Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Alkalmazott etológia

Alkalmazott etológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az alkalmazott etológia tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik az állatorvosi praxisban leggyakrabban előforduló haszonállat- és kedvtelésből tartott állatfajok normális és egészséges viselkedésformáit. A hallgatók ezáltal képesek lesznek felismerni a rossz tartási körülmények jeleit, azonosítani a rendellenes viselkedésformákat egyedi és állományszinten egyaránt, ill. felmérni az azokat kiváltó környezeti tényezőket. A hallgatók elsajátítják az állatjóllét tudomány, az állatjólléti helyzet felmérésének alapjait. Az alkalmazott etológia kurzus segíti a leendő állatorvosokat az ember-állat kapcsolatok jobb megértésében, ill. a jó állatjólléti helyzet melletti gazdaságos termelés egyensúlyának kialakításában.

 

Előadások tematikája

Az Állatorvosi alkalmazott etológia c. tárgy témakörei és órabeosztása
(5. szemeszter, 2021. szeptember 13 – december 17.)

Óra (45 p.) Dátum Előadó Az óra címe, témája

1-3 szept. 17. Jurkovich Viktor
A tárgy bevezetése: Alkalmazott állatorvosi etológia
és Állatjóllét tudomány. Rövid történet és a tárgy
feladatai.

4-6 szept. 24. Várhidi Zsóka
A viselkedés genetikai alapjai, evolúció, háziasítás. A
viselkedés élettani alapjai.
Motiváció, és viselkedés. A veleszületett
viselkedésformák.

7-9 okt. 1. Jurkovich Viktor Rendellenes viselkedésformák, stressz és állatjóllét,
az állatjóllét vizsgálata. Ember-állat kapcsolatok.

10-12 okt. 8. Várhidi Zsóka
Szociális és szaporodási viselkedés.
Tanulás és gondolkodás, a veleszületett viselkedést
befolyásoló tényezők.

13-15 okt. 15. Jurkovich Viktor
A szarvasmarha viselkedése. A tartástechnológia és a
viselkedés összefüggései. Rendellenes
viselkedésformák.

16-18 okt. 22. Köböl Boglárka A lovak viselkedése

19-21 okt. 29. Bóna Márta

A házityúk, a pulyka, és a víziszárnyasok viselkedése.
A tartástechnológia és a viselkedés összefüggései
baromfiban.

22-24 nov. 5. Losonczi Eszter
A sertés viselkedése. A tartástechnológia és a
viselkedés összefüggései. Rendellenes
viselkedésformák

25-27 nov. 12. Sátori Ágnes A macska viselkedése. Általános jellemzők,
rendellenes viselkedésformák és azok kezelése

28-30 nov. 19. Sátori Ágnes A kutya viselkedése. Általános jellemzők, rendellenes
viselkedésformák és azok kezelése

31-33 nov. 26. Jurkovich Viktor A kiskérődzők (juh, kecske) viselkedése. A
tartástechnológia és a viselkedés összefüggései.

Jurkovich Viktor
Várhidi Zsóka

34-36 dec. 3. Hallgatói kiselőadások

37-39 dec. 10. Hallgatói kiselőadások
40-42 dec. 17. Hallgatói kiselőadások

Budapest, 2021. szeptember 3.
Dr. Jurkovich Viktor

Értékelés leírása

Önálló munka: a hallgatók előre megadott témákat, ill. saját ötleteket dolgoznak fel csoportmunka formájában, és munkájukat előadás formájában prezentálják. A témakörök a kurzus tematikájához igazodnak, így elsősorban gazdasági haszonállatok, illetve kedvtelésből tartott állatok egészséges és rendellenes viselkedésformáit ölelik fel. A munkacsoportok létszáma 4-6 fő. A hallgatók áttekintik a fellelhető tudományos szakirodalmat, és bemutatják a probléma okait, illetve lehetséges megoldásait. Eredményeiket 10 perces ppt-előadás formájában mutatják be a november 19-től kezdődő gyakorlatok során. Az előadás, ill. az azt követő megvitatás során nyújtott teljesítmény alapján kapott pontszám 25%-os súllyal szerepel a félév végi eredményben. A témakörök és a csoport október 20-ig kihirdetésre kerülnek.

Vizsgainformáció

Vizsga: a tantárgy írásbeli vizsgával zárul az 5. félév végén. Maximum 100 pont szerezhető (25 a prezentációért + 75 az írásbeli vizsgán)

Érdemjegyek:

< 55% = elégtelen (1) 56-65 % = elégséges (2) 66-80 % = közepes (3) 81-90% = jó (4) 91-100 % = jeles (5)