Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Állatvédelmi Kódex szövege

Az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Kódex szövege

Alulírott szervezetek (továbbiakban: Aláírók) annak tudatában, hogy

  • az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szellemében az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények,
  • minden állategyed egyszeri és megismételhetetlen,
  • a biológiai sokféleség védelme és a természet fenntarthatósága korunk egyik legfontosabb kérdése, és ennek szerves része lehet az állategyedek védelme,
  • az etikus fogyasztói magatartás, tudatos vásárlási szokások jelentősége folyamatosan növekszik világszerte,
  • valamint az állatokkal szembeni kegyetlenség és az emberek elleni erőszak szoros összefüggése immár tudományosan igazolt,

az Állatorvostudományi Egyetem által kezdeményezett és koordinált egyeztetések eredményeképpen az alábbi szándéknyilatkozatot teszik.

Az Aláírók elkötelezettek a szakmai alapokon és összefogáson nyugvó állatvédelem mellett.

Az Aláírók aláírásukkal igazolják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az élő állatokkal bármilyen módon kapcsolatba kerülő munkatársaik, tagjaik, illetve önkénteseik a hatályos állatvédelmi joganyagot megismerjék és az abban foglaltakat betartsák, különös tekintettel az általános állatvédelmi szabályozásra és azokra a részletszabályokra, amelyek az Aláíró szervezet tevékenységéhez kötődő fajokat érintik.

Az Aláírók vállalják, hogy joghézag vagy nem egyértelmű jogi szabályozás esetén törekednek az olyan jogértelmezésre, amely az élő állatok szenvedésmentességének célját szolgálja.

Az Aláírók vállalják, hogy lehetőségeikhez mérten követik a legújabb állatjólléti, állatvédelmi, az állatok fájdalomérzetét és viselkedését érintő kutatásokat, és törekednek arra, hogy ezeknek megfelelően fejlesszék az élő állatokkal kapcsolatos szemléletüket, bánásmódjukat, technológiájukat.

Az Aláírók vállalják, hogy a felelős állattartást és az állatbántalmazás elleni fellépés szükségességét képviselik tevékenységük és megnyilatkozásaik során.

Az Aláírók vállalják, hogy élő állatok sorsát érintő eljárásaik során szem előtt tartják az állatok érdekeit. Ha egy eljárás vagy módszer helyettesíthető egy olyan eljárással vagy módszerrel, amely az élő állat érdekét jobban szolgálja, az Aláírók erőforrásaikhoz mérten törekednek utóbbi alkalmazására, illetve erre ösztönzik munkatársaikat, tagjaikat, önkénteseiket is.

Az Aláírók vállalják, hogy amennyiben állattartók, igyekeznek a tőlük telhető legteljesebb mértékben biztosítani a gondozásukban lévő állatoknak az „öt állati szabadságot” (éhség és szomjúság nélküli élet, szükségtelen kényelmetlenség, fájdalom, megelőzhető sérülés és betegség nélküli élet, lehetőség a fajnak illetve fajtának megfelelő viselkedés kifejezéséhez, félelem és gyötrelem nélküli élet). Ha erőforrásaik megengedik, keresik a minimumkövetelményeket megfogalmazó állatvédelmi jogszabályoktól való pozitív irányú eltérés lehetőségeit.

Az Aláírók vállalják, hogy kommunikációjuk során igyekeznek a felelős állattartással és állatvédelemmel kapcsolatos gondolatokat is megosztani. Amennyiben rendelkeznek honlappal vagy közösségi média felülettel, vállalják, hogy ezeken – tevékenységükhöz kapcsolódóan – felelős állattartásra, a helyes állattartási kultúra megismertetésére, állatvédelemre ösztönző bejegyzéseket is közölnek.

Az Aláírók vállalják, hogy amennyiben társadalmi felelősségvállalással (CSR) kapcsolatos akció szervezésére, vagy ebben való részvételre van lehetőségük, fontolóra veszik az általuk választott állatvédelmi szervezetekkel való együttműködést is.

Az Aláírók vállalják, hogy az állatok védelmén túl törekednek a fenntarthatóság szem előtt tartására, illetve környezetkímélő megoldások alkalmazására is.

A jelen megállapodást kezdeményező Állatorvostudományi Egyetem vállalja, hogy a Kódex aláírását követően biztosítja azt az online felületet, amely segítségével a Kódexhez újabb Aláírók csatlakozhatnak. A Kódexhez az első aláírást követően csatlakozni szándékozók elfogadják, hogy az első Aláírók (továbbiakban Alapítók) többsége elutasító döntést hozhat a csatlakozásról, illetve egy Aláíró kizárásáról is határozhat. Az Alapítók vállalják, hogy ezzel a lehetőséggel csak rendkívül indokolt esetben élnek, akkor, ha alaposan feltehető, hogy a csatlakozni szándékozó szervezet tevékenysége, szemlélete súlyosan ellentétes az Állatvédelmi Kódex szellemiségével.

Az Aláírók kijelölnek egy kapcsolattartó személyt, és elérhetőségét megadják az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központnak, állatvédelmi oktatási-kutatási célú kapcsolatfelvétel, illetve az Állatvédelmi Kódexszel kapcsolatos információcsere céljából.