Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi növénytan

Állatorvosi növénytan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Cserhalmi Dániel ([E-mail megjelenítése])
Résztvevő oktató(k): Dr. Házi Judit ([E-mail megjelenítése]), Dr. Péli Evelin ([E-mail megjelenítése]), Dr. Gerencsér Ferencné ([E-mail megjelenítése]), Kutszegi Gergely ([E-mail megjelenítése])

A tantárgy képzési célja:

A tárgy célja, hogy állatorvosi szemszögből mutassa be a növényvilágot a hallgatóknak. Ennek keretében a hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb takarmány- és mérgező növényekkel, az azokat felépítő sejtekkel, szövetekkel, ill. a bennük keletkező tápanyagok és másodlagos anyagcseretermékek létrejöttének mechanizmusai-val. Az előadások az elsődleges növényi anyagcsere bioszférában betöltött, alapvető szerepét a baktériumok, a gombák és az állatok anyagcseréjével összehasonlítva mutatják be. A mikroszkopikus, ill. a nagygombák, valamint a növényvédő szerek egészségkárosító hatásaiba is betekintve, a kurzus rávilágít a bioszféra élőlénycsoportjainak egészségét holisztikusan szemlélő teljes élelmiszerlánc-biztonság fontosságára. A tárgy külön foglalkozik a gyepes élőhelyekkel is, melyek kiemelt takarmánytermő területek.

Kötelező szakirodalom:

 • Az előadások és gyakorlatok anyagai.

Ajánlott irodalom

 • Vetter J. : Növénytan az állatorvostan hallgatók számára. ÁOTK. Budapest, 229 pp.
 • Horváth Zs. – Siller I. – Vetter J. : Növénytani gyakorlatok, növényismeret az állatorvostan-hallgatók számára. ÁOTK Budapest, 185 pp.

Előadások tematikája

Hét/dátum

 
1.  (02.08) Bevezetés, jelentőség, morfológia 1.
2. (02.15) Morfológia 2.
3. (02.22) Növényi sejttan
4. (03.01) Növényi szövettan
5. (03.08) Elsődleges anyagcsere
6. (03.15) Növényélettan és ásványi anyag-forgalom
7. (03.22) Másodlagos anyagcseretermékek 1.
8. (03.29) Tavaszi szünet
9. (04.05) Másodlagos anyagcseretermékek a növényekben 2. (Húsvét hétfő)
10. (04.12) Növényrendszertan 1.
11. (04.19) Növényrendszertan 2.
12. (04.26) Biogeográfia – füves élőhelyek, gyeptársulások
13. (05.03) Mikózisok, mikotoxikózisok
14. (05.10) Nagygombák okozta mérgezések, növényvédő szerek

Gyakorlatok tematikája

Hét/dátum

 
1. (02.08) Gabonák
2. (02.15) Hüvelyes abraktakarmányok és olajos növények
3. (02.22) Pillangós szálastakarmányok és lédús takarmányok
4. (03.01) ZH 1, Szívre ható és HCN tartalmú mérgező fajok
5. (03.08) A központi idegrendszerre ható mérgező fajok
6. (03.15) Komplex hatású és egyéb mérgezési tüneteket okozó fajok 1.
7. (03.22) Egyéb mérgezési tüneteket okozó fajok 2.
8. (03.29) Tavaszi szünet
9. (04.05) ZH2; Mérgező kerti- és szobanövények
10. (04.12) Gyógynövények
11. (04.19) Gyepek
12. (04.26) Látogatás a fűvészkertben
13. (05.03) ZH 3, Szénaelemzés a Nemzeti Lovardában
14. (05.13) Gyomortartalom elemzés, javító hét

Értékelés leírása

Általános tudnivalók

Ponthatárok (egész kurzus)

Előadás: szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban
(2 tétel 150-150 pontért)Gyakorlat: 3 ZH a szorgalmi időszakban
(3 téma összesen 300 pontért) A végső növénytanjegyet a gyakorlati ZH-k során és az előadások szóbeli vizsgáján szerzett pontok összege alapján számítjukGyakorlati ZH-k a félév folyamán:

 • a 4. gyakorlaton
 • a 8. gyakorlaton
 • a 14. gyakorlaton

Minimumkövetelmény: 50% (rendre az összes gyakorlati ZH-n és a szóbeli vizsga 1-1 tétele tekintetében)

Mindhárom gyakorlati ZH egyszer javítható a javító héten

A félév aláírásának feltétele mindhárom gyakorlati ZH teljesítése, ill. ez az előfeltétele a szóbeli vizsgának (ahol mindkét tételből el kell érni a minimum pontszámot)

86% 517 – 600 5

76% 457 – 516 4

66% 397 – 456 3

51% 307 – 396 2

0  – 306 1

Vizsgainformáció

Szóbeli kollokvium

A félév aláírásának feltétele, hogy a hallgató mindhárom gyakorlati ZH-n elérje a maximális pontszám 50%-át.

Vizsgatételek állatorvosi növénytanból

“A” tételek

 1. A botanika, mint tudományág jelentősége
 2. Növényi szervek morfológiája és fontosabb módosulásai
 3. Specifikus növényi sejtalkotók
 4. A legfontosabb növényi szövetek (a tápláló hatás és az emészthetőség figyelembe vételével)
 5. A növények ásványos táplálkozása, a legfontosabb elemek okozta hiánybetegségek állatokban
 6. Az elsődleges anyagcsere legfontosabb folyamatai: a növények, a gombák és a baktériumok szerepe a bioszférában (kapcsolatuk az állatokkal)
 7. A fotoszintézis és a légzés folyamatai, szerepük a növényi anyagcserében
 8. A másodlagos anyagcseretermékek szerepe; a legfontosabb szénhidrát- és fenoloid vegyületcsoportok
 9. A legfontosabb poliketid és terpenoid vegyületcsoportok
 10. Az azotoid vegyületcsoportok bemutatása
 11. Antinutritív anyagok a takarmányozásban (a bioszintetikus rendszer alapján)
 12. A legfontosabb virágtalan, nyitvatermő és egyszikű csoportok jellemzése
 13. A legfontosabb kétszikű csoportok jellemzése
 14. A füves puszták kialakulása és elterjedése a Földön. A legfontosabb hazai gyeptársulások jellemzői.
 15. Mikrogombák okozta mérgezések emberben és állatokban: mikotoxikózisok
 16. Nagygombák okozta mérgezések emberben: micetizmusok
 17. Antropogén eredetű, környezeti mérgek hatásai a bioszférára: a teljes élelmiszerlánc felügyeletének fontossága

“B” tételek

 1. A gabonafélék jelentősége a takarmányozásban
 2. Hüvelyes abraktakarmányok és olajos magvú növények jelentősége a takarmányozásban
 3. Pillangós szálastakarmányok és lédús takarmányok jelentősége a takarmányozásban
 4. A cianogén glikozidok és a szívglikozidok okozta mérgezések (hatásmechanizmus, élettani hatás, tünetek)
 5. Idegrendszeri tüneteket okozó fajok okozta mérgezések (hatásmechanizmus, élettani hatás, tünetek)
 6. Az emésztőrendszer zavarát, májkárosodást és fényérzékenységet okozó mérgezések (hatásmechanizmus, élettani hatás, tünetek)
 7. Komplex hatású, valamint magas nitrát és oxalát tartamú fajok okozta mérgezések (hatásmechanizmus, élettani hatás, tünetek)
 8. Karcinogén, citotoxikus, valamint a véralvadás zavarát okozó fajok okozta mérgezések (hatásmechanizmus, élettani hatás, tünetek)
 9. A gyógynövények állatgyógyászati jelentősége, felhasználásuk lehetőségei és korlátai
 10. A legeltetés és a széna takarmányozási jelentősége és állatorvosi vonatkozásai
 11. Széna és gyomortartalom botanikai elemzése