Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Témák Gasztroenterológiai munkacsoport. Vezető: Dr. Sterczer Ágnes egyetemi docens, PhD. A kutyák gyomor-bél és májbetegségeinek patomechanizmusa, kórjelzése és gyógykezelése

Gasztroenterológiai munkacsoport. Vezető: Dr. Sterczer Ágnes egyetemi docens, PhD. A kutyák gyomor-bél és májbetegségeinek patomechanizmusa, kórjelzése és gyógykezelése

 • CHOLAGÓG-INDUKÁLTA EPEHÓLYAG-ÜRÜLÉS JELENTŐSÉGE A BILIARIS OBSTRUKCIÓ DIAGNÓZISÁBAN. RETROSPEKTÍV VIZSGÁLAT
 •  
 • Korábbi kutatásainkban kidolgoztunk az epehólyag-térfogat (EHT) rutinszerű mérésére alkalmas ultrahangos módszert valamint vizsgáltuk a különböző cholagóg készítmények (MgSO4, clanobutin) hatását az epehólyag térfogatára. Jelen kísérletünkben egy újabb cholagóg készítmény, a Lipofundin 20% infúzió epehólyag (EH) működésére gyakorolt hatását tanulmányoztuk 7 egészséges beagle kutyában. A Lipofundin kifejezett, 44 % (35.3-57.6%) epehólyag kontrakciót okozott. A cholagóg indukálta, ultrahangos epehólyag-ürülés módszer (EHÜ) diagnosztikai jelentőségét vizsgáltuk az obstruktív és non-obstruktív ikteruszos kutyák elkülönítésében. Retrospektív (1997-2007) felmérésünkben, három különböző cholagóg készítményt (clanobutin, MgSO4, Lipofundin) használtunk klinikai esetekben (n=36) az epehólyag kontrakció kiváltására. Az epehólyag-ürülés vizsgálatot olyan icteruszos kutyákban végeztünk, amelyeknél nem volt egyértelmű, hogy hepaticus vagy post-hepaticus az icterus, illetve tudni szerettük volna, hogy milyen fokú az obstrukció. A 24 icterusos kutyában végeztünk epehólyag-ürülési vizsgálatokat. Non-obstruktív icterusos betegekben (n=3) a maximális epehólyag kontrakció 43.9 % (39.0-46.5%) volt. A biliaris obstrukció miatt kialakult icterusos kutyákban (n=21) az átlagos EH összehúzódás kevesebb, mint 5% volt. Részleges kontrakciót 13,2% (3.1-25%) 8 esetben (8/21) tapasztaltunk a cholagóg készítmény adását követően. 13 icterusos kutyában (13/21) -az alkalmazott cholagóg készítménytől függetlenül-, egyáltalán nem húzódott össze az epehólyag, hanem inkább kitelt, mely egyértelmű műtéti indikációt jelzett. Megállapítottuk, hogy az epehólyag-térfogatmérése ultrahang módszerrel, valamint a szájon keresztül adott Lipofundin illetve MgSO4-indukálta epehólyag-ürülés megbízható módszer az EH motilitásának vizsgálatára icterusos kutyákban. Az EHÜ vizsgálatok eredménye minden esetben korrelált a későbbi diagnózisokkel (műtét, biopszia, kórboncolás, laboratóriumi vizsgálat), műtéti indikációval.

   

  2015-ben is érvényes, kapcsolódó pályázat: nem volt

   

  2011 és 2015 között megjelent publikációk

  Sterczer, Á., Reiczigel, J., Psáder, R., Pápa, K., Vörös, K., Pap, Á. (2012): Cholagogue-induced gallbladder emptying in the diagnosis of canine biliary obstruction. Acta Vet Hung., 60. 199-209.

 • PATKÁNY AGYI ENDOTHELIALIS ÉS ASTROCYTA SEJT KO-KULTÚRA – EGY IN VITRO MODEL KIDOLGOZÁSA A HEPATICUS ENCEPHALOPATHIA KÓROKTANÁNAK VIZSGÁLATÁRA

  Bárány Zoltán1, Somogyi Virág1, Sterczer Ágnes2, Frenyó V. László1

   

  A hepaticus encephalopathia (HE) egy orvosi és állatorvosi vonatkozásban is jelentős neuropszichiátriai kórkép, melynek kóroki hátterében akut vagy krónikus májelégtelenség és/vagy portoszisztémás-sönt áll. Ezen elváltozások a máj méregtelenítő funkciójának kiesése által az ammónia vérplazmabeli szintjének megemelkedéséhez vezetnek, amely átjutva a vér-agy gáton, számos cerebralis kórfolyamat kialakulásáért felelős, melyek végül a HE-re jellemző tünetek egy jelentős részéhez vezetnek. Az ammónia mellett egyéb kóroki tényezők is bizonyítást nyertek, úgymint a szisztémás gyulladás valamint a mangán és az aromás aminosavak vérplazmabeli szintjének megemelkedése. Ezek szintén hozzájárulnak az agy funkciójának károsodásához. Az említett faktorok – közvetlenül vagy a vér-agy gáton mint barrieren keresztül közvetve – az eddigi ismereteink szerint elsődlegesen az astroglia sejtek működését, ezáltal pedig a neuronok funkcióját is károsítják. Bár a HE-vel kapcsolatban igen sok kísérletes eredmény áll rendelkezésünkre, ennek ellenére az astrocytákban lezajló mechanizmusok (duzzadás, bioenergetika, gyulladásos folyamatok), valamint a vér-agy gát patológiás elváltozásának (permeabilitás változás) mikéntje, illetve az ahhoz vezető folyamatok pontosan nem ismertek, illetve a megszerzett ismeretek zavarba ejtően ellentmondásosak.

  Cél: Kutatócsoportunk az elmúlt évben új kutatási irányvonalat nyitott, mely a HE kórképével kapcsolatosan a gliasejtekben lejátszódó kóros folyamatok mikéntjét igyekszik felderíteni. A fenti ismeretek alapján célunk az volt, hogy kidolgozzunk egy rutinszerűen megvalósítható protokollt, amely segítségével előállítható egy a HE kóroktani folyamatainak vizsgálatára alkalmas primer astrocyta sejttenyészet (és ezt kiegészítve a későbbiekben egy astrocyta-endothel ko-kultúra) mint kísérletes modell.

  Módszer: A sejttenyészet előállítására 2 napos Wistar patkányok használunk fel. A belőlük nyert agyakat (a kisagyakat mellőzve) az agyhártyától megtisztítjuk, enzimesen emésztjük, szuszpendáljuk, majd a kapott sejtszuszpenziót lizinezett Petri csészékbe szélesztjük (1 állat/1db 10 cm átmérőjű Petri-csésze). A kiültetett sejteket meghatározott összetételű, adott időközönként cserélt tápoldatban két héten át inkubáljuk. Az így kapott sejtkultúra összetételét immunhisztokémiai eljárással ellenőrizzük (GFAP [glial fibrillary acid protein] és DAPI [4',6-diamidino-2-fenilindol] festés).

  Eredmények: Az általunk létrehozott astrocyta sejtkultúra a kiültetést követő két hét elteltével egyrétegű, összefüggő, ép morfológiájú sejtek alkotta tenyészetet képezett. Az immunhisztokémiai vizsgálatok alapján igazolták, hogy a sejtkultúrát több mint 90%-ban astrocyták teszik ki.

  Következtetés: Az általunk kidolgozott és beállított primer astrocyta sejtkultúra morfológiai jellemzői, ebből következően életképessége és összetétele az irodalmi adatok alapján megfelelő, a rajtuk elvégzendő vizsgálatok megvalósíthatóak, később pedig az agyi endothel-astrocyta ko-kultúra létrehozásához felhasználhatóak.

   

   

  2015-ben is érvényes, kapcsolódó pályázat:

  NKB 15991

  KK-UK 12123 sz. pályázatok

 • kutyák endoszkópos módszerrel vett gyomorbiopsziáinak retrospektív vizsgálata 
 •  

  Témavezető: Psader Roland,  közreműködő: Sterczer Ágnes, Pápa Kinga, Jakab Csaba, Balka Gyula, (Patológiai Tanszék) Külső közreműködők: Prof Pap Ákos (Kaposi Mór Oktató Kórház), Hegedűs György Tamás (Vet-Med Állatorvosi Diagnosztika Labor), Nagy Otília (Net Vet Kft Állatorvosi Rendelőintézet)

 • HELICOBACTER ÉS CIRKOVÍRUS KIMUTATÁS GASZTRO-DUODENOSZKÓPIÁRA ÉRKEZŐ KUTYÁK GYOMOR- ÉS DUODENUMBIOPSZIÁIBÓL

  Témavezető Dr.Psáder Roland, közreműködők:

  Balka Gyula, Jakab Csaba, Nagy Otília, Pápa Kinga, Hegedűs-György Tamás, Sterczer Ágnes

   

 • A hepcidin szint meghatározásának jelentősége kutyák krónikus betegség kiváltotta nem-regeneratív anaemiájában

  Kutatási csoport vezetője: Sterczer Ágnes és Vizi Zsuzsanna

   

  A hepcidin egy 25 aminosavból álló peptid hormon, amely kulcsszerepet tölt be a vasanyagcsere szabályozásában. A hepcidin a ferroportin nevű vasexporter membrán fehérjéhez kötődve annak internalizációját és lebomlását okozza, így gátolja a vas duodenumból történő felszívódását és macrophagokból történő kijutását, csökkentve a szérum vaskoncentrációját. A hypoferraemia következtében nem áll rendelkezésre elég vas a csontvelőben az erythropoesishez. Többek között a gyulladásos cytokinek hatására termelődő tartósan emelkedett hepcidin-szint nem-regeneratív anaemiát, míg hiánya fokozott vasfelhalmozódást és következményes szervi károsodást (haemochromatosist) okoz a szervezetben. Cél: A kutatás célja egyrészről egészséges kutyák fiziológiás szérum hepcidin szintjének meghatározása, másrészről beteg kutyák különböző oktanú nem-regeneratív anaemiával járó megbetegedéseiben történő szérum hepcidin-szint meghatározása és vizsgálata differenciál diagnosztikai szempontokból. Anyag-módszer: N=57 különböző korú, ivarú és fajtájú egészséges és n=21 vérszegény kutya vizsgálatát végeztük el a SZIE-ÁOTK Kisállatklinikáján. Minden kutyánál részletes klinikai, hasi ultrahang-vizsgálatot végeztünk, valamint vért és vizeletet vettünk laboratóriumi vizsgálatokra (mennyiségi és minőségi vérkép, biokémiai paraméterek: albumin, összfehérje, alanin-aminotranszferáz, összbilirubin, epesav, karbamid, kreatinin, C-reaktív protein, vas, vaskötő kapacitás és vizeletvizsgálat fehérje-kreatini arány és frakcionált nátrium-ürítés meghatározással). A laboratóriumi vizsgálatok a mintavétel napján megtörténtek, míg a szérum mintákat a későbbi hepcidin-mérésekhez lefagyasztottuk. A szérum hepcidin vizsgálatát ELISA-módszerrel (Blue Gene HEPC ELISA tesztkit) terveztük. Eredmény: A hepcidin mérésére az alkalmazott módszer és ELISA kit nem volt alkalmas, ezért konkrét eredményeket még nem kaptunk.

   

  Következtetés: A hepcidin méréseket más módszerrel vagy más gyártmányú ELISA kittel meg kell ismételni, valamint a beteg kutyák elemszámát növelni kell, így további mintavételek szükségesek.

   

  2015-ben is érvényes, kapcsolódó pályázat: nem volt

   

   

  2011 és 2015 között megjelent publikációk:

  Vizi Zsuzsanna, Aradi Zsófia, Sterczer Ágnes: A hepcidin szerepe a vasanyagcsere szabályozásában : Irodalmi áttekintés: The role of hepcidin in the regulation of the iron homesotasis. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA, 136 (11): 671-675. (2014)