Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Szülészet és szaporodásbiológia

Klinikák Haszonállat-gyógyászati Klinika Oktatás Szülészet és szaporodásbiológia
8. szemeszter
Szülészet és szaporodásbiológia
Kiscsoportos foglalkozás
Nagyállat Klinika, Üllő
Plenáris foglalkozás
Budapest, Szülészeti előadó
1. Balesetvédelmi oktatás. A tehén ivarszerveinek vaginális és rektális vizsgálata és a méh katéterezése (bevezető, demonstráció és gyakorlás vágóhídi anyagon) A tehén ivarszerveinek vizsgálata különös tekintettel az ultrahangvizsgálatokra.
2. Epidurális érzéstelenítés (bemutatás szarvasmarhán és lovon, gyakorlás szarvasmarhán). Szülészeti műtétek vágóhídi anyagon (hüvelyelőesés, gátmetszés) (gyakorlás) A vemhes és ellő tehén és kanca szülészeti diagnosztikai vizsgálata: A szülészeti vizsgálat feltételei. Védőruházat. Az állat megfékezése. A higiénikus vizsgálat módja. A szülőfájások vizsgálata. A rektális és hüvelyvizsgálat módja, eszközei. A méhnyak vizsgálata: hiányos megnyílás, hiányos tágasság. A méh helyzetváltozásainak kizárása. A lágy szülőút sérülései.
3. Az ivarszervek vaginális és rektális vizsgálata szarvasmarhán (gyakorlás) I. A szülészeti beavatkozások eredményességét fokozó eljárások nagyállatokon: magzatvízpótlás, fájdalomcsillapítás, érzéstelenítés és altatás, a szülészeti elsősegélynyújtás során használt helyi érzéstelenítési technikák. A szülőút véres tágításának lehetőségei és korlátai.
4. Az ivarszervek vaginális és rektális vizsgálata és a méh katéterezése szarvasmarhán (gyakorlás) II. A magzatburok, magzatvíz és a magzat vizsgálata szarvasmarhában és lóban: A magzatburkok ép, vagy fölrepedt volta. Az allantois és az amnionfolyadék minősége. A magzat szülőúton belüli előnyomult, benyomult, beszorult vagy beékelődött helyzete. A magzat prezentációja (helyeződés, fekvés és tartás), szabályos prezentáció az ellés előtt és alatt. A hosszanti fej-, és farfekvés elkülönítése. Az abszolút és relatív nagy magzat. Az élő és élettelen magzat elkülönítése. Ikermagzatok. Torz magzatok
5. Az ivarszervek vaginális és rektális vizsgálata és a méh katéterezése szarvasmarhán (gyakorlás) III. A szülészeti elsősegély-nyújtáshoz használt eszközök. A megengedett erejű húzatás elmélete és gyakorlata szarvasmarhában és lóban. Magzatdarabolás nagyállatokon.
6. A csikó-, borjú- és báránymagzat teljes darabolása A fej és az elülső végtagok rendellenes tartásai, valamint ezek megszüntetésének vértelen és véres módjai. A hátulsó végtagok tartás-rendellenességei. A rendellenes helyeződések és fekvések, valamint ezek megszüntetésének vértelen és véres módjai (szarvasmarha, ló).
9. szemeszter
Szülészet és szaporodásbiológia
1. A csikó-, borjú- és báránymagzat vizsgálata, prezentációs rendellenességeinek helyreigazítása. Részleges és teljes darabolása (vonatkozó ismeretek átismétlése és gyakorlása borjú-, csikómagzatokon A császármetszés (a műtét indikációja, előkészítése és technikája kérődzőkben, sertésen és lovon (video- és dia-demonstrációval) (Előkészítő foglalkozás
2. Császármetszés szarvasmarhán (gyakorló műtét, vásárolt állatokon) (Szenci és mtsai) Az ellő állat és a magzat vizsgálata, az ellés felügyelete és gyakoribb rendellenességei kiskérődzőkben. A szaporodásbiológiai gondozás üzemi rendje kiskérődzőkben.
3. Diagnosztikai és terápiás jellegű beavatkozások az involúció idején teheneken (demonstráció és gyakorlás az előző gyakorlaton császármetszett állatok felhasználásával). Az involúciós szövődmények kezelésére leggyakrabban használt gyógyszerkészítmények ismertetése és használatuk bemutatása Az ellő állat és a magzat vizsgálata, az ellés felügyelete és gyakoribb rendellenességei sertésben. A programozott elletés lehetőségei. A koca ivarszervei (demonstráció vágóhídi anyagon). A koca szaporodásbiológiai gondozása során használt fontosabb gyógyszerek (Előkészítő foglalkozás)
4. Császármetszés sertésen (gyakorló műtét, vásárolt állatokon) Az anyaállatok ellés utáni ellátása (a lágy és csontos szülőút sérüléseinek diagnosztizálása és ellátása, a magzatburkok eltávozásának elősegítése, a méhöblítés lehetőségei és korlátai a különböző állatfajokban). Az újszülött ellátása (a légzés kiváltása és ritmusossá tétele, állapotdiagnosztika, az asphyxiás újszülöttek gyógykezelése, köldökápolás)
5. Próbakosok előállítására alkalmas műtéti technikák (vasectomia, penisáthelyezés) Szaporodásbiológiai diagnosztikai és terápiás beavatkozások kancán (a petefészek és a méh rektális, valamint ultrahang-echográfiás vizsgálata, mintavétel citológiai, hisztológiai és bakteriológiai vizsgálatok céljára, a cervikális nyák-kenet citológiai, továbbá az endometrium-minta szövettani elemzése.)
6. Szaporodásbiológiai jellegű terápiás beavatkozások kancán (a petefészek és a méh rektális, valamint ultrahang-echográfiás vizsgálata, a méhöblítés technikája, mintavétel citológiai, hisztológiai és bakteriológiai vizsgálatok céljára, a cervikális nyák-kenet citológiai, továbbá az endometrium-minta szövettani elemzése.) Az un. ellés utáni megfekvés elkülönítő kórjelzése tejhasznú szarvasmarhán. A ketonúria kimutatásának alkalmazása a tejhasznú szarvasmarhák szaporodásbiológiai gondozásában
7. Togysebészeti beavatkozások (a felületes sérülések ellátása, a bimbócsatorna tágítása, cysterna-curettage, togysipolyok sebészi ellátása, tögybimbó-amputáció). A tőgynegyed végleges elapasztásának a lehetőségei és korlátai). Aszeptikus mintagyűjtés bakteriológiai vizsgálatra. A szubklinikai mastitis jelzésére alkalmas gyors istállópróbák. A tőgyegészségügyi gondozás során használt legfontosabb gyógyszerkészítmények (demonstráció és gyakorlás) Az un. kontagiózus pathogének, ill. az un. környezeti pathogének okozta mastitis elleni védekezés üzemi rendje
10. szemeszter
Szülészet és szaporodásbiológia
1. Andrológia: Az ondóvétel és ondóminősítés ménben. A mesterséges termékenyítés technikai vonatkozásai kancában
2. Andrológia: Mén, bika, kan, kos és kecske bak nemi szervének vizsgálata: a nemi működés ellenőrzése
Andrológia: A mesterséges termékenyítés technikai vonatkozásai kérődzőkben, sertésben és nyúlban