Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi genetika

Állatorvosi genetika

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Továbbképzés

A kurzus leírása

Tanulmányi előfeltétel: biomatematika, növénytan, anatómia (szövettan és embriológia) vizsga.

A tantárgy keretében hangsúlyt kapnak a mendeli, az immuno-, a klinikai (öröklődő betegségek), a populáció- és a molekuláris genetikai, továbbá a biotechnológiai és gén/genom megőrzési ismeretek. Szintetizáljuk a tenyészérték meghatározással, a szelekcióval, a nemesítéssel, és a párosítási eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókat is a klasszikus Mendeli, a populáció- és a molekuláris genetika legújabb kutatási eredményei alapján.

Tantárgyfelelős oktató:
Dr. Gáspárdy András, PhD,

Előadók:
Z.L.: Prof. Dr. Zöldág László, PhD, DSc
G.A.: Doc. Dr. habil. Gáspárdy András, PhD
M.Á. Dr. Maróti Agóts Ákos PhD

Z.P.: Dr. Zenke Petra PhD
V.B.: Dr. Vincze Boglárka PhD

 

 

Előadások tematikája

 

 

Értékelés leírása

Tananyag: Állatorvosi genetika és állattenyésztéstan c. tankönyv (szerk. Zöldág László) 2012. új, átdolgozott kiadás.

Az első félév végén az állatgenetika témaköréből szóbeli vizsga teljesítendő (felelős oktató  Dr. Gáspárdy András egyetemi docens)

Curriculum Áo Genetika

 

Vizsgainformáció

Vizsgadátumok a NEPTUN rendszerben