Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi és élelmiszerkémia

Állatorvosi és élelmiszerkémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az Állatorvosi-, és Élelmiszerkémia c. tantárgy a Kémia c. tantárgyra épül. A tantárgy a szerves-, bioszerves-, és élelmiszerkémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így a biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

Előadások tematikája

II. 4., 6. Alkánok és cikloalkánok. Alkének és alkadiének. Aromás szénhidrogének.
II. 11., 13. Halogénszármazékok. Alifás alkoholok.
II. 18., 20. Fenolok, kinonok és éterek. Alkilaminok.
II. 25., 27. Aril- és aralkilaminok. Oxovegyületek.
III. 4., 6. Karbonsav- és szénsavszármazékok. Sztereokémia alapjai.
III. 11., 13. Aminosavak, peptidek és fehérjék. Heterociklusos vegyületek és alkaloidok.

III. 18., 20. Szénhidrátok és nukleinsavak.

III. 25., 27. Terpének, szteroidok, karotinoidok.
IV. 1., 3. Bioanyagok az orvostudományban.
IV. 8., 10. Adalékanyagok I.: állományjavító és -módosító anyagok, emulgeáló anyagok; gélképző anyagok.
IV. 22., 24. Adalékanyagok II.: tartósítószerek és antioxidánsok.
IV.29., V. 1. Adalékanyagok III.: A szín kémiája. Élelmiszer színezékek.
V. 6., 8. Az íz és szag kémiája. Aromaanyagok. Édesítőszerek és ízfokozó anyagok.
V. 13., 15. Analitikai módszerek az élelmiszerkémiában, élelmiszerbiztonság kémiai vonatkozásai. Mikotoxinok, nehézfémek és növényvédőszer maradékok.

Gyakorlatok tematikája

1. gyak.: II. 5., 6. Titrálás (bor, tej).
2. gyak.: II. 12., 13. Potenciometrikus titrálás (üdítőital).
3. gyak.: II. 19., 20. Szerves kémia I.
4. gyak.: II. 26., 27. Szerves kémia II.
5. gyak.: III. 5., 6. Szerves kémia III.
6. gyak.: III. 12., 13. Szeminárium I. (ZH konzultáció)
7. gyak.: III. 19., 20. Szerves kémia IV.
8. gyak.: III. 26., 27. Szerves kémia V.
9. gyak.: IV. 2., 3. Szerves kémia VI.
10. gyak.: IV. 9., 10. Szerves kémia VII.
11. gyak.: IV. 23., 24. Kromatográfiás módszerek: HPLC és VRK.
12. gyak. IV. 30. Szeminárium II. (vizsga konzultáció)
13. gyak.: V. 7., 8. Hatóanyag kivonás és azonosítás: koffein kinyerése teából.
14. gyak.: V. 14., 15. Pótgyakorlat.

Értékelés leírása

1. A Hallgatóság félév közi felkészültségének ellenőrzése egy 45 perces zárthelyi dolgozat formájában történik. Ennek időpontja és témaköre (labor- és előadás tananyag):

2019. március 20. 7:15 Funkciós csoportok kémiája (szénhidrogének – oxovegyületek)

2. A gyakorlatokra felkészülten kell jönni. A Hallgatóságtól elvárt felkészülés magában foglalja
• a gyakorlati jegyzetben található, a gyakorlatokra vonatkozó tudnivalók, és
• a gyakorlati anyaghoz tartozó elméleti ismeretek elsajátítását.
A gyakorlatvezetők a gyakorlat alatt a felkészülést ellenőrizhetik. Elégtelen felkészültség esetén az adott gyakorlat érvénytelennek számít, amit lehetőség szerint az adott héten, vagy a félév végén pótolni kell. Az elméleti ismereteket az előadásokon, valamint az ajánlott tankönyvekből lehet elsajátítani.

3. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei
• az összes gyakorlat elvégzése (a laboratóriumi jegyzőkönyv aláírásaival igazolva)
• az előadások látogatása

Vizsgainformáció

A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás megszerzése.
A félév 120 perces írásbeli vizsgával zárul, amelyen maximálisan 100 pontot lehet szerezni. A vizsga egy 10 pontos – amely része az összpontszámnak – „beugró” feladattal kezdődik, amin minimum 5 pontot kell elérni a vizsga érvényességéhez. Amennyiben ezt nem éri el a Hallgató, úgy a vizsga további részét nem javítjuk ki (a részletekről időben pontos információt és segédanyagot kap a Hallgatóság). A vizsga anyaga a leadott szerves- és élelmiszerkémiai tananyagot, valamint a laboratóriumi gyakorlatok anyagát foglalja magába. Az érdemjegyet az írásbeli vizsgán és a félév közben szerzett pontok (ZH) összegéből a következő táblázat alapján számítjuk ki:
Teljesítmény Összpontszám Érdemjegy
0 – 49 %          0 – 59               1 (elégtelen)
50 – 62 %       60 – 74              2 (elégséges)
63 – 74 %        75 – 89             3 (közepes)
75 – 87 %        90 – 104           4 (jó)
88 – 100 %     105 – 120         5 (jeles)

Az érdemjegyet három munkanapon belül tesszük közzé a Neptunon. Ezt követően biztosítunk lehetőséget a vizsga személyes megtekintésére a Tanszék által megadott időpontban.
A kitűzött szerdai vizsgaidőpontok:
2019. május 22. május 29. június 12. június 26.
A vizsgák 11:00 órakor kezdődnek, de kérjük, hogy 10:50-re minden vizsgázó legyen jelen a Kémia Előadóban (Urbányi-terem).