Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi növénytan

Állatorvosi növénytan

Nyelv
magyar
Jelleg
mandatory
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Cserhalmi Dániel (Cserhalmi.Daniel@univet.hu)

Résztvevő oktató(k): Dr. Házi Judit (Hazi.Judit@univet.hu),

Dr. Péli Evelin (Peli.Evelin.Ramona@univet.hu),

Dr. Gerencsér Ferencné (Gerencserne.Seidl.Katalin@univet.hu),

Kutszegi Gergely (Kutszegi.Gergely.Jozsef@univet.hu)

A tantárgy képzési célja:

A tárgy célja, hogy állatorvosi szemszögből mutassa be a növényvilágot a hallgatóknak. Ennek keretében a hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb takarmány- és mérgező növényekkel, az azokat felépítő sejtekkel, szövetekkel, ill. a bennük keletkező tápanyagok és másodlagos anyagcseretermékek létrejöttének mechanizmusai-val. Az előadások az elsődleges növényi anyagcsere bioszférában betöltött, alapvető szerepét a baktériumok, a gombák és az állatok anyagcseréjével összehasonlítva mutatják be. A mikroszkopikus, ill. a nagygombák, valamint a növényvédő szerek egészségkárosító hatásaiba is betekintve, a kurzus rávilágít a bioszféra élőlénycsoportjainak egészségét holisztikusan szemlélő teljes élelmiszerlánc-biztonság fontosságára. A tárgy külön foglalkozik a gyepes élőhelyekkel is, melyek kiemelt takarmánytermő területek.

Kötelező szakirodalom: Az előadások és gyakorlatok anyagai.

Ajánlott irodalom

1. Vetter J. : Növénytan az állatorvostan hallgatók számára. ÁOTK. Budapest, 229 pp.
2. Horváth Zs. – Siller I. – Vetter J. : Növénytani gyakorlatok, növényismeret az állatorvostan-hallgatók számára. ÁOTK Budapest, 185 pp.

Előadások tematikája

Hét  
1.  Bevezetés, jelentőség, nevezéktan, a növényi morfológia alapjai
2. A növények generatív, ill. vegetatív szerveinek morfológiája
3. Növényi sejttan
4. Növényi szövettan
5. Elsődleges anyagcsere: a baktériumok, a növények, a gombák és az állatok kapcsolata az élővilágban
6. Növényélettan: fotoszintézis és ásványianyag-forgalom
7. Másodlagos anyagcseretermékek a növényekben 1.
8. Másodlagos anyagcseretermékek a növényekben 2.
9. Növényrendszertan 1. (a virágtalan növények és az egyszikűek rendszere)
10. Növényrendszertan 2. (a kétszikűek rendszere)
11. A világ gyeptársulásai
12. Mikrogombák okozta egészségkárosítások: mikózisok, mikotoxikózisok
13. Nagygombák és növényvédő szerek okozta egészségkárosítások
14. Konzultáció

Gyakorlatok tematikája

Hét  
1.  Gabonák
2. Hüvelyes abraktakarmányok – olajos növények
3. Pillangós szálastakarmányok – lédús takarmányok
4. Szívglikozidokat, ill. hidrogén-cianidot termelő fajok
5. Idegrendszeri tüneteket okozó fajok
6. Egyszerre több szervrendszerre (a tüdőre, az emésztőrendszerre, a májra) ható, ill. fényérzékenységet okozó fajok
7. Karcinogén hatású, vérre és ionháztartásra ható fajok, nitrát tartalmú fajok, sejtmérgeket termelők
8. Kerti és szobai mérgező növények
9. Gyógynövények
10. Gyepek
11. Szénaelemzés
12. Élőnövény-bemutató
13. Gyomortartalom-vizsgálat
14. Javítóhét

Értékelés leírása

Szóbeli kollokvium

Általános tudnivalók

Ponthatárok

(egész kurzus)

Előadás: szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban
(2 tétel 200 pontért)Gyakorlat: 3 ZH a szorgalmi időszakban
(3 téma 300 pontért)

Végső növénytanjegy: a gyakorlati ZH-k során
és az előadások szóbeli vizsgáján szerzett pontok
összege alapján

Gyakorlati ZH-k a félév folyamán:

– a 4. gyakorlaton (február 28.)

– a 8. gyakorlaton (április 4)

– a 13. gyakorlaton (május 9.)

Minimumkövetelmény: 50% (rendre az összes gyakor-
lati ZH-n és a szóbeli vizsga 1-1 tétele tekintetében)

Mindhárom gyakorlati ZH egyszer javítható a javító héten

A szóbeli vizsga feltétele mindhárom gyakorlati ZH teljesítése (összesen legalább 153 ponttal)

430 – 500  5

380 – 429  4

330 – 379  3

255 – 329  2

0 – 254  1

(a ZH-k tekin-
tetében)

86 – 100  5

76 – 85  4

66 – 75  3

51 – 65  2

0  – 50  1

Vizsgainformáció

Szóbeli kollokvium, melynek feltétele a legalább elégséges (2) gyakorlati jegy.

Minden hallgató egy-egy kérdést húz a két tételsorból.