Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok A tudományos közlés alapjai

A tudományos közlés alapjai

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
10
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy általános célja:

A szakdolgozatírás és a későbbi tudományos publikálás elősegítése. Ennek érdekében
– az irodalomkutatás módszereinek, az információforrások használatának elsajátítása;
– a tudományos publikációk világának megismerése (műfajok, szokásos szerkezet, etikai kérdések, hivatkozások) megismerése;
– a szakirodalmi és egyéb információ értékelésére és kezelésére történő felkészítés.

Az angol szaknyelv ismerete szükséges a tanfolyam elvégzéséhez. A tematika a hallgatók előismeretei alapján módosulhat!

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Az információkeresés alapjai:
– dokumentumtípusok és jellemző adataik,
– az adatbázisok fajtái és szerkezete,
– a keresési stratégia kialakítása (Boole-logika, tezaurusz)

2. hét

– keresés könyvtári katalógusokban,
– keresés az állatorvos-tudomány fő adatbázisaiban (CAB Abstracts,  PubMed, Web of Science),
– tudományos keresőgépekben (Google Scholar).

3. hét

Az internetes információforrások használata:
– teljes szöveges cikkek és könyvek elérése (Science Direct, SpringerLink, EBSCO, e-könyvek és -gyűjtemények),
– szakértői rendszerek: Consultant, CadDis.

4. hét

A honlapok és publikációk értékelése, rendszerezése és feldolgozása;
– értékelési szempontok alkalmazása,
– hivatkozáskezelő szoftverek használata az irodalomgyűjtéshez és a hivatkozások formázásához.

5. hét

A tudományos közlés alapjai:
– a hivatkozás etikája,
– a tudományos dolgozatok szerkezete, részei,
– a tudományos teljesítmény értékelése (impakt faktor, publikációs faktor).

Értékelés leírása

A számonkérés feltétele, típusa és módja:

  1. Részvétel az órákon és a kapott feladatok eredményes megoldása.
  2. A félév végi rövid záró teszt eredményes megoldása.