Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Témák kardiológia, ultrahang-diagnosztika, echokardiográfia, digitális fonokardiográfia, e-learning oktatás módszertana, kutyák szívférgessége

kardiológia, ultrahang-diagnosztika, echokardiográfia, digitális fonokardiográfia, e-learning oktatás módszertana, kutyák szívférgessége

Kardiológiai és ultrahang-diagnosztikai csoport. Vezető: Dr. Manczur Ferenc egyetemi docens, PhD és Dr. Vörös Károly egyetemi tanár, CSc, DSc.

 

PhD-kutatás 2014-2017 (Balogh Márton PhD-témája, témavezető Vörös Károly)

Digitális hangfeldolgozás a kardiológiai diagnosztikában és oktatásban.
A módszer állatorvosi célokra való adaptációja és továbbfejlesztése, a kutyák szívzörejeinek és ritmuszavarainak elemzésére, együttműködve a hannoveri állatorvosi társintézmények munkatársaival. A módszer alkalmazása és tesztelése a szívzörejek és a ritmuszavarok oktatásában. A digitális fonokardiogrammok diagnosztikai értékének tanulmányozása a szív ritmuszavaraiban és a ritmuszavarok oktatásában. A Holter-EKG és a digitális fonokardiográfia diagnosztikai értékének összehasonlítása kuyában.

A kutatás keretében emellett tanulmányoztuk az idült endocardiosisának következményeként kialakuló mitralis insufficientia előfordulását hazai és németországi (hannoveri), klinikailag egészséges beagle állományokban, fizikális-klinikai és echokardiográfiás módszerekkel.

 

Elnyert és 2015-ben is érvényes pályázatok:

 

Erasmus Mobilitás támogatási szerződés, Vörös Károly, 2015. 07. 05-10., Stiftung, Tierärtzliche Hochschule Hannover, Klinik für Kleintiere.

 

2011 és 2015 között megjelent publikációk:

Vörös, K., Nolte, I, Hungerbühler, S., Reiczigel, J., Ehlers, J., Tater, G., Mischke, R., Zimmering, T, Schneider, M. (2011): Sound recording and digital phonocardiography of cardiac murmurs in dogs by using a sensor-based electronic stethoscope. Acta Vet. Hung. 59. 23-35.

 

Vörös K, Bonnevie A, Reiczigel J. (2012): Comparison of conventional and sensor-based electronic stethoscopes in detecting cardiac murmurs of dogs. Tierärztl. Praxis, 40. (K), 103-111.

Szilvási, V:, Vörös, K., Manczur, F., Reiczigel,J., Novák, I., Máthé, Á., Fekete,, D. (2013): Comparison of traditional and sensor-based electronic stethoscopes in Beagle dogs. Acta Vet. Hung., 61. 19-29.

Szilvási, V.; Vörös, K. (2014): A szenzoros elektronikus fonendoszkópok és a digitális fonokardiográfia alkalmazása kutyák kardiológiai vizsgálatában. Magyar Állatorv. Lapja,  136. 291-299.

 

Vörös, K., Szilvási, V., Manczur, F., Máthé, Á., Reiczigel, J., Nolte, I., Hungerbühler, S. (2015): Occurrence of mitral valve insufficiency in clinically healthy beagle dogs.Acta Vet. Hung., 63. 458-471.

 

Balogh M., Vörös K., Krima A. (2015): Kutyákban előforduló ritmuszavarok rögzítése és digitalizálása – metodikai lehetőségek, előzetes tapasztalok. MTA Áorv.Tud. Biz. Akadémiai Beszámolók, Klinikumok szekció, 2015. 01. 29.

 

A kutyák szívférgességének megállapítása és gyógykezelési lehetőségei. (Alkalmazott, klinikai kutatás, témavezető: Dr. Vörös Károly

A kutyák Dirofilaria immitis okozta szívférgességének hazai, autochton előfordulását 2009-ben állapították meg először. Ez idő óta a betegség endémiássá vált Magyarországon, és terjedése, illetve megjelenése országos szintűvé vált, egyre nagyobb veszélyt jelentve a hazai kutyaállományra. A kórképpel kapcsolatos kutatásainkat 2014 őszétől végezzük a Parazitológiai és Állattani tanszékkel való együttműködésben. Nemzetközileg is újnak számító kutatási célkitűzéseink a következők: A szívférgesség laboratóriumi diagnosztikája, különös tekintettel a fertőzöttség hazai lokalizácójára valamint a D. immitis és a D. repens lekülönítésére; a szűrővizsgálatok lehetőségei és menedzsmentje, a a moxidektin alkalmazhatósága szívférgesség komplex terápiájában; a melarzomin intramuscularis, helyi hatásainak tanulmányozása ultrahangvizsgálattal. Jelenleg az anyaggyűjtés fázisában vagyunk, míg az adatok feldolgozását a 2016. évben tervezzük. A téma művelésének hozadéka az is, hogy széleskörűen felhívtuk a figyelmet a betegség fontosságára, diagnosztikájára, klinikai vonatkozásaira, valamint a gyógykezelés és a megelőzés lehetőségeire a jelen dokumentumban és vonatkozó mellékleteiben megadott publikációban, kongresszusi beszámolóban és számos továbbképző előadáson. Kutatási eredményeink eredményeiről először a 2017. évi akadémiai beszámolókon fogunk tudósítani.

 

Elnyert és 2015-ben is érvényes pályázatok: nem volt

 

2011 és 2015 között megjelent publikációk

 

Farkas, R; Vörös, K: (2015): A kutyák szívférgessége. Kamarai Állatorvos, 10. (3,) 22-33.

 

PhD-kutatás 2011-2014 (Kiss Gergely PhD témája) és ennek folytatása, témavezető Manczur Ferenc)

Kutyák dilatatiós cardiomyopathiájának vizsgálata génexpressziós szinten

A kutyák idiopathicus dilatatiós cardiomyopathiája (iDCM) egy örökletes, de összességében ismeretlen oktanú és jellemzően erősen fajta-specifikus klinikai lefolyású betegség. A kutatási munka keretében ennek hátterét vizsgáljuk elsősorban génexpressziós profil alapján.  A tervezett kutatási munka a következőkben felsorolt főbb célokat és részleteket foglalja magába. Perifériás vér génexpressziós profiljának felhasználhatóságára irányuló elővizsgálatok. (korreláció vizsgálata a szívizomszövettel). Megfelelő klinikai vizsgálat tervezése, szervezése és lebonyolítása (perifériás vér felhasználhatósága esetén longitudinális követéssel a kórfejlődés vérből történő időbeli nyomon követésére). Fajtaspecifikus kórfejlődési folyamatok kimutatása és tanulmányozása  iDCM-ben szenvedő kutyákon elsősorban génexpressziós szinten, de erős célpontok esetén esetleg fehérje szinten is (kórfejlődési hipotézisek felállítása). A különböző klinikai lefolyású fajtákhoz tartozó eseteknél megkíséreljük a kórlefolyás és túlélési idő szempontjából meghatározó, egyedre is alkalmazható esetleges prediktív faktorok és befolyásoló tényezők (pl. gyógykezelés, gyógyszer-rezisztencia, bizonyos biomarkerek, stb.) azonosítását. Az eredmények keverék kutyákon történő validálását is tervezzük. Ez a kutatás az elméleti ismeretek bővülésén és a betegség jobb megértésén túl molekuláris szinten újabb terápiás célpontokat és specifikusabb terápiás megközelítést eredményezhet, valamint korai diagnosztikai, szűrési és prediktív szempontból is értékes eredményeket nyújthat.  Ezen felül a „kutya iDCM, mint a hasonló humán betegség modellje” teória alapján eredményeinket értékelni fogjuk abból a szempontból is, hogy mennyiben támasztják alá az említett betegség-modell teóriát és mennyire lehetnek alkalmasak humán iDCM-es betegek esetén a betegség lefolyásának előrejelzésére, vagy akár terápiás szempontból. Ennek nagy gyakorlati jelentősége lehet a humán kardiológiában is. A génexpresszió vizsgálatához újgenerációs szekvenálási technológiát (NGS, SAGE-seq) tervezünk használni. Ennek a nagy áteresztő képesséű (HTS) módszernek az előnye a microarray-el szemben, hogy érzékenysége és dinamikus méréstartománya a real-time PCR-el összevethető mértékű. Ezen kívül nem előre konfigurált transzkripciós profilon alapszik, hanem direkt szekvenáláson, ami lehetővé teszi ismeretlen transzkriptek azonosítását és mennyiségi mérését is.

 

2015-ben is érvényes, kapcsolódó pályázat: nem volt

 

2011 és 2015 között megjelent publikációk:

 

Kiss G, Manczur F

A szívizomszövet és a perifériás vér génexpressziós profiljának összehasonlítása krónikus szívelégtelen kutyákban

Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottság Akadémiai Beszámoló Szakülésén elhangzott előadás (2013.) Megjelent: SZIE-ÁODI, Akadémiai Beszámolók, 2013.

 

Kiss G, Manczur F

Vérből mérhető szívizomszövet specifikus génexpressziós adatok validálása krónikus szívelégtelen kutya modellben

Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottság Akadémiai Beszámoló Szakülésén elhangzott előadás (2014.) Megjelent: SZIE-ÁODI, Akadémiai Beszámolók, 2014.

 

Kiss G, Manczur F: Heart specific gene expression profiling in peripheral blood of dogs with chronic heart failure

Oral presentation at the 23th Congress of the European College of the Veterinary Internal Medicine-Companion Animals (ECVIM-CA), Liverpool, 2013.

Megjelent: Oral Research Communications of the 23rd ECVIM-CA Congress. Journal of Veterinary Internal Medicine doi: 10.1111/jvim.12278. 2014.

 

Kiss G, Manczur F, Kékesi V, Nagy K V, Sziksz E, Vannay Á, Veres-Székely A

Vérből mérhető fibrózis specifikus génexpressziós markerek azonosítása krónikus szívelégtelen kutyákon

In: Akadémiai beszámoló 2015. (MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskola). Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.01.26-2015.01.29.