Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Köszöntő

Kedves Látogatónk – Üdvözlünk!

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos munka végzésére felkészítő képzést, és annak elismerését a doktori cím odaítélését. Ez a képzés az egyetemi képzés három szintje (BSc –MSc – PhD) közül a legmagasabb.

Az Állatorvostudományi Egyetem keretei között 1994-ben indult a képzés doktori programok formájában. 2000-ben rendelte az oktatási kormányzat a doktori iskolák megalapítását. Az Állatorvostudományi Doktori Iskola a korábban indított programokra alapozva jött létre, nyerte a MAB „megfelel” elismerését, és kezdte meg működését 2001.01.01.-én. Azóta a folyamatos javítás, „minőség fejlesztés” jegyében törekszünk, mind szakmailag, mind szervezetileg egyre jobbat nyújtani.

Küldetésünk:

 • az Állatorvostudományi Egyetem történelmi hagyományait követve
 • a fenntartható mezőgazdasági termelésben,
 • a biztonságos élelmiszer-előállításban és
 • az állatorvosi és határterületi tudományok művelésében
 • hazai és nemzetközi szinten kiváló,
 • a tudásalapú társadalom és a környezet védelme elvárásainak megfelelni képes vezető oktatók és kutatók jövő generációjának képzése.

A magyar vagy angol nyelven folyó képzés az MTA Állatorvos-tudományi Kutató Intézetével, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal és más akadémiai kutatóhelyekkel szoros együttműködésben valósul meg elsődlegesen az alábbi területeken:

 • állatorvosi alaptudományok (sejtbiológia, fejlődéstan, anatómia és szövettan; élettan és biokémia; általános állattan, zoológia, ökológia és etológia)
 • Preklinikai állatorvos-tudományok (mikrobiológiai; immunológia; parazitológia; általános kórtan és kórélettan; állattenyésztés- és takarmányozástan; laborállat-tudomány; szaporodásbiológia; gyógyszertan és toxikológia)
 • Klinikai állatorvos-tudományok (labordiagnosztikai és műszeres diagnosztikai eljárások; belgyógyászat; sebészet és szemészet; szülészet, tőgyegészségtan, klinikai szaporodásbiológia és asszisztált reprodukciós eljárások; állomány-egészségtan; baktériumok, vírusok és paraziták okozta megbetegedések)
 • Paraklinikai állatorvos-tudományok (állategészségügyi igazgatás; igazságügyi állatorvostan; praxismanagement; állategészségügyi ökonómia és szervezéstudomány)
 • Élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági tudományok
 • Inter- és multidiszciplinális (határterületi) tudományok