Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi és élelmiszerkémia

Állatorvosi és élelmiszerkémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az Állatorvosi és élelmiszerkémia c. tantárgy a Kémia c. tantárgyra épül. A tantárgy a szerves-, bioszerves-, és élelmiszerkémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így a biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

Fontos: az előadások, laborgyakorlatok tematikája, követelményrendszer, tananyagok, feladatok az E-learning felületen találhatók!

Előadások tematikája

Alkánok és cikloalkánok. Alkének és alkadiének. Aromás szénhidrogének.

Halogénszármazékok. Alifás alkoholok.

Fenolok, kinonok és éterek. Alifás aminok.

Aril- és aralkilaminok. Oxovegyületek.

Karbonsav-, szén-, és szervetlen savszármazékok. Sztereokémia alapjai.

Terpének, szteroidok, karotinoidok. Heterociklusos vegyületek.

Alkaloidok. Szénhidrátok és nukleinsavak.

Aminosavak, peptidek és fehérjék.

Adalékanyagok I.: állományjavító és -módosító anyagok, emulgeáló anyagok.

Adalékanyagok II.: tartósítószerek és antioxidánsok.

Adalékanyagok III.: A szín kémiája. Élelmiszer színezékek.

Az íz és szag kémiája. Aromaanyagok. Édesítőszerek és ízfokozó anyagok.

Analitikai módszerek az élelmiszerkémiában, élelmiszerbiztonság kémiai vonatkozásai. Mikotoxinok, nehézfémek és növényvédőszer maradékok.

Bioanyagok az orvostudományban.

Gyakorlatok tematikája

Titrálás (bor és tej)

Potenciometrikus titrálás (üdítőital)

Szerves kémia I.

Szerves kémia II.

Szerves kémia III.

Szeminárium

Szerves kémia IV.

Szerves kémia V.

Szerves kémia VI.

Zárthelyi dolgozat (ZH)

Szerves kémia VII.

Hatóanyag kivonás és azonosítás (VRK): koffein kinyerése teából

Pótgyakorlat és pót-ZH

Értékelés leírása

A Hallgatóság félév közi felkészültségének ellenőrzése egy 45 perces zárthelyi dolgozat (ZH) formájában történik. Ennek témaköre:

Szerves kémia (labor- és előadás tananyag)

A dolgozatot 20-as pontskálán értékeljük és annak eredményét három munkanapon belül tesszük közzé az E-learning felületén. Meg nem engedett eszközök használata esetén a ZH-t 0 ponttal értékeljük. Mobiltelefonok és más elektronikus eszközök használata dolgozatírás alatt tilos, ezeket előzőleg ki kell kapcsolniElmulasztott dolgozat megírására biztosítunk egyszeri lehetőséget, azonos feltételek mellett. A pótzárthelyin csak az vehet részt, aki orvos által igazoltan beteg ill. hetesi gyakorlaton volt a ZH napján.

  1. Félévvégi aláírás megszerzésének feltétele

az összes gyakorlat elvégzése (a laboratóriumi jegyzőkönyv aláírásaival igazolva).

Vizsgainformáció

A vizsgára bocsátás feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A félév 90 perces írásbeli vizsgával zárul, amelyen 80 pontot lehet szerezni. A vizsgát egy 8 pontos (amely része az összpontszámnak) „beugró” feladattal kell elkezdeni, amin legalább 4 pontot kell elérni a vizsga érvényességéhez. Amennyiben ezt nem éri el a Hallgató, úgy a vizsga további részét nem javítjuk ki (a részletekről időben információt és segédanyagot kap a Hallgatóság). A vizsga anyaga a leadott szerves– és élelmiszerkémiai tananyagot, valamint a laboratóriumi gyakorlatok anyagát foglalja magába. Az érdemjegyet az érvényes írásbeli vizsgán és a félév közben szerzett pontok (ZH) összegéből a következő táblázat alapján számítjuk ki:

Teljesítmény Összpontszám Érdemjegy
0 – 49 % 0 – 49 1 (elégtelen)
50 – 62 % 50 – 62 2 (elégséges)
63 – 74 % 75 – 74 3 (közepes)
75 – 87 % 90 – 87 4 (jó)
88 – 100 % 105 – 100 5 (jeles)

Az érdemjegyet három munkanapon belül tesszük közzé a Neptunon. Ezt követően biztosítunk lehetőséget a vizsga személyes megtekintésére a Tanszék által megadott időpontban.