Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi biokémia I

Állatorvosi biokémia I

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. Az első félév anyaga felöleli a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. Tárgyalja továbbá a molekuláris biológia legfőbb fejezeteit, így a nukleotidok kémiáját és anyagcseréjét, a replikáció, transzkripció és transzláció folyamatát, valamint a biotechnológia alapjait.

 

 

Előadások tematikája

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy az állatorvosi biokémia 1. előadásainak oktatási programja a 2022/2023. tanév I. (őszi) félévében a következő:

 

Dátum Téma Előadó
Szeptember
12.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoionia, izoozmózis, izohidria (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember
15.
A biológiai membrán szerkezete (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 19. Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 20. A proteinogén aminosavak csoportosítása és szerkezete. A peptidkötés (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 26. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. A fehérjék csoportosítása (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 27. Vázfehérjék: kollagén, elasztin, keratin. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 3. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 6. Az enzimaktivitás gátlása. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 10. A nukleotidok szerkezete. A DNS felépítése. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 13. A DNS replikációja prokariótákban. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 17. A DNS replikációja eukariótákban. Repair mechanizmusok. A mutációk típusai. (2 óra) Dr. Mackei Máté
Október 20. A transzkripciós egység felépítése prokariótákban és eukariótákban. (1 óra) Dr. Mackei Máté
Október 24. A transzkripció lépései és szabályozása pro- és eukariótákban (2 óra) Dr. Mackei Máté
Október 27. A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció lépései eukariótákban. (1 óra) Dr. Mackei Máté
Október 31.* A transzláció lépései prokariótákban. A transzláció szabályozása és energiamérlege. Poszt-transzlációs módosítások. A rekombináns géntechnológia alapjai I. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 3. A rekombináns géntechnológia alapjai II. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 7. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 10. A szénhidrátok kémiája: mono- és oligoszacharidok, homo- és heteropoliszacharidok. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 14. A glikogén anyagcseréje: glikogenezis, glikogenolízis. A glükagon és az inzulin jelpálya. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 17. A glükolízis és a glükoneogenezis lépései. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 21. A glükolízis és a glükoneogenezis helyszíne, szabályozása, energiamérlege. A glicerin-foszfát-inga. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 24. A Pasteur-effektus és a Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 28. A citrátkör. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 1. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 5. A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 8. Egyéb monoszacharidok (fruktóz, galaktóz) anyagcseréje. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 12. Az aminosavak anyagcseréje: bevezetés, esszenciális aminosavak. Transzaminálás, oxidatív dezaminálás. A N-mentes szenlánc sorsa: glükogenetikus és ketogenetikus aminosavak. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 15. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. (1 óra) Dr. Mátis Gábor

*Október 31.: pihenőnap, az előadás más időpontban kerül megtartásra.

Gyakorlatok tematikája

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy az ÁLLATORVOSI BIOKÉMIA 1. laboratóriumi gyakorlatainak témái a 2022/2023. tanév I. (őszi) félévében a következők:

Laboratóriumi gyakorlat Téma Időpont Csoport
I. A vérplazma egyes biokémiai paraméterei Szeptember 19-23.
Szeptember 26-30.
2,4,6,8
1,3,5,7,9
II. A fehérjék Október 3-7.
Október 10-14.
2,4,6,8
1,3,5,7,9
III. Az enzimek általános tulajdonságai Október 17-21.
Október 24-28.
2,4,6,8
1,3,5,7,9
IV. Az emésztőenzimek November 7-11.
November 14-18.
2,4,6,8
1,3,5,7,9
V. A nukleinsavak November 21-25.
Nov. 28 – Dec. 2.
2,4,6,8
1,3,5,7,9

 

Pótgyakorlat: III., IV., V. gyakorlat: december 5. (hétfő), kezdés: 12-14 óra között

I., II. gyakorlat: december 6. (kedd), kezdés: 12-14 óra között

 

A magyar nyelvű biokémiai gyakorlatok felelőse: Vörösházi Júlia

Gyakorlatokkal kapcsolatos ügyintézés, csoportcsere, információ: Voroshazi.Julia@univet.hu

Értékelés leírása

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÁLLATORVOSI BIOKÉMIA 1. tantárgyból a 2022/2023. tanév I. (őszi) féléve során a félév elfogadásának feltételei a következők:

  • a tantermi előadások rendszeres látogatása, ill. online követése;
  • valamennyi laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése;
  • a gyakorlatokon a maximálisan megszerezhető pontszám legalább 60%-ának elérése;
  • az évközi zárthelyi dolgozat megírása és azon a maximális pontszám legalább 60%-ának megszerzése.

 

Az Állatorvosi Biokémia teljes követelményrendszere a tanszéki honlapon megtekinthető.

Az évközi zárthelyi dolgozat időpontja: november 7. (hétfő) 7:15-8:00

A pótzárthelyi dolgozat időpontja: november 21. (hétfő) 7:15-8:00

 

A pót-pót zárthelyi dolgozat időpontja: december 16. (péntek) 7:15-8:00

Az Állatorvosi biokémia magyar nyelvű oktatásának felelőse: Dr. Mátis Gábor

Konzultációs lehetőség: előzetes bejelentkezés alapján (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)