Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi immunológia

Állatorvosi immunológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az állatorvosi immunológia tantárgy oktatása az alap immunológiai és az állategészségügyi szempontból fontos ismeretek összegzését nyújtja.

Az előadások a tárgykörbe történt általános bevezetés után részletesen tárgyalják a veleszületett és szerzett immunrendszer működését emlősökben és egyéb állatokban.

A hallgatók a plenáris gyakorlatokon elsajátítják az immun-prophylaxis, az autoimmun betegségek és a különféle működési zavarok területein azokat a tudnivalókat, amelyek az állatorvosi gyakorlatban nélkülözhetetlenek.

A laboratóriumi gyakorlatok során megismerkednek az általánosan használatos, főként in vitro eljárások menetével, valamint az ezek révén nyert diagnosztikai eredmények értékelésének módjával.

 

Nyelv: magyar, angol

Év: III.

Félév: 5.

Előadások: 30

Plenáris gyakorlat: 16

Gyakorlat: 12

Elő-követelmény: Biológia vizsga, Kémia 2. vizsga, Szövettan 2. vizsga

Vizsga: írásbeli vagy szóbeli

Oktatók: Lőrincz Márta, dr. Szücs-Somlyó Éva, dr. Valkó Anna, Gulyás Dominik

Kérjük, ha kapcsolatba szeretne velünk lépni használja az [E-mail megjelenítése] e-mail címet!

 

Ajánlott irodalom:
– Ian Tizzard: Veterinary Immunology: An introduction. 8th Edition, Elsevier, 2010.
– Gergely, J., és Erdei A. 2000. Immunbiológia. 2. kiadás Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.
– Janeway Jr., C. A., P. Travers, M. Walport, and M. J. Shlomchik. 2001. Immunobiology: the
immune system in health and disease. Garland Publishing, New York, NY.

Oktatási körülmények

Az előadásokat és a plenáris gyakorlatokat az egyetem valamelyik előadótermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral vetítjük. A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes gyakorlótermében tartjuk, ahol fehér köpeny viselése kötelező. A hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat maguk végezhetik el, a bonyolultabb vizsgálati eljárások pedig csak bemutatásra kerülnek.

 

Előadások tematikája

Állatorvosi immunológia

2019/2020 II. félév

Dátum Előadó Előadás tematikája
 Febr 05. LM Bevezetés az Állatorvosi immunológiába
 A szervezet első védelmi vonala
Febr 12. LM Antigének
PRR
Febr 19. VA Fagocitózis és az antigén prezentációja
B sejtek
Febr 26. LM T sejtek
T sejtek
Márc 04. LM Celluláris immunválasz
Humorális immunválasz
Márc 11. GD Komplement rendszer
Gyulladás
Márc 18. LM BCR és TCR
BCR és TCR
Márc 25. LM Az immunválasz szabályozása
Az immunválasz szabályozása
Ápr 01. VA Immundeficiencia
Immunterápia
Ápr 08. Tavaszi szünet
Tavaszi szünet
Ápr 15. VA Az immunrendszer sejtjei és szövetei
Az immunrendszer sejtjei és szövetei
Ápr 22. LM A madarak immunrendszere
A halak immunrendszere
Ápr 29. VA A méhek immunrendszere
Transzplanáció
Máj 06. LM Az immunrendszer működésének összefoglalása
Az immunrendszer működésének összefoglalása
Máj 13. Konzultáció
Konzultáció

 

 

Gyakorlatok tematikája

Dátum Előadó Plenáris gyakorlat témaköre
03.10.-03.12. LM Immunválasz a bőrön és a nyálkahártyán
03.17.-03.19. VA Patogénekkel szembeni immunválasz: baktériumok, vírusok és gombák
03.24.-03.26. VA Patogénekkel szembeni immunválasz: paraziták és daganatok
03.31.-04.02. LM Immunprofilaxis
04.14.-04.16. LM Magzati, újszülöttkori és anyai immunitás
04.21.-04.23. VA Túlérzékenységi reakciók
04.28.-04.30. LM Természetes autoimmunitás és immuntolerancia
05.05.-05.07. VA Autoimmun betegségek

 

Dátum Gyakorlatok témaköre
03.17.-03.19. Immundiagnosztika, szerológia, agglutináció
03.24.-03.26. Precipitáció, komplement kötés
03.31.-04.02. ELISA, immunfluoreszcencia, immunhisztokémia
04.21.-04.23. PAGE, Western blot, FACS, gyors diagnosztikai eljárások
05.05.-05.07. Celluláris és in vivo tesztek

Értékelés leírása

Az előadásokon elhangzott anyag képezi a tárgy alapját, az előadásokon történő aktív részvétel szükséges a kurzus teljesítéséhez.

A gyakorlatokon (beleértve plenáris gyakorlatokat is) való részvétel kötelező, bármely okból történő hiányzás esetén a gyakorlatot pótolni kell. A gyakorlat pótlása két módon történhet:

  • azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, amennyiben ezt a csoport létszáma megengedi, vagy
  • a félév végén tartott pótgyakorlat keretében írásbeli beszámoló formájában.

Bármely okból más csoporthoz történő csatlakozást előzetesen egyeztetni kell a gyakorlatvezetővel.

A pótolható gyakorlatok (beleértve plenáris gyakorlatokat is) száma: 3.

A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten.

A gyakorlatokra történt felkészülést írásbeli beszámoló formájában ellenőrizzük, amelyek kétes esetben beszámítanak a végső vizsgaeredményekbe.

Vizsgainformáció

A nem várt körülmények a vizsgaidőszakban is változásokat hoznak, ezért a korábbi években bevezetett írásbeli tesztvizsga és szóbeli pótvizsga helyett kifejtő kérdéseket és ábraelemzést tervezünk.

Az idén szóbeli vizsgát nem lehet tenni.

Az írásbeli vizsgára hetente egy időpontot fogunk kijelölni létszámkorlátozás nélkül. A tervezett időpont kedd reggel 9 óra, mely az évfolyam többi vizsgájának függvényében még módosulhat.

Minden vizsgán négy kérdésre kell válaszolni. Az egyik kérdés az előadások, a másik a gyakorlatok, a harmadik pedig a plenáris gyakorlatok anyagából lesz. Negyedik kérdésként egy ábrát kell elemezni, mely bármely tananyagrészhez kapcsolódhat. Mind a négy kérdés más pontszámot ér, ettől függően kell többet vagy kevesebbet írni válaszként.

A vizsgákat a Google tanteremben bonyolítjuk le, ahol a kérdések közzétételét követően 45 perc áll majd rendelkezésre a dolgozatok elkészítéséhez és beadásához. Az idő lejárta utáni feltöltéseket nem áll módunkban elfogadni. Különböző hallgatók szó szerint azonos feladatmegoldása minden érintett részére elégtelen osztályzatot és jegyzőkönyv felvételét vonja maga után.

A vizsgák eredménye legkésőbb a harmadik munkanapon (péntek) délután négy órától lesz elérhető Neptun kód megjelölésével az osztályteremben, illetve öt munkanapon belül a Neptun rendszerben is.

A dolgozatok megtekintésére minden hétfőn 14-16 óráig lesz lehetőség. A dolgozatokról másolatot tudunk kiadni pdf formátumban megoldókulccsal együtt. Kérjük a megtekintési szándékot hétfőn 10 óráig jelezni.

Gyakorláshoz elérhetővé fogunk tenni április közepétől a tanteremben két vizsgakérdéssort megoldókulccsal együtt.

A hallgatósággal a tanteremben a vizsgaidőszakban és azon kívül is hétfőtől péntekig tudunk kommunikálni. A felmerült kérdésekre 24 órán belül válaszolunk. Az Egyetem kérésének megfelelően a vizsgaidőszakban kijelöltünk a hallgatóságnak 2 óra konzultációs időpontot csütörtökön 12:30 – 14:30 között, amennyiben ezt igénylik.

A Google Osztályterem neve: Állatorvosi Immunológia 2020, kódja: t3d5yxj.

Kérjük, a felmerülő kérdések elsősorban ezen a felületen jelenjenek meg, mert így ugyanazt a kérést/kérdést mindenki látja válasszal együtt.

Szóbeli immunológia vizsga mind a téli, mind a tavaszi félévet követő vizsgaidőszakban tehető, írásbeli csak a tavaszi félévben.

A vizsgára történő jelentkezés és vizsga halasztása a NEPTUN rendszeren keresztül lehetséges.

A vizsga kezdete 9.00.

Az első vizsga írásban történik. Erre 3 vizsganapot jelölünk ki a vizsgaidőszakban (az első, harmadik és ötödik héten).

Az írásbeli vizsga két részből áll, egy egyszerű választásos tesztből és egy ábraelemzésből. Mindkét résznek legalább 50%-ban helyesnek kell lennie a sikeres vizsgához.

Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő munkanapon érhető el a Neptunon, és a második munkanapon lehet a tanszéken megtekinteni.

Pótvizsga szóban és írásban is tehető.

Szóbeli pótvizsga esetében a vizsgázók létszáma legfeljebb 15 fő/nap (magyar és angol nyelvű összesen).  A vizsga helyszíne a tanszéken (Hungária krt. 23-25) lesz.

A szóbeli vizsga során a hallgatóknak 3 tételből kell beszámolni.

A vizsga eredményét a vizsgáztató a felelet elhangzását követően határozza meg. A sikeres vizsga feltétele, hogy a hallgató minden kérdéssel kapcsolatban legalább elégséges ismeretről számoljon be.

A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében Dr. Lőrincz Mártához kell fordulni.