Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Diplomadolgozat/TDK tájékoztató

Diplomadolgozatok és TDK munkák elkészítésével kapcsolatos tudnivalók és követelmények a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéken

 

Tanszékünk nagyra értékeli a fertőző állatbetegségekkel, azok kórokozóival és az immunológiával kapcsolatos hallgatói érdeklődéseket és maximálisan támogatjuk az ilyen irányú munkákat.

A Tanszékünkön készülő diploma- és TDK dolgozatok megfelelő szakmai színvonala elsődleges számunkra.

 

Mindezek alapján a jelentkezőnek az alábbiakat kell figyelembe- és a maga részére kötelezőnek vennie:

 

 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 41.§ (5) a. pontja alapján Tanszékünkre diplomadolgozatok elkészítése céljából legkésőbb a 8. félév szorgalmi időszakának végéig kell jelentkezni, a szervezeti egység vezetőjénél.
 2. Tanszékünkre a diplomadolgozati témára legkorábban a teljesített 5. félév után lehet jelentkezni, az „Állatorvosi virológia” és „Állatorvosi bakteriológia” tantárgyakból letett sikeres vizsga birtokában. A TDK dolgozatok tekintetében nincs ilyen megkötés.
 3. Kollégáink csak azokat a hallgatókat fogadhatják diplomadolgozati- vagy TDK munkára, akik elérték a minimum 4,00 átlagot az Állatorvosi virológia, Állatorvosi bakteriológia és Állatorvosi immunológia tantárgyakból.
 4. A TVSZ 41.§ (5) d. pontja alapján a „Diplomadolgozatot minden hallgató egyénileg köteles készíteni.” Ez azt is jelenti, hogy oktatóink a dolgozatok elkészítéséhez szakmai támogatást „témavezetést” biztosítanak, de a dolgozat megfelelő színvonalú elkészítése a hallgató kizárólagos feladata. A hallgató nem megfelelő hozzáállásából adódó késedelmet tanszéki oktatóinknak nincs módja és ideje kompenzálni, a dolgozat el nem készülte vagy késedelmes elkészülésének felelőssége ilyen esetben a hallgatóé.
 5. Tanszékünk előnyben részesíti a hallgató önálló munkáján alapuló diplomadolgozatokat, azaz a dolgozatnak az alábbiak valamelyikét magában kell foglalnia:
  1. saját laboratóriumi munka
  2. saját epidemiológiai elemzés, számítás, kérdőíves felmérés
  3. kóreset leírása, diagnosztikai elemzés
  4. intézeti diagnosztikai adatbázis elemzése
  5. egyéb releváns szakmai elemzés
 6. Fentieken kívül, irodalmi összefoglaló írása is lehetséges, de csak abban az esetben, ha az adott téma tudományos újdonság és azt a hallgató saját elemzésekkel, pl. ország- vagy régió specifikus elemekkel egészíti ki.
 7. A továbbiakra a TVSZ hatályos rendelkezései és Egyetemünk könyvtári honlapján található Diplomamunka készítése c. útmutató érvényesek.

 

Tanszékünk a fertőző betegségek iránt érdeklődő, kitartó és megfelelő hozzáállást tanúsító hallgatók részére, a választott téma magas színvonalú kidolgozásához a szakmai támogatást, a fentiek figyelembevételével tudja biztosítani.

 

Budapest, 2023. 09. 15.

 

Dr. Tenk Miklós

tanszékvezető egyetemi docens