyet széleskörben alkalmaznak sertések coli enteritisének prevenciójára, technológiába építve, jelentős mennyiségben.