Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Témák ERITROMICIN MEGHATÁROZÁSA SEJTTENYÉSZTŐ TÁPOLDAT ÉS HÁZITYÚK VÉRPLAZMA MINTÁKBÓL NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERREL

ERITROMICIN MEGHATÁROZÁSA SEJTTENYÉSZTŐ TÁPOLDAT ÉS HÁZITYÚK VÉRPLAZMA MINTÁKBÓL NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERREL

Az Eritromicin gyakran alkalmazott makrolid típusú antibiotikum az állatgyógyászatban, amely intenzíven metabolizálódik a májban. Kísérleteink során in vitro körülmények között vizsgáltuk a hatóanyag koncenctrációjának változását különböző mennyiségű nátrium-butirátot tartalmazó májsejttenyészet mintákban, valamint házityúk vérplazma mintákból határoztuk meg az Eritromicin koncentrációkat a különböző kintekiai paraméterek meghatározása céljából.
Célkitűzésünk olyan szelektív, érzékeny, rutinszerűen is alkalmazható nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) módszer kidolgozása volt, melynek alkalmazása lehetővé teszi a különböző sejttenyésző tápoldat és plazma mintákból az Eritromicin meghatározását.
Az Eritromicin kis koncentrációban csak származékképzéssel egybekötött fluoreszcens detektálás alkalmazásával határozható meg. Vizsgálatainkhoz fluorenilmetil kloroformiát származékképző szert alkalmaztunk, a mintaelőkészítés során pedig folyadék-folyadék extracióval nyertük ki a hatóanyagot a sejttenyésző tápoldat és plazma mintákból. A mérésekhez un. fordított fázisú folyadékkromatográfiás rendszert alkalmaztunk C18 típusú állófázissal és fluoreszcens detektálással.
A HPLC-s módszer kidolgozása során optimalizáltuk a mintaelőkészítést, a származékképzést, valamint a HPLC-s mérés paramétereit. A folyadék-folyadék extració kidolgozásánál optimalizálni kellett a vizes és a szerves fázis arányát, valamint a vizes fázis pH-ját, míg a származékképzés beállításánál a származékképző szer koncentrációját, a reakció időt és hőmérsékletet kellett vizsgálni. A HPLC-s meghatározáshoz ki kellett választani a megfelelő C18 típusú (Nucleosil) állófázist, be kellett állítani a megfelelő gerjesztési és kibocsátási hullámhosszakat (260 ill. 315 nm), valamint a folyadékkromatográfiás mozgófázis összetételét úgy kellett kialakítani (70/30 acetonitril/0,03M foszfát puffer, pH=7,2), hogy a mért hatóanyag szelektíven meghatározható legyen a különböző sejttenyésző tápoldat és házityúk vérplazma mintákból.
A rutinszerű alkalmazás előtt a módszert néhány paraméter (specificitás, linearitás, visszanyerés, reprodukálhatóság, kimutatási határ) vizsgálatával validáltuk, majd a különböző mennyiségű nátrium-butirátot tartalmazó sejttenyésző tápoldat mintákból (májsejttenyészet tartalmú és kontrol), valamint a kezelt házityúkok vérplazma mintáiból elvégeztük az Eritromicin HPLC-s meghatározását.