Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi Kórélettan

Állatorvosi Kórélettan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
45
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az élettani folyamatok megértése és megtanulása után, a kóros folyamatok szemléltetése, megértetése fontos lépés, ami alapját képezi az összes klinikai tantárgynak.

Előadások tematikája

Előadások heti bontásban – (a sorrend nem végleges – a pontos program a tanév rendjét figyelembe véve, külön fájlban található dátumokkal és az előadók neveivel!)
Hét
1.      A kórélettan tárgya, az egészség és a betegség fogalma. Az isovolaemia és az isoosmosis eltérései. A vízforgalom zavarai, oedema. Az ionháztartás, az isoionia eltérései (Na+, K+, Cl-) 1.
2.     Az ionháztartás, az isoionia eltérései (Ca++, Mg++, anorg. P)  2. Az ionháztartás, az isoionia eltérései (Ca++, Mg++, anorg. P) 3. Az általános adaptációs készség változása, a stresszállapot.
3.     Az isothermia változása, a hőháztartás zavarai, hőguta, láz. A haemostasis zavarai I. (Thrombocyopathiák). A haemostasis zavarai II. (Coagulopathiák)
4.     Az aminosav- és a fehérje-anyagcsere zavarai. A szénhidrát-anyagcsere zavarai. A zsíranyagcsere zavarai.
5.     A gyulladás kórélettana. Az apoptosis kórélettana. Az antioxidáns rendszer károsodása
6.     Az O2 szállítás zavarai és a vérvesztéses anaemia. A haemolyticus, hiány- és nem regeneratív anaemia. A fehérvérsejtek eltérései
7.     A szív alkalmazkodása és annak korlátai, a szívelégtelenség. A ritmuszavarok kórélettana. A külső légzés zavarai I
8.     A külső légzés zavarai II. Az előgyomorműködés motorikus zavarai. A bendőfelfúvódás és az oltógyomorműködés zavarai
9.    A bendőbeli szénhidrát-, nitrogén- és zsíremésztés. A táplálékfelvétel, a rágás, a nyelés zavarai. A bélemésztés zavarai, dyspepsia (maldigestio), malabsorptio, hasmenés
10.     A bélmotilitás zavarai, obstipatio, ileus, perisztaltika-fokozódás. A monogasztrikus állatok gyomorműködésének zavarai, a hányás. A májműködés zavarai, extrahepatikus és hepatocellularis icterusok
11.     A máj detoxikáló tevékenységének romlása, a vascularis májelégtelenség, a hasvízkór. A máj kóros fehérje-, szénhidrát- és zsíranyagcseréje. A veseműködés zavarai I. (élettani alapok, glomeruláris rendellenességek)
12.     A veseműködés zavarai II. (tubularis rendellenességek, veseelégtelenség). Madarak, hüllők veseelégtelensége: a köszvény. Az alsó húgyutak károsodása. Osteopathiák
13.     Az agyvelő működészavarai. A reflexváltozások kórélettani alapjai. A gerincvelő működészavarai
14.     A synapsisok és a vér-agy gát funkciózavarai. Az allergia, a vakarózás és a bőrbetegségek kórélettana. Az izomműködés zavarai.
15.     Az endokrin szervek funkciózavarai I. (diabetes mellitus, insipidus, Cushing-betegség). Az endokrin szervek funkciózavarai II. (hypo-, és hyperthyreosis, ritkább endokrinopathiák)
A belső légzés zavarai  (csak írott anyag)

Gyakorlatok tematikája

Értékelés leírása

Aláírás: feltétele az előadásokon való részvétel az általános tanulmányi szabályzatnak megfelelően (max. 30% hiányzás), valamint eredményes ZH megírása (minimum elégséges eredménnyel).
ZH: a félév során 1 db zárthelyi dolgozatra kerül sor írásbeli esszé formájában, melynek terjedelme min. 150 szó.

jeles: 84-100%
jó: 74-83%
közepes: 64-73%
elégséges: 51-63%
elégtelen: 0-50%

Vizsgainformáció

Vizsga: feltétele az aláírás megszerzése
Vizsga módja: Az írásbeli vizsga két részból áll: 50-60 tesztkérdés (kb. 1,5 óra) + 1 esszé kérdés, min. 150 szó (45 perc)