Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Verebélyi Viktória

Bio:

A kétéltűek a legveszélyeztetettebb gerinces állatcsoport. Populációik és élőhelyeik védelme kiemelten fontos, mert meghatározó szerepet töltenek be a vízi és szárazföldi életközösségekben. Mivel érzékenyen reagálnak a környezeti változásokra, ezért kiváló, korai indikátorai természetet érő szennyeződéseknek, amelyek hatással lehetnek ránk, emberekre is. A Föld szárazföldi területeinek 40%-át teszik ki különböző típusú mezőgazdasági területek, így nagy mennyiségben kerülnek felhasználásra különböző gyomirtó szerek, amelyek jelentős terhelést jelentenek a természetes környezetre. Vizsgálatunk során egy gyakran alkalmazott szer, a terbutilazin hatásait vizsgáltuk kétéltűekre. Az ilyen típusú ökotoxikológiai kísérletek rendkívül fontosak, hiszen az eredmények felhasználhatóak a természetvédelmi intézkedések során, megelőzésben és kezelésekben egyaránt. Az így nyert adatok segíthetik a biztonságosabb peszticid-használatot és hatékonyabb szennyvíztisztítási eljárások kiválasztását is, tehát humán-egészségügyi szerepük is lehet.

Előadásának a témája: Királyfi? Csak ha túléli… Gyakran használt gyomirtó szerek hatása kétéltűekre