Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok A biológia aktuális kérdései – biológia BSc

A biológia aktuális kérdései – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Pásztory-Kovács Szilvia

E tárgy célja a biológia paradigmájának felvetése és a kutatókat jelenleg foglalkoztató biológiai problémák bemutatása különböző szerveződési szinteken az élet keletkezésétől a bioszféráig és a kultúrákig. Az előadásokat úgy válogattuk össze, hogy a hallgatók megismerhessenek néhány kiváló magyarországi műhelyet. A tárgy másik célja, hogy felkeltse a hallgatók érdeklődését a zoológiai kutatások és nem utolsósorban a zoológusképzés iránt, ugyanakkor a Bevezetés a zoológiába tárggyal együtt előrevetítse, mi várható a zoológusképzéstől, eloszlatva a hallgatókban esetleg korábban kialakult illúziókat a képzést illetően.

AJÁNLOTT IRODALOM:
Maynard Smith J & Szathmáry E 1997. Az evolúció nagy lépései. Scientia, Budapest

Előadások tematikája

1.  Életkeletkezés és korai evolúció (Dr. Kun Ádám ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék)

2. A vírusok molekuláris evolúciója (Dr. Harrach Balázs MTA Állatorvosi Kutatóintézet)

3. Hormonok és magatartás – szorongás és aggresszió (Dr. Haller József MTA, Kísérleti Orvostudományi Kutatóinézet

4. Kulcskérdések az agykutatásban (Dr. Acsády László MTA, Kísérleti Orvostudományi Kutatóinézet)

5. A mikrobióta szerepe a bioszféra anyagforgalmában (Dr. Márialigeti Károly ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék)

6. Parazita evolúció (Dr. Rózsa Lajos ELTE-MTA-MTMT, Ökológiai Kutatócsoport)

7. Sejtautomaták és egyéb térbeli játékok a biológiai modellezésben (Dr. Oborny Beáta ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék

8. Madarak vonulásának vizsgálata nagy adatbázisok elemzésével (Dr. Harnos Andrea  & Dr. Kovács Szilvia, SZIE ÁOTK Biomatematikai Tanszék)

9. Városi és vidéki élőhelyek összehasonlítása énekesmadaraknál (Dr. Bókony Veronika, Pannon egyetem, Limnológiai Tanszék)

10. Ivari szelekció, ivari konfliktus és ökológiai kényszerek Apolló-lepkéknél (Dr. Kis János & Szigeti Viktor, SZIE ÁOTK Ökológiai Tanszék)

Kooperáció zebrapintyeknél (Dr. Kabai Péter & Rigler Eszter, SZIE ÁOTK Ökológiai Tanszék)

11. A táplálkozás agyi szabályozása (Dr. Jancsik Veronika, SZIE ÁOTK Anatómiai Tanszék)

12. Kullancsterjesztette betegségek (Dr. Lakos András, Kullancsbetegségek Ambulanciája, Budapest)

13. A hódítás titkai (avagy az invazív gerinctelenek életmenet jellemzői) (Dr. Hornung Erzsébet SZIE ÁOTK Ökológiai Tanszék)

14. CO2 és üvegházhatás (Dr. Nagy Zoltán, SZIE MKK)

15. Lápok ökológiája (Dr. Cserhalmi Dániel, SZIE ÁOTK Növénytani Tanszék)

Értékelés leírása

A kollokviumon a diákok az előadások során megismert témakörökhöz kapcsolódó önálló előadást tartanak konferenciaelőadás formában. Minden diák előadását vita követi (10 perc előadás + 5 perc vita).
Név, cím
Bevezetés - probléma /kérdésfelvetés - mi a kérdés jelentősége?
Téma kifejtése
Összefoglalás - következtetések
Hivatkozások
Itt legalább 3 különböző forrásból kell dolgozni.
A jegybe az előadások és a csoporttársak vizsgabemutatói során mutatott aktivitás (kérdések az előadóhóz) is bele számít.