Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi és élelmiszerkémia

Állatorvosi és élelmiszerkémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az Állatorvosi és élelmiszerkémia c. tantárgy a Kémia c. tantárgyra épül. A tantárgy a szerves-, bioszerves-, és élelmiszerkémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így a biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

Előadások tematikája

II. 3., 5.               Alkánok és cikloalkánok. Alkének és alkadiének.        Aromás szénhidrogének.

II. 10., 12.           Halogénszármazékok. Alifás alkoholok.

II. 17., 19.             Fenolok, kinonok és éterek. Alkilaminok.

II. 24., 26.            Aril- és aralkilaminok. Oxovegyületek.

III. 2., 4.               Karbonsav- és szénsavszármazékok. Sztereokémia alapjai.

III. 9., 11.            Aminosavak, peptidek és fehérjék. Heterociklusos vegyületek és alkaloidok.

III. 16., 18.                 Szénhidrátok és nukleinsavak. Terpének, szteroidok, karotinoidok.

III. 30., IV.1.       Bioanyagok az orvostudományban.

IV. 15., 18.          Adalékanyagok I.: állományjavító és -módosító anyagok, emulgeáló anyagok; gélképző anyagok.

IV. 20., 22.          Adalékanyagok II.: tartósítószerek és antioxidánsok.

IV. 27., 29.          Adalékanyagok III.: A szín kémiája. Élelmiszer színezékek.

V. 4., 6.               Az íz és szag kémiája. Aromaanyagok. Édesítőszerek és ízfokozó anyagok.

V. 11., 13.            Analitikai módszerek az élelmiszerkémiában, élelmiszerbiztonság kémiai vonatkozásai. Mikotoxinok, nehézfémek és növényvédőszer maradékok.

Gyakorlatok tematikája

1. gyak.: II. 4., 5.                   Titrálás (bor, tej).

2. gyak.: II. 11., 12.               Potenciometrikus titrálás (üdítőital).

3. gyak.: II. 18., 19.              Szerves kémia I.

4. gyak.: II. 25., 26.                Szerves kémia II.

5. gyak.: III. 3., 4.                  Szerves kémia III.

6. gyak.: III. 10., 11.               Szerves kémia IV.

7. gyak.: III. 17., 18.               Szerves kémia V.

8. gyak.: III. 24., 25.              Szerves kémia VI.

9. gyak.: III. 31., IV.1.           Szerves kémia VII.

10. gyak.: IV. 14., 15.             Szeminárium I. (ZH konzultáció)

11. gyak.: IV. 21., 22.             Kromatográfiás módszerek

12. gyak. IV. 28., 29.             Szeminárium II. (vizsga konzultáció)

13. gyak.: V. 5., 6.                 Hatóanyag kivonás és azonosítás: koffein kinyerése teából.

14. gyak.: V. 12., 13.     Pótgyakorlat.

Értékelés leírása

1. A Hallgatóság félév közi felkészültségének ellenőrzése egy 60 perces zárthelyi dolgozat formájában történik. Ennek időpontja és témaköre:

2020. április 22. 7:00                      Szerves kémia (labor- és előadás tananyag)

A zárthelyi dolgozatot százalékos skálán értékeljük Meg nem engedett eszközök használata esetén a dolgozat érvénytelen. Függvénytáblázat, valamint mobiltelefon, okosóra, és más elektronikus eszközök használata dolgozatírás alatt tilos, ezeket előzőleg ki kell kapcsolni! Ha a dolgozat értéke legalább 70 %, akkor a Hallgató jeles érdemjeggyel mentesül a vizsga írásbeli része alól.

2. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei

· az összes gyakorlat elvégzése (a laboratóriumi jegyzőkönyv aláírásaival igazolva)

· az előadások rendszeres látogatása

Vizsgainformáció

A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás megszerzése. A vizsga anyaga a leadott szerves- és élelmiszerkémiai tananyagot, valamint a laboratóriumi gyakorlatok elméleti anyagát foglalja magába. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, amelyet ugyanazon a napon kell teljesíteni.

Az írásbeli rész egy 30 perces, feleletválasztós tesztkérdésekből álló feladatsor, melynek érdemjegyét az alábbi táblázat alapján számítjuk ki:

Teljesítmény (%)    Érdemjegy
0 – 49                       1 (elégtelen)
50 – 62                    2 (elégséges)
63 – 74                    3 (közepes)
75 – 87                    4 (jó)
88 – 100                 5 (jeles)
50 % alatti teljesítmény esetén a vizsga elégtelen érdemjeggyel zárul.

A szóbeli részen a Hallgató egy tételt húz, amely a tananyag két kisebb részét érinti. Elégtelen felelet esetén – az írásbeli rész érdemjegyétől függetlenül – a vizsga érdemjegye is elégtelen lesz. Sikeres felelet esetén a vizsga érdemjegye a két részjegyből tevődik össze.

A szóbeli tételsort és a vizsgák időpontját későbbiekben, a félév során bocsátjuk a Hallgatóság rendelkezésére. A vizsgák 8:00 órakor kezdődnek a Kémia teremben (Urbányi László előadó).