Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Témák Az ívfény által keltett szervetlen emisszió felszívódásának és megoszlásának vizsgálata állatmodellben

Az ívfény által keltett szervetlen emisszió felszívódásának és megoszlásának vizsgálata állatmodellben

Az ívfény az ipari folyamatok és technológiák közben képződő jelenség, amely a környezetét több mint 3000 °C-ra képes felhevíteni. Ezzel a termikus energiával fémek egyesítése (hegesztése), darabolása, illetve faragása valósítható meg, miközben a folyamat melléktermékeként jelentős mennyiségű szervetlen gáz-, fémgőz-, és fémoxid részecske kerül a környezetbe.

A kevéssé vizsgált TIG eljárás közben ultrafinom mérettartományba tartozó, fémtartalmú részecskéket tartalmazó füst keletkezik, ez alapanyagtól függően tartalmaz fémrészecskéket (Cr, Ti, Mo, Ni, Al, Mn).

Az említett technológiák során jelentős ipari emisszió éri a környezetet. Korábban epidemiológiai, és sejtkultúrán végzett kísérletekkel kutatták ennek biológiai hatásait, de pontosabb eredmény érhető el, ha állatmodellen vizsgáljuk.

A kísérleti állatokat ívfény által keltett emisszió közvetlen belégzésének tesszük ki. Mérni kívánjuk ennek részecske-méret és kémiai összetételét, illetve koncentrációját.

Az állatokból származó szervmintákat mikroszkópos és kémiai vizsgálatnak kívánjuk alávetni, keresve a szervetlen emisszió nyomait (Fe, Cr, Ni, stb fém- és oxid részecskék, illetve ionok megnövekedett jelenlétét) és a felszívódás hatékonyságát a belélegzett emissziós anyag mennyiségének függvényében. A szövettani vizsgálattal az esetlegesen kiváltott károsodások jelei is felfedezhetőek.