Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok A viselkedés evolúciója – biológus MSc Zoológia szakirány

A viselkedés evolúciója – biológus MSc Zoológia szakirány

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A hallgatók betekintést szereznek a viselkedés evolúciójának vizsgálati módszertanába, az evolúciós mechanizmusok működésébe, valamint jártasságot a témával kapcsolatos elsődleges tudományos szakirodalom kritikus feldolgozásában

Kötelező irodalom:
Kabai Péter: Etológia webjegyzet (http://www.behav.org/behav/)

Ajánlott: Csányi Vilmos: Etológia (Tankönyvkiadó)

Előadások tematikája

1. Populációgenetikai alapok

2. Evolúciógenetikai alapok

3. Az adaptacionista megközelítés és korlátai

4. Hogyan mérhető a fitnesz?

5. Párválasztási stratégiák

6. Az adaptáció optimalizációs modelljei

7. Kooperáció és konfliktus: játékelméleti megközelítés

8. A genetikai diverzitás fennmaradása: alternatív stratégiák

9. Ritualizáció, a kommunikációs jelzések evolúciója

10. Evolúciós fegyverkezési verseny

11. Tanulás, kogníció evolúciója

12. A szociobiológiai megközelítés

13. Az evolúciós pszichológia alapkérdései

14. Az ember viselkedésének evolúciója: nyelv és kooperáció

15. Az ember viselkedésének evolúciója: szaporodási rendszerek

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Kosztolányyi András
Javasolt félév:
Félévi óraszám: 30 + 0
Előtanulmányi követelmény: Populáció- és evolúciógenetika, Etológia és módszertana
Kredit: 2 + 0
Ismeretek ellenőrzése: beadandó dolgozat, félév végi vizsga
Megjegyzés: szabadon választható

Vizsgainformáció

Hallgatói előadás,  szóbeli vizsga