Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás DÉOKFII Tevékenység

Tevékenység

Az élelmiszergazdaság adatainak gyűjtése és elemzése nemcsak az egyes szereplők általi felhasználása miatt értékes, hanem fontos mindezen adatok lánc-szintű feldolgozása, számítástudományi módszerekkel való elemzése és az eredmények beépítése is a különböző élelmiszerlánc-biztonsági döntéshozatali folyamatokba. Ehhez fontos az élelmiszerlánc szereplőit összekötő, a köztük lévő bizalmi hidat megteremtő adatmegosztó szervezet kialakítása, valamint elengedhetetlen az agrár-élelmiszer adatok számítástudományi elemzési kapacitásának megerősítése, illetve ezen kapacitások integrálása is az élelmiszerlánc-biztonsági kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekhez.

Az agrár-élelmiszer lánc összetettsége és bonyolultsága ezzel összemérhető, komplex, integrált tudományos módszereket követel meg. Az élelmiszerlánc minden szereplőjének hasznos, ha a lánc egészére kiterjedő adatokat, információkat elemezve, számára releváns, a döntéseihez szükséges információhoz, tudáshoz jut. Az élelmiszerláncban a lánc egymástól távoli pontján tevékenykedő szereplőknek jelenti a legnagyobb hozzáadott értéket a teljes szektorra kiterjedő adatelemzés, és ezen belül is a kis- és középvállalkozások azok, akiknek szüksége is van erre a segítségre.

A felvázolt kihívások megoldása interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítést kíván, így egy, a szakterületet horizontálisan átfogó Intézet létrehozása fontos lépés ebben az irányban.