Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok A viselkedés szabályozása – biológia BSc Szünbiológia szakirány

A viselkedés szabályozása – biológia BSc Szünbiológia szakirány

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kosztolányi András

A hallgatók a tinbergeni 4 kérdésből a mechanizmus témakörében nyernek mélyebb tudást

A gyakorlati feladatot a hallgató szakdolgozati témájának megfelelően, személyre szabottan választjuk meg.

Kötelező irodalom:

Órai jegyzetek

Ajánlott:

Kabai Péter: Etológia webjegyzet (http://www.behav.org/behav/)

Csányi Vilmos (1994) Etológia, Egyetemi tankönyv.

 

Előadások tematikája

1. A viselkedés genetikai hátterének vizsgálata I. (kvantitatív genetika, genetikai szelekció)

2. A viselkedés genetikai hátterének vizsgálata II. (QTL, kandidáns gének, génexpressziós vizsgálatok

3. A viselkedés idegi szabályozása I. (molekuláris óra, biológiai ritmusok

4. A viselkedés idegi szabályozása II. (központi mintázat generátorok

5. A viselkedés idegi szabályozása III. (egyszerűbb szabályozási körök)

6. A tanulás idegrendszeri alapja

7. A viselkedés evolúciós vizsgálata I. (szelekció viselkedésre, evolúciósan stabil stratégiák)

8. A viselkedés evolúciós vizsgálata II. (evolúciós összehasonlító módszerek, a viselkedés evolúciójának rekonstrukciója)

9. Hallgatói előadások

10. Hallgatói előadások

11. Hallgatói előadások

12. Hallgatói előadások

13. Hallgatói előadások

14. Hallgatói előadások

 

 

Gyakorlatok tematikája

A hallgatók a szakdolgozati kutatással kapcsolatos viselkedés-szabályozási kérdést kutatnak.

Értékelés leírása

Megj.: Viselkedésbiológia modul tárgya

Előtanulmányi követelmény: etológia

Vizsgainformáció

Vizsga és gyakorlati jegy hallgatói előadás alapján. Minden hallgatónak egy témát kell kiválasztania. A hallgatók között a kidolgozandó témákban nem lehet átfedés. Egy témához legalább négy, nemzetközi folyóiratban megjelent cikket kell alaposan ismerni, felhasználni és hivatkozni. A vizsgán a kifejtett kérdést a csoport előtt kell előadni (15 perc előadás: probléma felvetése, kifejtése, következtetések + 5 perc vita). Az értékelésbe a többi előadóhoz intézett kérdések és hozzászólások is beszámítanak.