Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Témák Városi élőhelyek gerinctelen talaj-élővilága (urbán élőhelyek biodiverzitás fenntartó szerepe)

Városi élőhelyek gerinctelen talaj-élővilága (urbán élőhelyek biodiverzitás fenntartó szerepe)

A fajok terjedésének, megtelepedésének fontos állomásai lehetnek az antropogén hatás alatt álló élőhelyek. Több faj emberi közreműködéssel kerül új -sokszor földrajzilag távoli- élőhelyekre, majd ezen élőhelyekről indulva, fokozatos adaptációs lépések során telepedik meg természetközeli habitatokban, esetleg lesz invazívvá. Vizsgálatainkban az emberi tevékenység által különböző mértékben és módon befolyásolt élőhelyek talajfaunáját vizsgáljuk a botanikus kertek üvegházaitól a kertek-, parkok, telepített erdőkön, korábban természetes élőhelyek megmaradt fragmentumain át a természetközeli élőhelyekig. Eddig már több, a magyar faunára nézve új fajt találtunk. Izgalmas ökológiai kérdések állnak a megtelepedés hátterében (adaptáció, életmenet stratégiák stb.)!