Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Alkalmazott etológia

Alkalmazott etológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az alkalmazott etológia tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik az állatorvosi praxisban leggyakrabban előforduló haszonállat- és kedvtelésből tartott állatfajok normális és egészséges viselkedésformáit. A hallgatók ezáltal képesek lesznek felismerni a rossz tartási körülmények jeleit, azonosítani a rendellenes viselkedésformákat egyedi és állományszinten egyaránt, ill. felmérni az azokat kiváltó környezeti tényezőket. A hallgatók elsajátítják az állatjóllét tudomány, az állatjólléti helyzet felmérésének alapjait. Az alkalmazott etológia kurzus segíti a leendő állatorvosokat az ember-állat kapcsolatok jobb megértésében, ill. a jó állatjólléti helyzet melletti gazdaságos termelés egyensúlyának kialakításában.

 

Előadások tematikája

Az Állatorvosi alkalmazott etológia c. tárgy témakörei és órabeosztása

(5. szemeszter, 2019. szeptember 10 – december 13.)

 

 

 

Óra (45 p.) Dátum Előadó Az óra címe, témája
1. szept. 10. Kovács László A házityúk, a pulyka, és a víziszárnyasok viselkedése. A tartástechnológia és a viselkedés összefüggései baromfiban.
2-3. szept. 13.
4. szept. 17.
5-6. szept 20. Jurkovich Viktor A tárgy bevezetése: Alkalmazott állatorvosi etológia és Állatjóllét tudomány. Rövid történet és a tárgy feladatai.

Rendellenes viselkedésformák, stressz és állatjóllét, az állatjóllét vizsgálata. Ember-állat kapcsolatok.

7. szept 24. Bakony Mikolt A viselkedés genetikai alapjai, evolúció, háziasítás. A viselkedés élettani alapjai.
8-9. szept 27. Motiváció, és viselkedés. A veleszületett viselkedésformák. Tanulás és gondolkodás, a veleszületett viselkedést befolyásoló tényezők.

Szociális és szaporodási viselkedés.

10. okt. 1. Jurkovich Viktor A szarvasmarha viselkedése. A tartástechnológia és a viselkedés összefüggései. Rendellenes viselkedésformák.
11-12. okt. 4.
13. okt. 8.
14-15. okt. 11. Losonczi Eszter A sertés viselkedése. A tartástechnológia és a viselkedés összefüggései. Rendellenes viselkedésformák
16. okt. 15.
17. okt. 18.
18. okt. 18. Jurkovich Viktor A kiskérődzők (juh, kecske) viselkedése. A tartástechnológia és a viselkedés összefüggései.
19. okt. 22. Köböl Boglárka A lovak viselkedése
20-21. okt. 25.
22. okt. 29.
23. nov. 5. Sátori Ágnes A macska viselkedése. Általános jellemzők, rendellenes viselkedésformák és azok kezelése
24-25. nov. 8.
26. nov. 12. Sátori Ágnes A kutya viselkedése. Általános jellemzők, rendellenes viselkedésformák és azok kezelése
27-28. nov. 15.
29. nov. 19.
30-31. nov. 22. Jurkovich Viktor Hallgatói kiselőadások
32. nov. 26.
33-34. nov. 29.
35. dec. 3.
36-37. dec. 6.
38. dec. 10.
39-40. dec. 13.

 

 

 

Értékelés leírása

Önálló munka: a hallgatók előre megadott témákat, ill. saját ötleteket dolgoznak fel csoportmunka formájában, és munkájukat előadás formájában prezentálják. A témakörök a kurzus tematikájához igazodnak, így elsősorban gazdasági haszonállatok, illetve kedvtelésből tartott állatok egészséges és rendellenes viselkedésformáit ölelik fel. A munkacsoportok létszáma 4-6 fő. A hallgatók áttekintik a fellelhető tudományos szakirodalmat, és bemutatják a probléma okait, illetve lehetséges megoldásait. Eredményeiket 10 perces ppt-előadás formájában mutatják be a november 19-től kezdődő gyakorlatok során. Az előadás, ill. az azt követő megvitatás során nyújtott teljesítmény alapján kapott pontszám 25%-os súllyal szerepel a félév végi eredményben. A témakörök és a csoport október 20-ig kihirdetésre kerülnek.

Vizsgainformáció

Vizsga: a tantárgy írásbeli vizsgával zárul az 5. félév végén. Maximum 100 pont szerezhető (25 a prezentációért + 75 az írásbeli vizsgán)

Érdemjegyek:

< 55% = elégtelen (1) 56-65 % = elégséges (2) 66-80 % = közepes (3) 81-90% = jó (4) 91-100 % = jeles (5)