Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi biokémia I

Állatorvosi biokémia I

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. Az első félév anyaga felöleli a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. Tárgyalja továbbá a molekuláris biológia legfőbb fejezeteit, így a nukleotidok kémiáját és anyagcseréjét, a replikáció, transzkripció és transzláció folyamatát, valamint a biotechnológia alapjait.

 

 

Előadások tematikája

 

Dátum Téma Előadó
Szeptember 9. Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoionia, izoozmózis, izohidria (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 12. A biológiai membrán szerkezete (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 16. Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 19. A proteinogén aminosavak csoportosítása és szerkezete. A peptidkötés (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 23. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. A fehérjék csoportosítása (2 óra) Dr. Orbán Kata
Szeptember 26. Vázfehérjék: kollagén, elasztin, keratin. (1 óra) Dr. Orbán Kata
Szeptember 30. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 3. Az enzimaktivitás gátlása. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 7. A nukleotidok szerkezete. A purinnukleotidok de novo szintézise. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 10. A purinnukleotidok bontása (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 14. A pirimidinnukleotidok de novo szintézise és bontása. A nukleotidok reszintézise és a dezoxi-ribonukleotidok anyagcseréje. (2 óra) Dr. Orbán Kata
Október 17. A DNS szerkezete. (1 óra) Dr. Orbán Kata
Október 21. A DNS replikációja prokariótákban és eukariótákban. Repair mechanizmusok. A mutációk típusai. (2 óra) Dr. Mackei Máté
Október 24. A transzkripciós egység felépítése prokariótákban és eukariótákban. A transzkripció lépései és szabályozása prokariótákban (1 óra) Dr. Mackei Máté
Október 28. A transzkripció lépései és szabályozása eukariótákban: génexpresszió, epigenetikus szabályozási mechanizmusok. (2 óra) Dr. Mackei Máté
Október 31. A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció lépései eukariótákban. (1 óra) Dr. Mackei Máté
November 4. A transzláció lépései prokariótákban. A transzláció szabályozása és energiamérlege. Poszt-transzlációs módosítások. A rekombináns géntechnológia alapjai I. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 7. A rekombináns géntechnológia alapjai II. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 11. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 14. A szénhidrátok kémiája: mono- és oligoszacharidok, homo- és heteropoliszacharidok. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 18. A glikogén anyagcseréje: glikogenezis, glikogenolízis. A glükagon és az inzulin jelpálya. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 21. A glükolízis és a glükoneogenezis lépései. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 25. A glükolízis és a glükoneogenezis szabályozása. A glicerin-foszfát- és a malát-inga. A Pasteur-effektus és a Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 28. A citrátkör (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 2. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 5. A pentózfoszfát-ciklus. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 9. A vércukorszint és szabályozása. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 12. Egyéb monoszacharidok (fruktóz, galaktóz) anyagcseréje. (1 óra) Dr. Mátis Gábor

 

Gyakorlatok tematikája

Laboratóriumi gyakorlat Téma Időpont Csoport
I. A vérplazma egyes biokémiai paraméterei Szeptember 23-27.
Szeptember 30 – Október 4.
2,4,6,8
1,3,5,7
II. A fehérjék Október 7-11.
Október 14-18.
2,4,6,8
1,3,5,7
NINCS GYAKORLAT Október 21-25.
III. Az enzimek általános tulajdonságai Október 28-31.
November 4-8.
2,4,6,8
1,3,5,7
IV. Az emésztőenzimek November 11-15.
November 18-22.
2,4,6,8
1,3,5,7
V. A nukleinsavak November 25-29.
December 2-5.
2,4,6,8
1,3,5,7

Pótgyakorlat: III., IV., V. gyakorlat: december 9. (hétfő), kezdés: 12-14 óra között

I., II., gyakorlat: december 10. (kedd), kezdés: 12-14 óra között

 A magyar nyelvű biokémiai gyakorlatok felelőse: Dr. Mackei Máté
Gyakorlatokkal kapcsolatos ügyintézés, csoportcsere, információ: Mackei.Mate@univet.hu

Értékelés leírása

Az Állatorvosi biokémia 1. tanulmányi követelményei:

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÁLLATORVOSI BIOKÉMIA 1. tantárgyból a 2019/2020. tanév I. (őszi) féléve során a félév elfogadásának feltételei a következők:

  • a tantermi előadások rendszeres látogatása (az óralátogatás ellenőrzésének módja: a félév során 3-4 alkalommal néhány hallgató jelenlétét ellenőrizzük);
  • valamennyi laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése;
  • a gyakorlatokon a maximálisan megszerezhető pontszám legalább 60%-ának elérése;
  • az évközi zárthelyi dolgozat megírása és azon a maximális pontszám legalább 60%-ának megszerzése.

Az évközi zárthelyi dolgozat időpontja: november 11. 7:15-8:00

A pótzárthelyi dolgozat időpontja: december 2. 7:15-8:00

A félévvégi pótbeszámoló dolgozat időpontja: december 13. 7:15-8:00

Értékelés:

51 – 55 pont: jeles (5)
45 – 50 pont: jó (4)
40 – 44 pont: közepes (3)
33 – 39 pont: elégséges (2)

Az Állatorvosi biokémia magyar nyelvű oktatásának felelőse: Dr. Mátis Gábor

Konzultációs lehetőség előzetes bejelentkezés alapján: (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)