Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Szervezeti egységek Idegennyelvi Lektorátus

Idegennyelvi Lektorátus

Telefon
(1) 478 4173
Mellék
(1) 478 4100 / 8831
Cím
1078 Budapest István u. 2.
Postázási cím
1400 Budapest Pf. 2
Helyszín
N épület I. emelet

Bemutatkozás

Az Idegennyelvi Lektorátus a hallgatók nyelvi képzéséért felelős tanszék. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a nyelvi kurzusok iránt mind a magyar mind az idegennyelvű évfolyamok hallgatói körében, így az elmúlt időszakban is bővült az oktatott nyelvek listája.

Célunk, hogy a nyelvoktatás hallgatóink szakmai előmenetelét támogassa: hozzásegítse őket a szakszavak és szakszövegek mélyebb megértéséhez, képessé tegye őket a nemzetközi fórumokon való magabiztos kommunikációra, és kilépve a szorosan vett szaktárgyak világából tágítsa a látókörüket.

Jelenleg az alábbi tárgyakat oktatjuk:

A magyar képzésre járó hallgatók számára:

  • államilag elismert nyelvvizsgára való felkészítés angol és német nyelvből
  • kötelező orvosi latin két féléven keresztül
  • angol és német állatorvosi szaknyelv
  • angol és latin szaknyelv biológus hallgatók részére
  • fakultatív angol, német, francia és spanyol nyelv

Az angol, illetve német nyelvű képzésre járók számára:

  • latin szaknyelv
  • magyar mint idegen nyelv
  • francia, német, spanyol nyelv az angol nyelvű képzésben
  • angol állatorvosi szaknyelv a német nyelvű képzésben

Az egyetem dolgozói és a doktori iskola hallgatói számára:

  • angol és német nyelv

Az Idegennyelvi Lektorátus története

Az Idegennyelvi Lektorátus a nagy múltú Állatorvostudományi Egyetemen viszonylag fiatal egységnek számít. A rendszeres idegennyelv-oktatás 1949-ben kezdődött, és az első években az orosz nyelvre korlátozódott heti 2 órában.

1954-ben a latin nyelv oktatása került bevezetésre az I. évfolyamon heti 2 órában.

1955-ben indult meg a nyugati nyelvek kötelező tanítása. Ezzel egy időben a szervezeti egység felvette az „Idegennyelvi Lektorátus” nevet.

1982-től heti 4 órában folyt kötelező nyelvoktatás, 1995-ig négy évfolyamon, 1995-től három évfolyamon. 1994-től angol állatorvosi szaknyelvet is oktatunk fakultatív jelleggel, és az igények szerint bővítjük a Lektorátuson oktatott nyelvek listáját.