Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi immunológia

Állatorvosi immunológia

Nyelv
magyar
Jelleg
mandatory
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az állatorvosi immunológia oktatása az állategészségügyi szempontból fontos ismeretek összegzését nyújtja. A tárgykörbe történt általános bevezetés után részletesen tárgyalja az immunrendszer hármas tagozódását, középpontjában a szerzett immunitás elemeinek részletes ismertetésével. A hallgatók elsajátítják az immun-prophylaxis, az autoimmun betegségek és a különféle működési zavarok területein azokat a tudnivalókat, amelyek az állatorvosi gyakorlatban nélkülözhetetlenek.
A laboratóriumi gyakorlatok során megismerkednek az általánosan használatos in vitro és in vivo eljárások menetével, valamint az ezek révén nyert diagnosztikai eredmények értékelésének módjával.

Nyelv: magyar, angol
Év: III.
Félév: 5.
Előadások: 45 előadás
Gyakorlat: 15 gyakorlat
Elő-követelmény: Biológia vizsga, Kémia 2. vizsga, Szövettan 2. vizsga
Vizsga: írásbeli vagy szóbeli
Oktatók: Rusvai M., Lőrincz M., Valkó A. (előadások), Rusvai M., Lőrincz M., Valkó A., Bartsik Á. (gyakorlatok)

Ajánlott irodalom:
– Ian Tizzard: Veterinary Immunology: An introduction. 8th Edition, Elsevier, 2010.
– Gergely, J., és Erdei A. 2000. Immunbiológia. 2. kiadás Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.
– Janeway Jr., C. A., P. Travers, M. Walport, and M. J. Shlomchik. 2001. Immunobiology: the
immune system in health and disease. Garland Publishing, New York, NY.

A gyakorlatok rendje:
– A gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező. 
– A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos!
– A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell. 
 

Oktatási feltételek
Az előadásokat az egyetem valamelyik előadótermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral vetítjük. A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes egyéni mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott, hallgatói gyakorlótermében tartjuk, ahol a hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat el tudják végezni, illetve, ahol a bonyolultabb vizsgálati eljárásokat be lehet nekik mutatni. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék Immunológia laboratóriumában történik.

 

Előadások tematikája

Óra

Dátum

Előadó

Téma

1.

02.07.

Lőrincz  M.

Bevezetés

2.

02.07.

Lőrincz  M.

Az immunrendszer szövetei: makroszkópos, mikroszkópos szerkezetük, szerepük

3.

02.09.

Lőrincz  M.

Az immunrendszer sejtjeinek áttekintése: kinézetük, fejlődésük, szerepük az immunválaszban

4.

02.14.

Lőrincz  M.

Antigének: endo- és exoantigének, epitópok szerkezete, mennyisége, PAMP és DAMP

5.

02.14.

Lőrincz  M.

PRR: szecernált, sejtmembránhoz kötött és intracelluláris receptorok

6.

02.16.

Lőrincz  M.

Veleszületett immunitás: résztvevő sejtek, a phagocytosis folyamata (kemotaxis, adszorpció, FcR, ölés)

7.

02.21.

Lőrincz  M.

Veleszületett immunitás: prezentáció MHC-n és CD1-en

8.

02.21.

Lőrincz  M.

Veleszületett immunitás: komplement rendszer

9.

02.23.

Lőrincz  M.

Veleszületett immunitás: citokinek

10.

02.28.

Rusvai M.

Szerzett immunrendszer: BCR és TCR - szerkezetük, feladatuk, CD3-komplex

11.

02.28.

Rusvai M.

Szerzett immunrendszer: BCR és TCR gének és expressziójuk

12.

03.02.

Rusvai M.

Szerzett immunrendszer: MKE előállítása és felhasználása

13.

03.07.

Rusvai M.

Szerzett immunrendszer: T-sejtek fejlődése, aktivációja

14.

03.07.

Rusvai M.

Szerzett immunrendszer: T-helper sejtek és sejtközvetített immunválasz

15.

03.09.

Rusvai M.

Szerzett immunrendszer: B-sejtek aktivációja, B-sejtek, mint antigénprezentáló sejtek

21.

03.10.

Rusvai M., Lőrincz  M.

Konzultáció

16.

03.14.

Rusvai M.

Szerzett immunrendszer: humorális immunválasz

17.

03.14.

Rusvai M.

Szerzett immunrendszer: memória kialakulása

18.

03.16.

 

Tanítási szünet

19.

03.21.

Lőrincz  M.

Immunszabályozás: Atg, Ea, idiotípus hálózat. Gyulladás.

20.

03.21.

Lőrincz  M.

Immunszabályozás: Treg-sejtek

21.

03.23.

Lőrincz  M.

Immunszabályozás: neuroendokrin rendszer szabályozása, mikrobiom

22.

03.28.

 

Tavaszi szünet

23.

03.28.

 

Tavaszi szünet

24.

03.30.

 

Tavaszi szünet

25.

04.04.

Lőrincz  M.

Immunszabályozás: immuntolerancia

26.

04.04.

Lőrincz  M.

Nyálkahártya és bőr védelme

27.

04.06.

Lőrincz  M.

Magzatok, újszülöttek immunválasza és maternális immunitás

28.

04.11.

Lőrincz  M.

Magzatok, újszülöttek immunválasza és maternális immunitás

29.

04.11.

Lőrincz  M.

Természetes autoimmunitás

30.

04.13.

Lőrincz  M.

Egészséges immunválasz áttekintése

31.

04.18.

Lőrincz  M.

Patogénekkel szembeni immunválasz: paraziták, gombák

32.

04.18.

Lőrincz  M.

Patogénekkel szembeni immunválasz: baktériumok, vírusok

33.

04.20.

Lőrincz  M.

Patogénekkel szembeni immunválasz: daganatok

34.

04.25.

Lőrincz  M.

Passzív immunizálás

35.

04.25.

Lőrincz  M.

Aktív immunizálás: vakcinák fajtái, vakcinázás lehetőségei

36.

04.27.

Lőrincz  M.

Aktív immunizálás: adjuvánsok, immunmoduláció

37.

05.02.

Valkó A.

Autoimmun betegségek

38.

05.02.

Valkó A.

Autoimmun betegségek

39.

05.04.

Valkó A.

Immundeficienciák

40.

05.09.

Lőrincz  M.

Transzplantáció

41.

05.09.

Lőrincz  M.

Egyéb kezelések immunrendszer betegségeinek terápiájában

42.

05.11.

Lőrincz  M.

Az immunrendszer evolúciójának egyes kérdései

43.

05.16.

Valkó A.

Hiperszenzitivitás

44.

05.16.

Valkó A.

Hiperszenzitivitás

45.

05.18.

Lőrincz  M.

Konzultáció

Gyakorlatok tematikája

Dátum

Témakör

03.19-03.23.

Immundiagnosztika, szerológia, agglutináció

04.09.- 04.13.

Precipitáció, komplement kötés

04.16-04.20.

ELISA, immunfluoreszcencia, immunhisztokémia

04.23-04.27.

PAGE, Western blot, FACS, gyors diagnosztikai eljárások

05.07.-05.11.

Celluláris és in vivo tesztek

 

Értékelés leírása

 • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja. 
 • A gyakorlatokon való részvétel kötelező, hiányzás esetében a gyakorlatot pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, vagy a félév végén tartott pótgyakorlat keretében beszámoló formájában. A pótolható gyakorlatok száma: 2. A gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után lehetséges a pótlások beiktatása.
 • A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten. 
 • A gyakorlatokra történt felkészülést írásbeli beszámoló formájában ellenőrizzük, amelyek beszámítanak a végső vizsgaeredményekbe.

Vizsgainformáció

Immunológia vizsga mind a téli, mind a nyári félévet követő vizsgaidőszakban tehető. 

 • A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is. 
 • A vizsgázók létszáma legfeljebb 20 fő/nap (magyar és angol nyelvű összesen). 
 • A vizsga kezdete 9.00.
 • A vizsga során a hallgatók 2 kérdést húznak.
 • A vizsga eredményét a vizsgáztató a felelet elhangzását követően határozza meg, a sikeres feltétele, hogy a hallgató minden kérdéssel kapcsolatban legalább elégséges ismeretről számoljon be.
 • A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében Dr. Lőrincz Mártához kell fordulni.