Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi-, és Élelmiszerkémia

Állatorvosi-, és Élelmiszerkémia

Nyelv
magyar
Jelleg
mandatory
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az Állatorvosi-, és Élelmiszerkémia c. tantárgy a Kémia c. tantárgyra épül. A tantárgy a szerves-, bioszerves-, és élelmiszerkémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így a biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

Előadások tematikája

II. 5., 7.                Alkánok és cikloalkánok. Alkének és alkadiének. Aromás szénhidrogének.

II. 12., 14.             Halogénszármazékok. Alifás alkoholok.

II. 19., 21.             Fenolok, kinonok és éterek. Alkilaminok.

II. 26., 28.             Aril- és aralkilaminok. Egyéb N-vegyületek. Oxovegyületek.

III. 5., 7.               Karbonsav- és szénsavszármazékok. Sztereokémia alapjai.

III. 12., 14.            Terpének, szteroidok, karotinoidok. Heterociklusos vegyületek és alkaloidok.

III. 19., 21.            Szénhidrátok és nukleinsavak.

IV. 2., 4.                 Aminosavak, peptidek és fehérjék.

IV. 9., 11.               Bioanyagok az orvostudományban.

IV. 16., 18.       Adalékanyagok I.: állományjavító és -módosító anyagok, emulgeáló anyagok; gélképző anyagok és egyéb adalékanyagok  működése.

IV. 23., 25.           Adalékanyagok II.: tartósítószerek és antioxidánsok.

IV.30., V. 2.          Adalékanyagok III.: A szín kémiája. Élelmiszer színezékek.

V. 7., 9.                Az íz és szag kémiája. Aromaanyagok. Édesítőszerek és ízfokozó anyagok.

V. 14., 16.     Analitikai módszerek az élelmiszerkémiában, élelmiszerbiztonság kémiai vonatkozásai. Mikotoxinok, nehézfémek és növényvédőszer maradékok.

Gyakorlatok tematikája

1. gyak.: II. 6., 7.                      Titrálás (bor, tej).

2. gyak.: II. 13., 14.                  Potenciometrikus titrálás (üdítőital).

3. gyak.: II. 20., 21.                  Szerves kémia I.                                                           

4. gyak.: II. 27., 28.                  Szerves kémia II.                                             

5. gyak.: III. 6., 7.                     Szerves kémia III.                                            

6. gyak.: III. 13., 14.                 Szeminárium I. (ZH konzultáció)                                   

7. gyak.: III. 20., 21.                  Szerves kémia IV.

8. gyak.: IV. 3., 4.                     Szerves kémia V.         

9. gyak.: IV. 10., 11.                 Szerves kémia VI.

10. gyak.: IV. 17., 18.               Szerves kémia VII.

11. gyak.: IV. 24., 25.               Kromatográfiás módszerek: HPLC és VRK.

12. gyak. V. 2.                          Szeminárium II. (vizsga konzultáció)

13. gyak.: V. 8., 9.                    Hatóanyag kivonás és azonosítás: koffein kinyerése teából.

14. gyak.: V. 15., 16.                Pótgyakorlat.

Értékelés leírása

1. A szerves kémiai gyakorlatokhoz kapcsolódóan a hallgatóság felkészültségének ellenőrzése egy 45 perces zárthelyi dolgozat formájában történik. Ennek időpontja és témaköre:

2018. március 21. 7:15                       Funkciós csoportok kémiája

A zárthelyi dolgozatot 0 - 20 pontskálán értékeljük és annak eredményét három munkanapon belül tesszük közzé. Meg nem engedett eszközök használata esetén a dolgozatot 0 ponttal értékeljük. Mobiltelefonok és más elektronikus eszközök használata dolgozatírás alatt tilos, ezeket előzőleg ki kell kapcsolni!

Elmulasztott zárthelyi dolgozat megírására 2018. május 15-én 18:00 órakor biztosítunk egyszeri lehetőséget, azonos feltételek mellett. A pót-zárthelyin csak az vehet részt, aki orvos által igazoltan beteg volt a zárthelyi napján. Az orvosi igazolást a betegség után hét (naptári) napon belül kell bemutatni dr. Varga Tamásnak.

2. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei

· az összes gyakorlat elvégzése (a laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírásával igazolva)

· az előadások látogatása

Vizsgainformáció

A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás megszerzése.

A félév 120 perces írásbeli vizsgával zárul, amelyen maximálisan 100 pontot lehet szerezni. A vizsga anyaga a leadott szerves- és élelmiszerkémiai tananyagot, valamint a laboratóriumi gyakorlatok anyagát foglalja magába. Az érdemjegyet az írásbeli vizsgán és a félév közben szerzett pontok (ZH) összegéből a következő táblázat alapján számítjuk ki:

Teljesítmény

Pont

Érdemjegy

0 – 49 %

0 - 59

1 (elégtelen)

50 – 62 %

60 - 74

2 (elégséges)

63 – 74 %

75 - 89

3 (közepes)

75 – 87 %

90 - 104

4 (jó)

88 – 100 %

105 - 120

5 (jeles)

 
A kitűzött vizsgaidőpontok:             2018.    május 23.

   május 30.

   június 13.

   június 27.

A vizsgák 11:00 órakor kezdődnek, de kérjük, hogy 10:45-re minden vizsgázó legyen jelen.