Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi biokémia I

Állatorvosi biokémia I

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. Az első félév anyaga felöleli a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. Tárgyalja továbbá a molekuláris biológia legfőbb fejezeteit, így a nukleotidok kémiáját és anyagcseréjét, a replikáció, transzkripció és transzláció folyamatát, valamint a biotechnológia alapjait.

 

 

Előadások tematikája

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy az állatorvosi biokémia 1. előadásainak oktatási programja a 2023/2024. tanév I. (őszi) félévében a következő:

Hétfő, 13:15-15:00, Magyary ea.

Péntek, 11:15-12:00, Magyary ea.

Dátum Téma Előadó
Szeptember
8.
Bevezetés. A biológiai membrán szerkezete. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 11. Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 25. A proteinogén aminosavak csoportosítása és szerkezete. A peptidkötés (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 18. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. A fehérjék csoportosítása
(2 óra)
Dr. Mátis Gábor
Szeptember 22. Vázfehérjék: kollagén, elasztin, keratin. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 25. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 29. Az enzimaktivitás gátlása. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja
(1 óra)
Dr. Mátis Gábor
Október 2. A nukleotidok szerkezete. A DNS felépítése. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 6. A DNS replikációja prokariótákban. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 9. A DNS replikációja eukariótákban. Repair mechanizmusok. A mutációk típusai. (2 óra) Dr. Mackei Máté
Október 13. A transzkripciós egység felépítése prokariótákban és eukariótákban. (1 óra) Dr. Mackei Máté
Október 16. A transzkripció lépései és szabályozása pro- és eukariótákban (2 óra) Dr. Mackei Máté
Október 20. A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció lépései eukariótákban. (1 óra) Dr. Mackei Máté
Október 23.* A transzláció lépései prokariótákban. A transzláció szabályozása és energiamérlege. Poszt-transzlációs módosítások. A rekombináns géntechnológia alapjai I. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 27. A rekombináns géntechnológia alapjai II. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 30. REKTORI SZÜNET  
November 3. REKTORI SZÜNET  
November 6. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 10. A kreatin anyagcseréje. A szénhidrátok kémiája: mono- és oligoszacharidok, homo- és heteropoliszacharidok. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 13. A glikogén anyagcseréje: glikogenezis, glikogenolízis. A glükagon és az inzulin jelpálya. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 17. A pentózfoszfát-ciklus. (1 óra) Dr. Márton Rege
November 20. A vércukorszint és szabályozása. A fruktóz és galaktóz anyagcseréje I. (2 óra) Dr. Tráj Patrik
November 24. A fruktóz és galaktóz anyagcseréje II. (1 óra) Dr. Márton Rege
November 27. A glükolízis és a glükoneogenezis. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 1. A glicerin-foszfát-inga. A Pasteur-effektus és a Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 4. A citrátkör. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 8. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 11. Az aminosavak anyagcseréje: bevezetés; esszenciális aminosavak. Transzaminálás. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 15. Oxidatív dezaminálás. A N-mentes szénlánc sorsa: glükogenetikus és ketogenetikus aminosavak. (1 óra) Dr. Mátis Gábor

*Október 23.: nemzeti ünnep, az előadás más időpontban kerül megtartásra.

 

Budapest, 2023. augusztus 25.

Gyakorlatok tematikája

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy az ÁLLATORVOSI BIOKÉMIA 1. laboratóriumi gyakorlatainak témái a 2023/2024. tanév I. (őszi) félévében a következők:

Laboratóriumi gyakorlat Téma Időpont Csoport
I. A vérplazma egyes biokémiai paraméterei Szeptember 18-22.
Szeptember 25-29.
1,3,5,7,9
2,4,6,8
II. A fehérjék Október 2-6.
Október 9-13.
1,3,5,7,9
2,4,6,8
III. Az enzimek általános tulajdonságai Október 16-20.
Október 23-27.
1,3,5,7,9
2,4,6,8
IV. Az emésztőenzimek November 6-10.
November 13-17.
2,4,6,8
1,3,5,7,9
V. A nukleinsavak Nov. 27- Dec. 1.
Dec. 4 – Dec. 8.
1,3,5,7,9
2,4,6,8

 

Pótgyakorlat: III., IV., V. gyakorlat: december 11. (hétfő), kezdés: 12-14 óra között

I., II. gyakorlat: december 12. (kedd), kezdés: 12-14 óra között

A magyar nyelvű biokémiai gyakorlatok felelőse: Vörösházi Júlia

Gyakorlatokkal kapcsolatos ügyintézés, csoportcsere, információ: Voroshazi.Julia@univet.hu

Értékelés leírása

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÁLLATORVOSI BIOKÉMIA 1. tantárgyból a 2023/2024. tanév I. (őszi) féléve során a félév elfogadásának feltételei a következők:

 

  • a tantermi előadások rendszeres látogatása, ill. online követése;
  • valamennyi laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése;
  • a gyakorlatokon a maximálisan megszerezhető pontszám legalább 60%-ának elérése;
  • az évközi zárthelyi dolgozat megírása és azon a maximális pontszám legalább 60%-ának megszerzése.

 

Az Állatorvosi Biokémia teljes követelményrendszere a tanszéki honlapon megtekinthető.

Az évközi zárthelyi dolgozat időpontja: november 6. (hétfő) 7:15-8:00

A pótzárthelyi dolgozat időpontja: november 27. (hétfő) 7:15-8:00

A pót-pót zárthelyi dolgozat időpontja: december 15. (péntek) 7:15-8:00

Az Állatorvosi biokémia magyar nyelvű oktatásának felelőse: Dr. Mátis Gábor

Konzultációs lehetőség: előzetes bejelentkezés alapján (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)

 

Budapest, 2023. augusztus 25.