Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi biokémia I

Állatorvosi biokémia I

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. Az első félév anyaga felöleli a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. Tárgyalja továbbá a molekuláris biológia legfőbb fejezeteit, így a nukleotidok kémiáját és anyagcseréjét, a replikáció, transzkripció és transzláció folyamatát, valamint a biotechnológia alapjait.

 

 

Előadások tematikája

Dátum Téma Előadó
Szeptember
13.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoionia, izoozmózis, izohidria (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember
16.
A biológiai membrán szerkezete (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 20. Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 23. A proteinogén aminosavak csoportosítása és szerkezete. A peptidkötés (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 27. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. A fehérjék csoportosítása (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 30. Vázfehérjék: kollagén, elasztin, keratin. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 4. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 7. Az enzimaktivitás gátlása. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 11. A nukleotidok szerkezete. A purinnukleotidok de novo szintézise. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 14. A purinnukleotidok bontása (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 18. A pirimidinnukleotidok de novo szintézise és bontása. A nukleotidok reszintézise és a dezoxi-ribonukleotidok anyagcseréje. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 21. A DNS szerkezete. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 25. A DNS replikációja prokariótákban és eukariótákban. Repair mechanizmusok. A mutációk típusai. (2 óra) Dr. Mackei Máté
Október 28. A transzkripciós egység felépítése prokariótákban és eukariótákban. A transzkripció lépései és szabályozása prokariótákban (1 óra) Dr. Mackei Máté
November 1. A transzkripció lépései és szabályozása eukariótákban: génexpresszió, epigenetikus szabályozási mechanizmusok. (2 óra)
Mindenszentek ünnepe miatt más időpontban kerül megtartásra!
Dr. Mackei Máté
November 4. A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció lépései eukariótákban. (1 óra) Dr. Mackei Máté
November 8. A transzláció lépései prokariótákban. A transzláció szabályozása és energiamérlege. Poszt-transzlációs módosítások. A rekombináns géntechnológia alapjai I. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 11. A rekombináns géntechnológia alapjai II. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 15. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 18. A szénhidrátok szerkezete: mono- és oligoszacharidok, homo- és heteropoliszacharidok. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 22. A glikogén anyagcseréje: glikogenezis, glikogenolízis. A glükagon és az inzulin jelpálya. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 25. A glükolízis és a glükoneogenezis lépései. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 29. A glükolízis és a glükoneogenezis szabályozása. A glicerin-foszfát-inga. A Pasteur-effektus és a Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 2. A citrátkör. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 6. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 9. A pentózfoszfát-ciklus. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 13. A vércukorszint és szabályozása. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 16. Egyéb monoszacharidok (fruktóz, galaktóz) anyagcseréje. (1 óra) Dr. Mátis Gábor

Gyakorlatok tematikája

Laboratóriumi gyakorlat Téma Időpont Csoport
I. A vérplazma egyes biokémiai paraméterei Szeptember 20-24.
Szept. 27 – Október 1.
2,4,6
1,3,5,7
II. A fehérjék Október 4-8.
Október 11-15.
2,4,6
1,3,5,7
III. Az enzimek általános tulajdonságai Október 18-22.
Október 25-29.
2,4,6
1,3,5,7
IV. Az emésztőenzimek November 8-12.
November 15-19.
2,4,6
1,3,5,7
V. A nukleinsavak November 22-26.
November 29 – December 3.
2,4,6
1,3,5,7

Pótgyakorlat: III., IV., V. gyakorlat: december 6. (hétfő), kezdés: 12-14 óra között

I., II. gyakorlat: december 7. (kedd), kezdés: 12-14 óra között

 

A magyar nyelvű biokémiai gyakorlatok felelőse: Vörösházi Júlia
Gyakorlatokkal kapcsolatos ügyintézés, csoportcsere, információ: Voroshazi.Julia@univet.hu

Értékelés leírása

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÁLLATORVOSI BIOKÉMIA 1. tantárgyból a 2020/2021. tanév I. (őszi) féléve során a félév elfogadásának feltételei a következők:

 

  • a tantermi előadások rendszeres látogatása, ill. online követése;
  • valamennyi laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése;
  • a gyakorlatokon a maximálisan megszerezhető pontszám legalább 60%-ának elérése;
  • az évközi zárthelyi dolgozat megírása és azon a maximális pontszám legalább 60%-ának megszerzése.

 

Az Állatorvosi Biokémia teljes követelményrendszere a tanszéki honlapon megtekinthető.

Az évközi zárthelyi dolgozat időpontja: november 8. (hétfő) 7:15-8:00

A pótzárthelyi dolgozat időpontja: november 22. (hétfő) 7:15-8:00

 

A félévvégi pótbeszámoló dolgozat időpontja: december 17. (péntek) 7:15-8:00

 

Biokémia 1. (angol+német):

  • ZH: március 28. (hétfő) 7:15-8:00
  • Pót ZH: május 9 (hétfő) 7:15-8:00
  • Pótbeszámoló: május 19. (csütörtök) 7:15-8:00

Az Állatorvosi biokémia magyar nyelvű oktatásának felelőse: Dr. Mátis Gábor

Konzultációs lehetőség: előzetes bejelentkezés alapján (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)