Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Témák Kutatási témák

Kutatási témák

2005 – 2014
A mesenchymalis szövetek válaszreakciói végtaghosszabbításban

2005 – 2011
Új elektrosebészeti technikák vizsgálata

2006 – 2011
A subarachnoidealis tér nyomásváltozásai myelographia során

2007 – 2012
Belső rectus-hüvelyből készített érgraftok túlélésének vizsgálata különböző képalkotó eljárásokkal

2007 – 2010
Aneszteziológiai monitoringrendszer klinikai tesztelése