Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi immunológia

Állatorvosi immunológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az állatorvosi immunológia tantárgy oktatása az alap immunológiai és az állategészségügyi szempontból fontos ismeretek összegzését nyújtja.

Az előadások a tárgykörbe történt általános bevezetés után részletesen tárgyalják a veleszületett és szerzett immunrendszer működését emlősökben és egyéb állatokban.

A hallgatók a plenáris gyakorlatokon elsajátítják az immun-prophylaxis, az autoimmun betegségek és a különféle működési zavarok területein azokat a tudnivalókat, amelyek az állatorvosi gyakorlatban nélkülözhetetlenek.

A laboratóriumi gyakorlatok során megismerkednek az általánosan használatos, főként in vitro eljárások menetével, valamint az ezek révén nyert diagnosztikai eredmények értékelésének módjával.

 

Nyelv: magyar, angol

Év: III.

Félév: 5.

Előadások: 30

Plenáris gyakorlat: 16

Gyakorlat: 12

Elő-követelmény: Biológia vizsga, Kémia 2. vizsga, Szövettan 2. vizsga

Vizsga: írásbeli vagy szóbeli

Oktatók: Lőrincz Márta, dr. Szücs-Somlyó Éva, Gulyás Dominik

Kérjük, ha kapcsolatba szeretne velünk lépni használja az [E-mail megjelenítése] e-mail címet!

 

Ajánlott irodalom:

– Valkó A. és Lőrincz M.: Immunológiai illusztrációk könyve. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft, 2020.

– Ian Tizzard: Veterinary Immunology: An introduction. 8th Edition, Elsevier, 2010.

– Erdei A., Sármay G., Prechl J.: Immunbiológia. 2. kiadás Medicina Könyvkiadó Rt., 2000.

– Janeway Jr., C. A., P. Travers, M. Walport, and M. J. Shlomchik.: Immunobiology: the
immune system in health and disease. Garland Publishing, 2001.

 

Oktatási körülmények

Az előadásokat és a plenáris gyakorlatokat az egyetem valamelyik előadótermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket projektorral vetítjük. A tavalyi prezentációk megtalálhatók a kurzus Dokumentumtárában, az idei oktatási anyagokat pedig a Moodle rendszerbe töltjük fel. Hibrid vagy online oktatás idején a videók és hanganyagok is itt lesznek elérhetők. A gyakorlatokat ebben a félévben online tartjuk, az anyaghoz a Moodle-ban lehet majd hozzáférni.

 

Előadások tematikája

Előadások tematikája

Óra Dátum Téma
1. 02.10. Bevezetés
2. Az első védelmi vonal
3. 02.17. Antigén
4. PRR
5. 02.24. Fagocitózis
6. Antigén prezentáció
7. 03.03. Komplementrendszer
8. Gyulladás
9. 03.10. T-sejtek fejlődése
10. B-sejtek fejlődése
11. 03.17. Celluláris Immunválasz
12. Humorális immunválasz
13. 03.24. MHC, BCR, TCR szerkezete
14. MHC, BCR, TCR képződésük genetikai háttere
15. 04.07. Az immunrendszer sejtjei és szövetei
16.
17. 04.14. Zárthelyi dolgozat
18.
19. 04.21. Immunszabályozás
20.
21. 04.28. Immundeficiencia
22. Immunterápia
23. 05.05. A madarak immunrendszere
24. A halak immunrendszere
25. 05.12. A méhek immunrendszere
26. Transzplanáció
27. 05.19. Az immunrendszer működésének összefoglalása
28. Konzultáció

 

Gyakorlatok tematikája

Plenáris gyakorlatok

A gyakorlatokon (beleértve plenáris gyakorlatokat is) való részvétel kötelező, bármely okból történő hiányzás esetén a gyakorlatot pótolni kell.

A plenáris gyakorlatokon való részvétel kötelező, bármely okból történő hiányzás esetén a gyakorlatot pótolni kell. A plenáris előadások pótlása két módon történhet:

  • azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, amennyiben ezt a csoport létszáma megengedi, vagy
  • a félév végén tartott pótgyakorlat keretében írásbeli beszámoló formájában.

Bármely okból más csoporthoz történő csatlakozást előzetesen egyeztetni kell az előadóval.

A pótolható plenáris gyakorlatok száma: 1.

 

A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten.

A gyakorlatokra történt felkészülést írásbeli beszámoló formájában ellenőrizzük, amelyek kétes esetben beszámítanak a végső vizsgaeredményekbe.

 

Dátum Előadó Plenáris gyakorlat témaköre
03.22.-03.26. LM Immunválasz a bőrön és a nyálkahártyán
04.05.-04.09. VA Patogénekkel szembeni immunválasz: baktériumok, vírusok és gombák
04.12.-04.16. VA Patogénekkel szembeni immunválasz: paraziták és daganatok
04.19.-04.23. LM Immunprofilaxis
04.26.-04.30. LM Magzati, újszülöttkori és anyai immunitás
05.03.-05.07. VA Túlérzékenységi reakciók
05.10.-05.14. LM Természetes autoimmunitás és immuntolerancia
05.17.-05.21. VA Autoimmun betegségek

Gyakorlatok

A gyakorlatokat online formában tartjuk és mindig a megadott héten kerülnek feltöltésre a Moodle rendszerbe, ezt követően viszont elérhetők lesznek a vizsgaidőszak végéig.

 

Dátum Gyakorlatok témaköre
04.12.-04.16. Immundiagnosztika, szerológia, agglutináció
04.19.-04.23. Precipitáció, komplement kötés
04.26.-04.30. ELISA, immunfluoreszcencia, immunhisztokémia
05.03.-05.07. PAGE, Western blot, FACS, gyors diagnosztikai eljárások
05.10.-05.14. Celluláris és in vivo tesztek

 

Értékelés leírása

 

Az előadásokon elhangzott anyag képezi a tárgy alapját, az előadásokon történő aktív részvétel szükséges a kurzus teljesítéséhez.

Az immunológia alapjainak elsajátítását zárthelyi dolgozattal ellenőrizzük, melynek célja, hogy a hallgatóság megfelelő tudással rendelkezzen a plenáris előadások és gyakorlatok megkezdéséhez és segítse a felkészülést a szemeszter végi vizsgára. A dolgozat 20 feleletválasztós tesztkérdésből és egy 10 pontos ábraelemzésből áll, melynek a megoldásához 20 perc áll rendelkezésre. Az év végi vizsga feltétele a zárthelyi legalább 60%-os teljesítése (minimum 18 pont). A pótzárthelyi időpontját az eredményközlés után egyeztetjük, amennyiben szükséges.

A gyakorlatokon (beleértve plenáris gyakorlatokat is) való részvétel kötelező, bármely okból történő hiányzás esetén a gyakorlatot pótolni kell.

A gyakorlatok teljesítését egy 10 kérdéses igaz-hamis teszt kitöltése igazolja, mely csak az adott gyakorlat hetében lesz elérhető a Moodle-ban. Minden egyes gyakorlat elfogadásához a tesztkérdések minimum 60%-át helyesen kell megoldani.

 

 

Vizsgainformáció

Az előre nem látható körülmények a vizsgaidőszakban is változásokat hozhatnak.

A vizsgára történő jelentkezés és vizsga halasztása minden esetben a NEPTUN rendszeren keresztül lehetséges.

A 2020/2021 tanév tavaszi szemeszterében online írásbeli vizsga lesz a Moodle rendszerben, melyre 3 vizsganapot jelölünk ki a vizsgaidőszakban (az első, a harmadik és ötödik héten). Szükség esetén pótvizsga napot adunk meg a vizsgaidőszak utolsó hetére. A vizsgák kezdete 9:00.

A vizsga 50 feleletválasztós tesztkérdésből és egy 10 pontos ábraelemzésből áll, melynek a megoldásához 35 perc áll rendelkezésre.

Ponthatárok:

00-35 – 1

36-41 – 2

42-47 – 3

48-53 – 4

54-60 – 5

Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő második munkanapon lesz elérhető a Neptunon.

 

Vizsgakurzus keretében csak szóbeli vizsga tehető. Szóbeli vizsgára a tanszéken vagy a Microsoft Teams-en keresztül kerülhet sor, naponta legfeljebb 15 fő (magyar és angol nyelvű összesen) vizsgázhat.

A szóbeli vizsga során a hallgatóknak 3 tételből (előadások, plenárisok és gyakorlati kérdés) kell beszámolni.

A vizsga eredményét a vizsgáztató a felelet elhangzását követően határozza meg. A sikeres vizsga feltétele, hogy a hallgató minden kérdéssel kapcsolatban legalább elégséges ismeretről számoljon be.

 

A tárggyal kapcsolatos bármely kérdés esetén Dr. Lőrincz Márta tud segítséget nyújtani (lorincz.marta@univet.hu).