Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi immunológia

Állatorvosi immunológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az állatorvosi immunológia tantárgy oktatása az alap immunológiai és az állategészségügyi szempontból fontos ismeretek összegzését nyújtja.

Az előadások a tárgykörbe történt általános bevezetés után részletesen tárgyalják a veleszületett és szerzett immunrendszer működését emlősökben és egyéb állatokban.

A hallgatók a plenáris gyakorlatokon elsajátítják az immun-prophylaxis, az autoimmun betegségek és a különféle működési zavarok területein azokat a tudnivalókat, amelyek az állatorvosi gyakorlatban nélkülözhetetlenek.

A laboratóriumi gyakorlatokat az idei évben blended-képzés formájában tartjuk. A hallgatók segédanyagok segítségével elsajátítják a legfontosabb általánosan használatos, főként in vitro eljárások menetét. A jelenléti gyakorlatok során pedig az előre megszerzett tudás felhasználásával diagnosztikai eredmények értékelésével, vizsgálati módszerek kiválasztásával és immunrendszert érintő betegségek lehetőségeivel ismerkednek meg a hallgatók.

 

Nyelv: magyar, angol

Év: III.

Félév: 5.

Előadások: 30

Plenáris gyakorlat: 16

Gyakorlat: 12

Elő-követelmény: Virológia és bakteriológia vizsga

Vizsga: írásbeli vagy szóbeli

Oktatók: Lőrincz Márta, Szücs-Somlyó Éva, Gulyás Dominik, Szeredi Levente

Kérjük, ha kapcsolatba szeretne velünk lépni használja az [E-mail megjelenítése] e-mail címet!

 

Ajánlott irodalom:

– Valkó A. és Lőrincz M.: Immunológiai illusztrációk könyve. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft, 2020.

– Ian Tizzard: Veterinary Immunology: An introduction. 8th Edition, Elsevier, 2010.

– Erdei A., Sármay G., Prechl J.: Immunbiológia. 2. kiadás Medicina Könyvkiadó Rt., 2000.

– Janeway Jr., C. A., P. Travers, M. Walport, and M. J. Shlomchik.: Immunobiology: the
immune system in health and disease. Garland Publishing, 2001.

 

Oktatási körülmények

Az előadásokat és a plenáris gyakorlatokat az egyetem valamelyik előadótermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket projektorral vetítjük. A tavalyi prezentációk megtalálhatók a kurzus Dokumentumtárában, az idei oktatási anyagokat pedig a Moodle rendszerbe töltjük fel. Az oktatási segédanyagok is itt lesznek elérhetők.

Előadások tematikája

Előadások tematikája

Óra Dátum Téma
1. 02.09 Bevezetés
2. Az első védelmi vonal
3. 02.16. Antigén
4. PRR
5. 02.23. Fagocitózis
6. Antigén prezentáció
7. 03.02 Komplementrendszer
8. Gyulladás
9. 03.09. T-sejtek fejlődése
10. B-sejtek fejlődése
11. 03.16. T-sejtek aktiválása
12. B-sejtek aktiválása
13. 03.26. Celluláris Immunválasz
14. Humorális immunválasz
15. 03.30 Konzultáció
16.
17. 04.06. Monoklonális ellenanyagok
18. Citokinek
19. 04.20. Immunszabályozás
20. Immunszabályozás
21. 04.27. Immuntolerancia
22. Természetes autoimmunitás
23. 05.04. MHC, BCR, TCR képződésük genetikai háttere
24. A halak immunrendszere
25. 05.11. A madarak immunrendszere
26. Transzplanáció
27. 05.18. Az immunrendszer működésének összefoglalása
28. Konzultáció

Gyakorlatok tematikája

Plenáris gyakorlatok

A gyakorlatokon (beleértve plenáris gyakorlatokat is) való részvétel kötelező, bármely okból történő hiányzás esetén a gyakorlatot pótolni kell.

A plenáris előadások pótlása két módon történhet:

 • azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, amennyiben ezt a csoport létszáma megengedi, vagy
 • a félév végén tartott pótgyakorlat keretében írásbeli beszámoló formájában.

Bármely okból más csoporthoz történő csatlakozást előzetesen egyeztetni kell az előadóval. A gyakorlatokon a maximális férőhely 16 fő/gyakorlat. Ennek túllépése esetén a más csoportból érkező hallgatók a gyakorlatvezetők nem engedik be a csoportba.

A pótolható plenáris gyakorlatok száma: 1.

 

A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten.

Az első gyakorlat előtt az online anyagból megszerzett tudásról számot kell adni, erre a Moodle rendszerben lesz lehetőség egyszerű választásos teszt kitöltésével. A teszt kitöltésére 3 alkalommal van lehetőség. A gyakorlatokon a felkészültséget nem ellenőrizzük külön, viszont a felkészületlenül érkező hallgatók a többiek munkáját hátráltatja. Ezért azon hallgatók, akik két alkalommal is felkészületlenül érkeznek, a továbbiakban csak előzetes beszámolás után látogathatják a gyakorlatokat.

 

Dátum Előadó Plenáris gyakorlat témaköre
03.22.-03.26. LM Immunválasz a bőrön és a nyálkahártyán
03.28-03.31. KA és TM Patogénekkel szembeni immunválasz: baktériumok, vírusok és gombák
04.04.-04.07. LM Patogénekkel szembeni immunválasz: paraziták és daganatok
04.18.-04.21. KA Immunprofilaxis
04.25.-04.28. SzL Autoimmun betegségek
05.02.-05.05. LM Túlérzékenységi reakciók
05.09.-05.12. LM  Immundeficiencia és immunterápiák
05.16.-05.19. LM Magzati, újszülöttkori és anyai immunitás
Dátum Gyakorlatok témaköre
03.28.-04.01. Mintaküldés
04.04.-04.08. Kórokozó vs szerológia
04.25.-04.29. Specificitás szenzitivitás
05.02.-05.06. Vakcinázás
05.09.-05.13. Immunrendszert érintő megbetegedések

Értékelés leírása

 

Követelményrendszer

A sikeres vizsgához az órákon elhangzottak elsajátítása szükséges.

Az órák végén az ellenőrző kérdések segítséget nyújtanak a felkészüléshez. Minden órához tartozik ellenőrző feladatlap is. Ezek kitöltése nem kötelező, de ajánlott. Aki bizonytalanságot érez, az akár a fórumon is felteheti kérdését, de a kitöltött ellenőrző kérdések elküldése esetében azokat átnézés után visszaküldjük (természetesen javítva).

A félév során háromféleképpen lesz lehetőség a vizsgához könnyítést szerezni, a zárthelyi dolgozat, plenáris előadások és gyakorlatok folyamán. Azok leadási határidejét betartani szükséges a könnyítés megszerzéséhez.

 

A tanulási nehézségekkel küzdőket kérjük, hogy a szakértői véleményt legkésőbb 2022. március 4-én 18 óráig küldjék el az immunology@univet.hu e-mail címre. Az érintett hallgatókkal felvesszük a kapcsolatot.

 

Vizsgainformációk:

 • Vizsgák időpontjai: 2022. május 24., június 7. és 21.
 • Szóbeli pótvizsgák napjai: 2022. június 14., 28.-30.
 • A vizsgára történő jelentkezés és vizsga halasztása a NEPTUN rendszeren keresztül lehetséges.
 • A vizsga kezdete 9.00.
 • Az első vizsga írásban történik, az első pótvizsga esetén a hallgató választhat, de a harmadik alkalom minden esetben szóban történik.
 • Az írásbeli vizsga két részből áll, tesztből és ábraelemzésből.
 • Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő munkanapon érhető el a Neptunon, és a második munkanapon lehet a tanszéken megtekinteni.
 •  A vizsgák helyszíne később kerül kihirdetésre.
 • A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében személyesen Gulyás Dominikhoz (Hungária krt. 23-25, földszint 23 ajtó) kell fordulni, elektronikus úton pedig az immunology@univet.hu e-mail címre kell levelet írni.

 

Az értékelés rendszere:

jeles: 90% +1 pont

jó: 80% +1 pont

közepes: 70% +1 pont

elégséges: 60% +1 pont

 

Könnyítési lehetőségek:

 • Zárthelyi dolgozat: amennyiben ez 90% felett sikerül a hallgató a vizsgán +10%-ot kap
 • Plenáris gyakorlat: A plenáris gyakorlatok után az ellenőrző kérdések mellett elgondolkodtató kérdéseket is felteszünk. Minden kérdés után szintén lehet kedvezményeket szerezni (összesen 10%).
 • Gyakorlat: minden gyakorlaton a legjobban teljesítő csoportot kiválasztjuk. Azokat a hallgatókat, akik legalább háromszor kerülnek a legjobb csoportba szintén +10%-ot kapnak a vizsgán.
 • Azok a hallgatók, akik mindhárom könnyítést sikeresen teljesítik jeles osztályzatot kapnak vizsga nélkül.

Vizsgainformáció

Az előre nem látható körülmények a vizsgaidőszakban is változásokat hozhatnak.

A vizsgára történő jelentkezés és vizsga halasztása minden esetben a NEPTUN rendszeren keresztül lehetséges.

A 2021/2022 tanév tavaszi szemeszterében online írásbeli vizsga lesz a Moodle rendszerben, melyre 3 vizsganapot jelölünk ki a vizsgaidőszakban (az első, a harmadik és ötödik héten). Amennyiben erre szükség van, a vizsgák után szóbeli időpontokat is megadunk, ezeknek a vizsgáknak a kezdete 9:00. Az első lehetőség csak írásban történhet, a harmadik pedig csak szóban. A második lehetőség a hallgató választása (és az írásbeli vizsgáknál a szabad helyek számától) függ. Egy nap szóbeli vizsgára maximum 15 fő jelentkezhet (magyar és angol nyelvű összesen).

Az írásbeli vizsga 50 feleletválasztós tesztkérdésből és kettő, összesen 20 pontos ábraelemzésből áll, melynek a megoldásához 45 perc áll rendelkezésre.A szóbeli vizsga során a hallgatóknak 3 tételből (előadások, plenárisok és gyakorlati kérdés) kell beszámolni.

A vizsga eredményét a vizsgáztató a felelet elhangzását követően határozza meg. A sikeres vizsga feltétele, hogy a hallgató minden kérdéssel kapcsolatban legalább elégséges ismeretről számoljon be.

 

Ponthatárok:

00-35 – 1

36-41 – 2

42-47 – 3

48-53 – 4

54-60 – 5

 

 

A tételsor a Moodleban és a dokumebtumtárban is elérhető lesz.A tárggyal kapcsolatos bármely kérdés esetén Dr. Lőrincz Márta tud segítséget nyújtani (lorincz.marta@univet.hu).