Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok A nagyüzemi baromfitartás gyakorlati problémái

A nagyüzemi baromfitartás gyakorlati problémái

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Patológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a hazai nagyüzemi baromfitartás működéséről, működtetéséről. Témák: brojler telepek, pulykatartó telepek, liba- és kacsanevelés.

Tantárgyfelelős: Dr. Mándoki Míra

Kérdés esetén a tárgyfelelős elérhetősége: [E-mail megjelenítése]

Előadások tematikája

1. hét

Bemutatkozás, tematika rövid ismertetése, bevezetés a hazai nagyüzemi baromfitartás kialakulásának történeti, gazdasági háttere, indokai, termelési rendszerek a baromfitenyésztésben

2. hét

Nagyüzemi baromfitelepek létesítésének és üzemeltetésének jogszabályi háttere, jogok és kötelezettségek, támogatási rendszer, állategészségügyi szabályozás

3. hét

Gazdaságossági kérdések, vagy mennyi pénz van egy nagyüzemi baromfitelepben?
? A telep létesítésének költségei
? Üzemeltetési költségek (takarmányozás, áram, víz, állagmegóvás, a telep vagyonbiztonsága) és tervezésük

4. hét

Gazdaságossági kérdések

  • Mennyi nyereséget termelhet egy jól működő telep?
  • A veszteséget okozó főbb tényezők és kiküszöbölésük
  • Az állatorvos szerepe a telep nyereségesség tételében; az állatorvosi díj kalkulációja
  • Jellemzően előforduló állategészségügyi költségek és tervezésük
  • Az értékesítés kérdései

5. hét

Brojler telepek

  • Telepítés, az állatok fogadásának előkészítése
  • Tartás és takarmányozás fontosabb kérdései
  • Gazdaságos és hatékony gyógyszerfelhasználás kézbentartása
  • Az állatok leadásának, szállításának szervezése. (Mire kell figyelni, hibalehetőségek, a telepen dolgozókkal kapcsolatban támasztható követelmények. Az üzemeltető, a telepi dolgozók jellemző trükkjei.)

6. hét

Tojóállományokkal (tenyész- és árutojástermelő telepek), keltetőkkel kapcsolatos kérdések

7. hét

Pulykatartó telepek problémái és a megoldás kérdései (tenyésztelepek, keltetés, előnevelő, hizlaló telepek

8. hét

Pulykatartó telepek problémái és a megoldás kérdései

9. hét

Liba és kacsanevelés és tartás kérdései (pecsenyekacsa, -liba, máj- és tolltermelés

10. hét

Liba és kacsanevelés és tartás kérdései (pecsenyekacsa, -liba, máj- és tolltermelés

11. hét

Baromfitelepek igazságügyi állatorvostani kérdései, különös tekintettel az állatorvos felelősségére és szerepére (az állatorvosi munka dokumentálása, igazolások kiadása stb.)

12. hét

Igazságügyi esetek bemutatása, megbeszélése, közös feldolgozás

13. hét

Igazságügyi esetek bemutatása, megbeszélése

14. hét

Igazságügyi esetek bemutatása, megbeszélése, konzultáció

15. hét

Záróteszt, értékelés

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Nincs gyakorlat.

Értékelés leírása

A hallgatók írásban adnak számot a tudásukról az utolsó előadás keretében.

Vizsgainformáció

A tantárgy oktatása és számonkérése alapvetően az előadásokon bemutatott demonstrációs anyag alapján történik. A fakultáció teljesítése írásbeli kollokvium (teszt) az utolsó előadás ideje alatt.