Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi immunológia

Állatorvosi immunológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az állatorvosi immunológia oktatása az állategészségügyi szempontból fontos ismeretek összegzését nyújtja. A tárgykörbe történt általános bevezetés után részletesen tárgyalja az immunrendszer hármas tagozódását, középpontjában a szerzett immunitás elemeinek részletes ismertetésével. A hallgatók elsajátítják az immun-prophylaxis, az autoimmun betegségek és a különféle működési zavarok területein azokat a tudnivalókat, amelyek az állatorvosi gyakorlatban nélkülözhetetlenek.
A laboratóriumi gyakorlatok során megismerkednek az általánosan használatos in vitro és in vivo eljárások menetével, valamint az ezek révén nyert diagnosztikai eredmények értékelésének módjával.

Nyelv: magyar, angol
Év: III.
Félév: 5.
Előadások: 45 előadás
Gyakorlat: 15 gyakorlat
Elő-követelmény: Biológia vizsga, Kémia 2. vizsga, Szövettan 2. vizsga
Vizsga: írásbeli vagy szóbeli
Oktatók: dr. Lőrincz Márta, dr. Szücs-Somlyó Éva, dr. Valkó Anna

Ajánlott irodalom:
– Ian Tizzard: Veterinary Immunology: An introduction. 8th Edition, Elsevier, 2010.
– Gergely, J., és Erdei A. 2000. Immunbiológia. 2. kiadás Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.
– Janeway Jr., C. A., P. Travers, M. Walport, and M. J. Shlomchik. 2001. Immunobiology: the
immune system in health and disease. Garland Publishing, New York, NY.

A gyakorlatok rendje:
– A gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező.
– A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos!
– A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.
Oktatási feltételek
Az előadásokat az egyetem valamelyik előadótermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral vetítjük. A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes egyéni mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott, hallgatói gyakorlótermében tartjuk, ahol a hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat el tudják végezni, illetve, ahol a bonyolultabb vizsgálati eljárásokat be lehet nekik mutatni. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék Immunológia laboratóriumában történik.

 

Előadások tematikája

Óra Dátum Előadó Téma
1. 02.06. L.M. Bevezetés
2. 02.06. L.M. Az első védelmi vonal
3. 02.08. L.M. Veleszületett immunrendszer sejtjei
4. 02.13. L.M. Antigének: endo- és exoantigének, epitópok szerkezete,
mennyisége, PAMP és DAMP
5. 02.13. L.M. PRR: szecernált, sejtmembránhoz kötött és intracelluláris
receptorok
6. 02.15. L.M. Veleszületett immunitás: a fagocitózis folyamata (kemotaxis,
abszorpció –FcR-, ölés), prezentáció MHC-n és CD1-en
7. 02.20. L.M. Veleszületett immunitás: komplement rendszer
8. 02.20. L.M. Gyulladás
9. 02.22. L.M. Szerzett immunrendszer sejtjei
10. 02.27. L.M. Szerzett immunrendszer: BCR és TCR szerkezete, feladatuk,
CD3-komplex
11. 02.27. L.M. Szerzett immunrendszer: BCR és TCR gének és expressziójuk
12. 03.01. V.A. Szerzett immunrendszer: MkE előállítása és felhasználása
13. 03.06. L.M. Szerzett immunrendszer: T-sejtek fejlődése, aktivációja
14. 03.06. L.M. Szerzett immunrendszer: T-helper sejtek és a sejtközvetített
immunválasz
15. 03.08. L.M. Szerzett immunrendszer: B-sejtek aktivációja, B-sejtek, mint
antigénprezentáló sejtek
16. 03.13. L.M. Szerzett immunrendszer: Humorális immunválasz
17. 03.13. L.M. Nyálkahártya és bőr védelme
18. 03.15. Tanítási szünet
19. 03.20. L.M. Immunszabályozás: Atg, Ea, idiotípus hálózat
20. 03.20. L.M. Immunszabályozás: T-reg sejtek, neuroendokrin rendszer
szabályozása
21. 03.22. L.M. Immunszabályozás: citokinek
22. 03.27. L.M. Immunszabályozás: immuntolerancia
23. 03.27. L.M. Magzatok-, újszülöttek immunválasza és maternális immunitás
24. 03.29. Sz.É. Patogénekkel szembeni immunválasz: daganatok
25. 04.03. L.M. Patogénekkel szembeni immunválasz: paraziták, gombák
26. 04.03. L.M. Patogénekkel szembeni immunválasz: baktériumok, vírusok
27. 04.05. L.M. Az immunrendszer működésének összefoglalása
28. 04.10. L.M. Passzív immunizálás, aktív immunizálás: vakcinák fajtái,
vakcinázás lehetőségei
29. 04.10. L.M. Aktív immunizálás: adjuvánsok, immunmoduláció
30. 04.12. Sz.É. Transzplantáció
31. 04.17. Tavaszi szünet
32. 04.17. Tavaszi szünet
33. 04.19. Tavaszi szünet
34. 04.24. L.M. Madarak immunrendszere
35. 04.24. L.M. Halak és ízeltlábúak immunrendszere

 

36. 04.26. L.M. Új immunológiai módszerek
37. 05.01. Tanítási szünet
38. 05.01. Tanítási szünet
39. 05.03. L.M. Természetes autoimmunitás
40. 05.08. V.A. Autoimmun betegségek
41. 05.08. V.A. Autoimmun betegségek
42. 05.10. V.A. Immundeficienciák
43. 05.15. V.A. Hiperszenzitivitás
44. 05.15. V.A. Hiperszenzitivitás
45. 05.17. L.M. Konzultáció

Gyakorlatok tematikája

Dátum Témakör
18.-03. 22. Immundiagnosztika, szerológia, agglutináció
25.-03. 29. Precipitáció, komplement kötés
01.-04. 05. ELISA, immunfluoreszcencia, immunhisztokémia
08.-04. 12. PAGE, Western blot, FACS, gyors diagnosztikai eljárások
23.-04. 26. Celluláris és in vivo tesztek

Értékelés leírása

  • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a tárgy alapját, az előadásokon történő aktív részvétel szükséges a kurzus teljesítéséhez. 
  • A gyakorlatokon való részvétel kötelező, bármely okból történő hiányzás esetén a gyakorlatot pótolni kell. A gyakorlat pótlása két módon történhet:
   1. azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, amennyiben a csoport létszáma nem éri el a 16 főt, vagy
   2. a félév végén tartott pótgyakorlat keretében írásbeli beszámoló formájában.
  • Bármely okból más csoporthoz történő csatlakozást előzetesen egyeztetni kell a gyakorlatvezetővel.
  • A pótolható gyakorlatok száma: 2.
  • A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten. 
  • A gyakorlatokra történt felkészülést írásbeli beszámoló formájában ellenőrizzük, amelyek beszámítanak a végső vizsgaeredményekbe.

Vizsgainformáció

 • Szóbeli immunológia vizsga mind a téli, mind a tavaszi félévet követő vizsgaidőszakban tehető, írásbeli csak a tavaszi félévben. 
 • A vizsgára történő jelentkezés és vizsga halasztása a NEPTUN rendszeren keresztül lehetséges. 
 • A vizsga kezdete 9.00.
 • Az első vizsga írásban történik. Erre 3 vizsganapot jelölünk ki a vizsgaidőszakban (az első, harmadik és ötödik héten).
 • Az írásbeli vizsga két részből áll, egy egyszerű választásos tesztből és egy ábraelemzésből. Mindkét résznek legalább 50%-ban helyesnek kell lennie a sikeres vizsgához.
 • Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő munkanapon érhető el a Neptunon, és a második munkanapon lehet a tanszéken megtekinteni.
 • Pótvizsga szóban és írásban is tehető.
 • Szóbeli pótvizsga esetében a vizsgázók létszáma legfeljebb 15 fő/nap (magyar és angol nyelvű összesen).  A vizsga helyszíne a tanszéken (Hungária krt. 23-25) lesz.
 • A szóbeli vizsga során a hallgatóknak 3 tételből kell beszámolni.
 • A vizsga eredményét a vizsgáztató a felelet elhangzását követően határozza meg. A sikeres vizsga feltétele, hogy a hallgató minden kérdéssel kapcsolatban legalább elégséges ismeretről számoljon be.
 • A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében Dr. Lőrincz Mártához kell fordulni.