Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Alkalmazott etológia 2.

Alkalmazott etológia 2.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Értékelés leírása

A tantárgy a IV. szemeszter végén írásbeli kollokviummal zárul.

 

Vizsgainformáció

Felkészüléshez:

Kötelező irodalom

Dr. Rafai Pál (1999): Állatorvosi alkalmazott etológia. Második, átdolgozott és bővített kiadás, Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai Tanszék, Budapest

Ajánlott irodalom

Gere Tibor: Gazdasági állatok viselkedése I – VI. kötet

Írásbeli vizsga a 4 szemeszter végén.

Egyszerű választásos tesztkérdések (egy helyes válasz – csak a jó válasz ér pontot): max 30 pont

Többszörös választásos tesztkérdések (egy kérdésre több helyes válasz is lehetséges – csak a jó válaszok érnek pontot): max 40 pont

Rövid kérdés, aktív teszt (a kérdésre röviden válaszolni kell – csak a jó válaszok érnek pontot): max 30 pont.

100 pont összesen

Az értékelés szempontjai:

< 55% = elégtelen (1)

56-65% = elégséges (2)

66-80% = közepes (3)

81-90% = jó (4)

91-100% = jeles (5)