Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi genetika

Állatorvosi genetika

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar
 • Biológia BSc
 • Továbbképzés

A kurzus leírása

Tanulmányi előfeltétel: biomatematika, növénytan, anatómia (szövettan és embriológia) vizsga.

A tantárgy keretében hangsúlyt kapnak a mendeli, az immuno-, a klinikai (öröklődő betegségek), a populáció- és a molekuláris genetikai, továbbá a biotechnológiai és gén/genom megőrzési ismeretek. Szintetizáljuk a tenyészérték meghatározással, a szelekcióval, a nemesítéssel, és a párosítási eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókat is a klasszikus Mendeli, a populáció- és a molekuláris genetika legújabb kutatási eredményei alapján.

Tantárgyfelelős oktató:
Dr. Gáspárdy András, PhD,

Előadók:
Z.L.: Prof. Dr. Zöldág László, PhD, DSc
G.A.: Doc. Dr. habil. Gáspárdy András, PhD
M.Á. Dr. Maróti Agóts Ákos PhD

Z.P.: Dr. Zenke Petra PhD
V.B.: Dr. Vincze Boglárka PhD

 

 

Előadások tematikája

ÁLLATORVOSI GENETIKA (2018-19 I. Félév)

(3. szemeszter, 30 óra előadás, 30 óra gyakorlat)

Letölthető TEMATIKA

 

 

Gyakorlatok tematikája

ÁLLATORVOSI GENETIKA (2018-19 I. Félév)

(3. szemeszter, 30 óra előadás, 30 óra gyakorlat)

Letölthető TEMATIKA

Értékelés leírása

Tananyag: Állatorvosi genetika és állattenyésztéstan c. tankönyv (szerk. Zöldág László) 2012. új, átdolgozott kiadás.

Az első félév végén az állatgenetika témaköréből szóbeli vizsga teljesítendő (felelős oktató  Dr. Gáspárdy András egyetemi docens)

Curriculum Áo Genetika

Állatorvosi genetika

 

 1. Emlős háziállatfajok domesztikációja: alapfogalmak, ősök, időszakok, helyek

 

 1. Baromfi fajok domesztikációja: alapfogalmak, ősök, időszakok, helyek

 

 1. Háziállatfajok (emlősök, madarak) domesztikációjának genotípusos következményei

 

 1. Háziállatfajok (emlősök, madarak) domesztikációjának fenotípusos (küllemi, termelési és szaporodásbiológiai) következményei

 

 1. Háziállat-tenyésztés szervezése: tenyésztőszervezetek, törzskönyvezés, termelés-ellenőrzés, adatnyilvántartás

 

 1. Egyedi megjelölés a háziállat-tenyésztésben (kötelező, választható)

 

 1. Egyedazonosítás, a genetika nyomon követhetőség jelentősége az élelmiszerlánc biztonságban

 

 1. A mendeli öröklődés szabályai

 

 1. Kivételek a mendeli öröklődés szabályai alól: allélpolimorfizmus, pleiotrópia, episztázis, szuperdominacia, X-hez kötött öröklés

 

 1. Kivételek a mendeli öröklődés szabályai alól: crossing over, kapcsolt és uniparentalis öröklés (genomiális imprinting, anyai-mtDNS)

 

 1. A küllemmel kapcsolatos nagyhatású monogének az állattenyésztésben

 

 1. A szaporasággal kapcsolatos nagyhatású monogének az állattenyésztésben

 

 1. Az örökletes terheltségekkel kapcsolatos nagyhatású monogének az állattenyésztésben

 

 1. Az ivar kialakulása és meghatározása (elsődleges-, másodlagos-, harmadlagos-, negyedleges nem és -ivararány)

 

 1. Ivarhoz kötött tulajdonság és öröklődése

 

 1. Ivar által meghatározott tulajdonság és öröklődése

 

 1. Ivar által befolyásolt tulajdonság és öröklődése

 

 1. Naposcsibék szexálása

 

 1. Baromfik autosex jellege, dózishatás

 

 1. Az öröklődő betegségek és anomáliák genetikai jellemzői, oktana

 

 1. A veleszületett betegségek diagnózisa (fenokópiák)

 

 1. Örökletes betegségek és terheltségek genetikai diagnózisa

 

 1. Az öröklődő betegségek és anomáliák megelőzése, kezelése (génterápia, xenotranszplantáció)

 

 1. Halandóság, letális génmutációk az állattenyésztésben

 

 1. Polimorf rendszerek (biokémiai, MHC; DNS: STR, SNP-k) felhasználási területei az állatorvoslásban és állattenyésztésben

 

 1. A minőségi tulajdonságok jellemzése

 

 1. A Hardy-Weinberg szabály

 

 1. A mennyiségi tulajdonságok jellemzése, QTL

 

 1. A regresszió, a Galton-féle regresszió, és az öröklődhetőségi együttható fogalma

 

 1. Az állatitermék-előállítás technológiája (részei, elemei, ökológiai termelés, üzemformák, precíziós állattartás)

 

 1. Kvantitatív populációgenetika az állattenyésztésben: a környezeti tényezők felosztása és jellemzése

 

 1. A genotípus-környezet kölcsönhatás fogalma, személyreszabott gyógykezelés

 

 1. Kevésgénes öröklődés: küszöbtulajdonság és hajlam

 

 1. A tenyészérték fogalma (TÉ), becslési módok (BLUP, AM, genetikai TÉ)

 

 1. Elsődleges és másodlagos értékmérők, összesített tenyészérték

 

 1. A tenyészkiválasztás paraméterei (szelekciós differenciál, nemzedékköz, szelekciós siker, szelekciós nyomás, ivadék-meghagyási hányad)

 

 1. A tenyészkiválasztás formái, esetei, a szelekciós index, a korreláció fogalma

 

 1. Tenyésztési eljárások és pároztatási módszerek, fajhibridek

 

 1. A beltenyésztés, esetei, és a beltenyésztettségi együttható

 

 1. A kültenyésztés, hatékony állományméret, palacknyak-hatás

 

 1. Keresztezés: folytatható hibridizáció, rekombinációs veszteség

 

 1. Keresztezés: végtermék előállító keresztezés, reciprok rekurrens szelekció, heterózis

 

 1. A veszélyeztetettség okai, mértéke, fokai

 

 1. A veszélyeztetett fajták megőrzésének indokai; a fajta fogalma

 

 1. A fajtafenntartás in vivo (in situ, ex situ) módszerei

 

 1. A fajtafenntartás in vitro módszerei

 

 1. Biotechnológiai eljárások: MT

 

 1. Biotechnológiai eljárások: sperma mélyhűtés, ivarorientált termékenyítőanyag

 

 1. Biotechnológiai eljárások: embrió manipulációk (OPU, IVM, IVF, IVC)

 

 1. Biotechnológiai eljárások: embrióátültetés (ET, MOET) és klónozás

 

 1. Biotechnológiai eljárások: transzgenezis (GMO), génszerkesztés (CRISPR)

 

 1. Tenyész- és haszonállatok életútja: növekedés, kompenzációs növekedés, fejlődés, ivarérettség, tenyészérettség, hasznos élettartam

 

 1. A származásellenőrzés jelentősége és módszerei

 

 1. A típus fogalma, jelentősége és változatai

55. A küllem bírálatának jelentősége (oknyomozó küllemtan), a számértékes bírálati rendszer, főbb testméretek, testméret indexek, morfometria (felületi elemek)

 1. A kültakaró színöröklése háziállatokban: pigmentszintézis, pigment típusok, albinizmus

 

 1. A kültakaró színöröklése háziállatokban: alapszínek és fontosabb génműködések

 

 1. QTL-analízis az állattenyésztésben és az állatorvoslásban: hús- és zsírtermelési génműködések

59. Géndiagnózis az állattenyésztésben és az állatorvoslásban: tejtermelési gének, QTL

 1. A háziállat fajok hús- és tejtermelése, termelési tulajdonságok, fogyaszt

 

Vizsgainformáció

Pótvizsga dátumok hamarosan!