Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi és élelmiszerkémia

Állatorvosi és élelmiszerkémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az Állatorvosi és élelmiszerkémia c. tantárgy a Kémia c. tantárgyra épül. A tantárgy a szerves-, bioszerves-, és élelmiszerkémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így a biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

Előadások tematikája

II. 8., 10.              Alkánok és cikloalkánok. Alkének és alkadiének. Aromás szénhidrogének.

II. 15., 17.             Halogénszármazékok. Alifás alkoholok.

II. 22., 24.            Fenolok, kinonok és éterek. Alkilaminok.

III. 1., 3.                Aril- és aralkilaminok. Oxovegyületek.

III. 8., 10.             Karbonsav-, szén-, és szervetlen savszármazékok. Sztereokémia alapjai.

III. 15., 17.            Terpének, szteroidok, karotinoidok. Heterociklusos vegyületek.

III. 22., 24.           Alkaloidok. Aminosavak, peptidek és fehérjék.

III. 29. – IV. 5.     Tavaszi szünet

IV. 7., 10.             Szénhidrátok és nukleinsavak.

IV. 12., 14.           Adalékanyagok I.: állományjavító és -módosító anyagok, emulgeáló anyagok.

IV. 19., 21.           Adalékanyagok II.: tartósítószerek és antioxidánsok.

IV. 26., 28.          Adalékanyagok III.: A szín kémiája. Élelmiszer színezékek.

V. 3., 5.                Az íz és szag kémiája. Aromaanyagok. Édesítőszerek és ízfokozó anyagok.

V. 10., 12.            Analitikai módszerek az élelmiszerkémiában, élelmiszerbiztonság kémiai vonatkozásai. Mikotoxinok, nehézfémek és növényvédőszer maradékok.

V. 17., 19.             Bioanyagok az orvostudományban.

Gyakorlatok tematikája

1. gyak.:           II. 16., 17.        Szerves kémia I.                       (online)

2. gyak.:          II. 23., 24.       Szerves kémia II.                      (online)

3. gyak.:          III. 2., 3.         Szerves kémia III.                     (online)

4. gyak.:          III. 9., 10.       Szerves kémia IV-V.                 (online)

5. gyak.:          III. 16., 17.      Szerves kémia VI-VII.             (online)

6. gyak.:          III. 23., 24.     Szerves kémia gyakorlat 1.     (online)

   III. 29. – IV. 5.  Tavaszi szünet

7. gyak.:           IV. 6., 7.           Szerves kémia gyakorlat 2.  (online)

8. gyak.:           IV. 13., 14.       ZH                                             (online)

9. gyak.:           IV. 20., 21.       Hatóanyag kivonás és azonosítás: koffein kinyerése teából.

10. gyak.:         IV. 27., 22.       Kromatográfiás módszerek: HPLC és VRK.

11. gyak.:         V. 4., 5.              Titrálás (bor vagy tej).

12. gyak.:         V. 11., 12.          Potenciometrikus titrálás (üdítőital).

13. gyak.:         V. 18., 19.         Pótgyakorlat és pótZH.

Értékelés leírása

1. A Hallgatóság félév közi felkészültségének ellenőrzése egy 45 perces zárthelyi dolgozat formájában történik online vagy kontakt formában. Ennek időpontjai a 8. laborgyakorlat idejére (10. oktatási hét) esnek és témaköre:

2021. április 13-14.                Szerves kémia (labor- és előadás tananyag)

A zárthelyi dolgozatot egy 30 pontos skálán értékeljük Meg nem engedett eszközök használata esetén a dolgozat érvénytelen. Függvénytáblázat, valamint mobiltelefon, okosóra, és más elektronikus eszközök használata dolgozatírás alatt tilos, ezeket előzőleg ki kell kapcsolni!

2. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei

· az összes gyakorlat elvégzése (a laboratóriumi jegyzőkönyv aláírásaival igazolva)

· az előadások rendszeres látogatása (online)

Vizsgainformáció

A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás megszerzése. A vizsga anyaga a leadott szerves- és élelmiszerkémia tananyagot, valamint a laboratóriumi gyakorlatok elméleti anyagát foglalja magába. A félév egy 35 perces, 70 pontos online vizsgával zárul (35 Unipoll-teszt kérdés).

A kurzus érdemjegyét az ZH és a vizsga összpontszámából az alábbi táblázat alapján számítjuk ki:

Összpontszám

Érdemjegy

0 – 49 1 (elégtelen)
50 – 62 2 (elégséges)
63 – 74 3 (közepes)
75 – 87 4 (jó)
88 – 100 5 (jeles)

A kitűzött online vizsgaidőpontok:    2021. május 26.      június 1.      június 8.       június 22.

A vizsgák 11:00 órakor kezdődnek.

Figyelem: a koronavírus járvány miatt a fent leírtak bármikor módosulhatnak! Az adott változásról mielőbb értesítjük a Hallgatóságot.