Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Misszió

 

Korunk kulcsfontosságú kérdései, mint a globalizáció, a demográfiai növekedés, a gazdasági és pénzügyi dominóhatások, az energia-, a víz- és az élelmiszer-biztonság, a klímaváltozás – mind a tudományos értelemben vett komplexitás növekedését mutatják. Ennek háttere sok elemből álló, különböző dimenziójú (természeti, szociális, politikai, gazdasági) tényezők szövevényes rendszere, ahol az elemek közötti kapcsolatok száma egyre növekszik, és a rendszer egyre érzékenyebb lesz a változásokra és kiszámíthatatlanabb a reakciója, és azok felhalmozódása az egyedek megfigyeléséből megjósolhatatlan tulajdonságokhoz és jelenségekhez vezethet.

Ilyen, az élelmiszer- és élelmezésbiztonságot érintő rendszer lehet az élelmiszerek áramlása, az ágensek terjedése állatok vagy emberek mozgása által és azok útvonalán, vagy például a baktériumok regulációs hálózata, amely képessé teszi azokat az élelmiszer-feldolgozási folyamatok túlélésére.

A jövő élelmiszer-szakembereinek, a tudományban, az iparban és az államigazgatásban egyaránt, nagyobb felkészültséggel kell rendelkezniük a komplex rendszerek vonatkozásában, ami elengedhetetlenül magasabb szintű információkezelési (IT) és számítástudományi ismereteket jelent. Ennek kulcsa a multidiszciplináris oktatás és kutatás, amely szorosabb együttműködést célzó, kezdeményező lépéseket követel mind a laboratóriumban, mind pedig a számítógépen dolgozó kutatóktól.

Az Intézet az élelmiszerlánc-biztonsági adatokkal kapcsolatos elemzéseket és kutatásokat kívánja az élelmiszerlánc mentén integrálni, valamint új szintre emelni a hálózatos együttműködést ezen a területen. Az Intézet egy nemzetközileg is elismert, szakértői és kutatói csomópont kíván lenni az élelmiszerlánc-biztonsági adatelemzés területén. Az Intézet láncszemléletű, integrált kutatásokat végez az agrár-élelmiszerlánc szereplői számára, tudományos, komplex problémamegoldást, adatelemzést igénylő területeken. Ehhez innovatív megközelítést, a legújabb technológiai megoldásokat és modern adatelemzési módszereket alkalmaz, és ezeket elérhetővé teszi a kis- és középvállalkozások számára is. Az Intézet szorosan együttműködik hazai és külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, hatóságokkal, valamint a területen aktív nemzetközi szervezetekkel.