Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Szervezeti egységek Anatómiai és Szövettani Tanszék

Anatómiai és Szövettani Tanszék

Telefon
(1) 478 4225
Fax
(1) 478 4224
Vezető
Sótonyi Péter
Cím
1078 Budapest István u. 2.
Postázási cím
1400 Budapest Pf. 2
Helyszín
E épület I. emelet 101-102.

Az egység története

Az anatómia oktatása egyidős intézményünkkel. Az alapító TOLNAY Sándor és közvetlen utódai nem önálló tantárgyként oktatták a bonctant, hanem előadásaikba beleszőve informálták hallgatóságukat az alapszintű anatómiai ismeretekről. HOFFNER József tanárunk előadásainak sorában már külön órákon szerepelt a bonctan. Az igazi fordulat 1851-ben következett be, amikor létrehozták iskolánk első önálló tanszékét, a Boncztani Tanszéket SZABÓ Alajos irányítása alatt. Szabó előadásaiban a leíró anatómia, az egyszerűbb szövettani ismeretek és az élettan elemei keveredtek.

Az igazi áttörést a bonctan oktatásában utóda, NÁDASKAY Béla jelentette. Nádaskay demonstratív előadásokat tartott, művészi tehetsége és preparátori ügyessége révén nemcsak az anatómiai múzeum készítményeinek a számát gyarapította, hanem az előadásokon, illetve a gyakorlatokon bemutatott preparátumai és faliképei révén a tananyag elsajátítását is megkönnyítette. 1909-ben ZIMMERMANN Ágoston vette át a tanszék vezetését, aki az összehasonlító és a funkcionális anatómia művelője volt. Tudományos munkáiban és előadásai során mindig hangsúlyosan kiemelte a komparatív elemeket. Zimmermannt KOVÁCS Gyula követte a tanszék élén. Érdeklődési területe a röntgenanatómia volt, munkásságával ennek a szakterületnek az alapjait vetette meg. Utódai közül FEHÉR György (1967-1987) a házimadarak anatómiájával és fejlődéstanával, HAJÓS Ferenc (1987-2001) pedig a neuroanatómiával és a neurohisztológiával foglalkozott. 2001-ben SÓTONYI Péter vette át a tanszék irányítását, aki nemzetközileg is elismert oktató programok, CD-k és videók készítésével új alapokra helyezte az állatorvosi anatómia oktatását.

A szövettan oktatásának feladatát 1872 és 1948 között az Élettani Tanszék látta el. 1948 után a tantárgy előadói gyakran cserélődtek (KOVÁCS Gyula, ZALÁN Géza GUOTH János), egészen 1957-ig, amikor GUZSAL Ernő kapott megbízást a szövettan oktatására. Személyében a nephrohistologia és a madárszövettan nemzetközileg elismert kutatóját tisztelhetjük. Halála után TURY Ernő vette át a tantárgy oktatását, őt 1974-től KÓTAI István követte.

A tanszék oktatási óráinak száma a legmagasabb karunkon. Oktatóink és kutatóink részt vesznek a magyar, a német és az angol nyelvű állatorvos-képzésben, valamint a biológusok BSC és MSC képzésében is. A tanszék által oktatott tantárgyak széles skáláját (anatómia, tájanatómia, szövettan, biológia) az intézet által meghirdetett 12 fakultatív tárgy is gazdagítja, színesíti. A meghirdetett fakultációk leíró anatómiai, klinikai anatómiai, összehasonlító anatómiai, fejlődéstani, szövettani, hisztotechnikai és állatorvos-történeti témaköröket ölelnek fel.

A tanszék munkatársainak tudományos tevékenysége a neuroanatómia és a neurohisztológia témaköreire épül, kutatómunkájuk során elsősorban a központi idegrendszer egyes területeinek immunhisztokémiai feltérképezésével foglalkoznak. Jelentősek azok a kutatások is, amelyek a modern orvosi képalkotó eljárások (CT, MR) anatómiai aspektusait vizsgálják. Az utóbbi években több állatorvos-történeti publikáció is születetett intézetünkben. A szerteágazó tudományos tevékenységet a tanszékről kikerülő nagyszámú szakdolgozat és diákköri munka is tanúsítja.

HAJÓS Ferenc (1936 – 2022)