Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Kutatócsoportok Állathigiéniai, Állomány-Egészségtani és Állatorvosi Etológiai Kutatócsoport

Állathigiéniai, Állomány-Egészségtani és Állatorvosi Etológiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Könyves László, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: [E-mail megjelenítése]

A KUTATÓCSOPORT TAGJAI:

 

Egyetemi docens: Dr. Könyves László

Egyetemi adjunktus: Dr. Losonczi Eszter

Mesteroktató: Dr. Kovács Péter,

Tudományos főmunkatárs: Dr. Berlinger Balázs,  Dr. Pribenszky Csaba

Tudományos munkatárs: Dr. Freiler-Nagy Ágnes, Dr. Hejel Péter

Egyetemi tanársegéd: Dr. Kovács László PhD hallgató

Tanszéki állatorvos: Dr. Sipos Roland, Dr. Bóna Márta, Dr. Vass-Bognár Barbara

Asszisztens:  Kövesdyné Csollány Klára, Rössler Károlyné, Sőregi Lászlóné, Szabó Piroska, Brydlné Németh Erzsébet, Herdlein Ildikó

PhD hallgató: Dr Sáfár János, Dr. Várhidi Zsóka

 

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:

Egyetemi docens: 1 fő

Egyetemi adjunktus: 1 fő

Tudományos főmunkatárs:2 fő

Tudományos munkatárs: 2 fő

Tanszéki állatorvos: 3 fő

Mesteroktató: 1 fő

Asszisztens: 5 fő

PhD hallgató: 3 fő

 

KUTATÁSI TERÜLETEK:

Állathigiénia:

Klasszikus állathigiéniai környezetdiagnosztikai vizsgálatok (takarmány-, ivóvíz-, levegő minőség, mikotoxinok, toxikus nehézfémek, állattenyésztési emissziók stb.) gazdasági haszonállattartó telepeken

Állomány-egészségtan, a gazdasági haszonállatok állományainak vizsgálata:

Szarvasmarha: tőgyegészségügy, takarmányozás és anyagforgalom, lábvég-egészség, környezetdiagnosztikai vizsgálatok, állománydiagnosztika,

Sertés: állománydiagnosztikai vizsgálatok

Baromfi: állománydiagnosztikai vizsgálatok, állatjólléti és környezeti emissziócsökkentési kutatások, baromfitelepek járványvédelmét szolgáló kutatások

Alkalmazott etológia: állatjóllét, viselkedés és stressz vizsgálatok

Asszisztált reprodukció: in vitro fertilizáció, embriológia, morfokinetika, „time.laps” mikroszkópos vizsgálatok, génmegőrzés, környezeti stressz

Precíziós állattartás (PLF)

 

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:

 

European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine

Magyar Állathigiéniai és Környezetvédelmi Társaság

Magyar Buiatrikusok Társasága

Nemzetközi Állathigiéniai Társaság

Magyar Állatvédelmi és Állatjólléti Társaság

Magyar Országos Állatorvos Egyesület

Europen Society for Human Reproduction

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:

Vitafort Zrt.

Bonafarm Csoport

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., Gödöllő

Lakto Kft. Dabas

SOTE I-es Női Klinika

Kaáli Intézet

KRYO Intézet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet Gödöllő

Sahlgrenska Egyetem Göteborg, Svédország

 

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:

Környezetdiagnosztikai vizsgálatok (takarmány-, ivóvíz- és levegő minőség, alomhigiénia, stb.) szarvasmarha-, sertés- és baromfiállományokban,

Ásványi anyagok koncentrációjának mérése különböző mintákból,

Tőgy- és lábvég-egészségügyi, borjú-egészségügyi, valamint anyagforgalmi vizsgálatok szarvasmarha-állományokban,

Állatjólléti felmérések szarvasmarha-, sertés- és baromfiállományokban,

Stressz hatások vizsgálata tejelő teheneken

 

PÁLYÁZATOK:

 

  Támogató szervezet /forrás megnevezése Pályázati projekt címe és témája

Phytobiotics GmBH, Németország

2016-2017

A Sangrovit hatásának vizsgálata tejelő tehenekben

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

2012-2015

„Fakultatív patogének okozta állatbetegségek megelőzése és kezelése új típusú, a baktériumok szaporodását gátló speciális vegyületekkel” (konz. partner: Dr Bata Zrt, Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet; szerz.sz.: KMR_12-1-2012-0020)

EFOP. 3.6.1.

2012-2015

Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések az Állatorvostudományi Egyetemen EFOP. 3.6.1. 16-2016-00024

(közös projekt a SZE MÉK-ral, Mosonmagyaróvár)

EFOP. 3.6.2.

2017-2020

„Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban (Széchenyi István Egyetem, Neumann János Egyetem, ÁTE több tanszéke; szerz. sz.: EFOP-3.6.2-16-2017-00012)

Tématerületi Kiválósági Program 2020.

TKP2020 – Nemzeti Kihívások Alprogram

 

2019-2022

Állattartás emisszióinak mérési, analitikai technológiáinak fejlesztése, az emisszió csökkentése (NKFIH-TKP  Tématerületi Kiválóság Program)

Dr. Bata Zrt., ÁTE több tanszéke; szerz. sz.: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00202

2021-2025

Természetes alapú komplex takarmány adalékok fejlesztése a baromfi mikrobiom optimalizálásának érdekében
2020-2024 Európai Unió Horizon 2020-as Kutatási és Innovációs Programja által finanszírozott NetPoulSafe projekt – Baromfitelepek járványmegelőzési rendszereinek fejlesztése