Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Szervezeti egységek Parazitológiai és Állattani Tanszék

Parazitológiai és Állattani Tanszék

Telefon
(1) 478 4190
Mellék
(1) 478 4100 / 8300
Fax
(1) 478 4193
Vezető
Hornok Sándor
Cím
1078 Budapest István u. 2.
Postázási cím
1400 Budapest Pf. 2
Helyszín
A épület I. emelet

Az egység története

A Rátz István vezette Kórbonctani Intézet állattani és parazitológiai laboratóriumából jött létre intézményünkben – Európában az elsők között – 1929-ben az önálló (“rendkívüli”) Parazitológiai Tanszék, amely 1935-ben “rendes tanszék” rangjára emelkedett. A tanszék létrehozása és nemzetközi tekintélyű egységgé való fejlesztése Dr. Kotlán Sándornak köszönhető, aki 1966-ban, 79 éves korában bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig 37 éven át állt a tanszék élén. A tanszék 1933-ban költözött a jelenlegi helyére. 1960-ban Dr. Kassai Tibor kapott megbízást a Helmintológiai Kutató Laboratórium megszervezésére az egyetem Rottenbiller u. 50. alatti épületében, ahonnan a laboratórium 1985-ben költözött az “N” épület III. emeletére. Dr. Kobulej Tibor 1966-tól, Dr. Kassai Tibor 1981-től, Dr. Varga István 1994-től, Dr. Farkas Róbert 2001-től, Dr. Hornok Sándor 2018-tól vette át a tanszék vezetését. A gyakorló helyiség korszerűsítésére 1984-ben, a tanszéki állatház átalakítására 1983-ban került sor. 1983-ban a tanszéken inszektárium létesült. Az egyetem vezetésének döntése alapján 1996-ban a helmintológiai kutató laboratórium megszűnt a felsőoktatást ért megszorítások és létszámleépítések következtében. Az utóbbi években, elsősorban külső források, pályázatok révén a szerológiai és molekuláris biológiai módszerek alkalmazásának feltételei megteremtődtek. A tanszék felelősségi körébe évtizedeken át tartozó hal- és méhkórtani tárgyak közül a méhkórtan továbbra is megmaradt és az oktatás tovább bővült kötelezően és szabadon választható fakultatív tárgyakkal. A parazitológia oktatásának célja, hogy a hallgatók alapos elméleti és gyakorlati felkészítést kapjanak a parazitás fertőzés nagy- és kisüzemi termelés viszonyai között jelentkező kártételének a csökkentéséhez és megelőzéséhez. A kedvtelésből tartott állatok külső és belső élősködők okozta bántalmainak megelőzésével, kezelésével, valamint azok közegészségügyi (zoonótikus) veszélyeivel kapcsolatos ismeretek oktatását is fontos feladatnak tekinti a tanszék.