Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi virológia

Állatorvosi virológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Megnevezés: Állatorvosi virológia

Tanszék: Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Jellege: kötelező

Szakirány: állatorvos osztatlan

Hely a tantervben: 2. év 2. félév

Előadás: 30 óra/félév

Gyakorlat: 30 óra/félév (20 óra plenáris és 5×2 óra laboratóriumi gyakorlat)

Kredit: 4

Gyakorlati jegy: nincs

Értékelés módja: zárthelyi dolgozat (általános virológia), vizsga (kollokvium)

Előkövetelmény: Állatorvosi szövettan 2., Állatorvosi biokémia 1.

Oktatók – előadások: Forgách Petra, Marosi András

Oktatók – gyakorlatok: Forgách Petra, Marosi András, Kollár Anna, Tolnai Csenge, Földi Dóra

Kontakt: [E-mail megjelenítése]

 

Tantárgy leírása

Az általános virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes virológiai ismereteket, és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges összefüggésekkel, diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb virológiai laboratóriumi technikák, a vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások (teljes évfolyam), plenáris gyakorlatok (fél évfolyam) és laboratóriumi gyakorlatok (18 fő/csoport) formájában történik.

 

Oktatási feltételek

Az előadásokat és plenáris gyakorlatokat a Campus területén található tantermekben (ld. órarend szerint) tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral vetítjük. A tantermi előadásokról Teams videofelvételt (és lehetőség szerint narrált PPT-t) készítünk, melyet a Moodle rendszerben az előadások után elérhetővé teszünk.

A laboratóriumi gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott hallgatói gyakorlótermében tartjuk (1143 Budapest, Hungária krt. 23-25., a Puskás Ferenc Stadion metróállomás közelében). A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék virológiai laboratóriumában történik.

 

Ajánlott irodalom

 • The ICTV Report https://ictv.global/report/taxon
 • MACLACHLAN, N. J. – DUBOVI, E. J. (ed.): Fenner’s Veterinary Virology. 5th ed. Elsevier, 2016.
 • MACLACHLAN, N. J. – DUBOVI, E. J. (ed.): Fenner’s Veterinary Virology. 4th ed. Elsevier, 2010.
 • QUINN, P. J. – MARKEY, B. K. – LEONARD, F. C. – HARTIGAN, P. – FANNING, S. – FITZPATRICK, E. S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2011.

Előadások tematikája

Az előadások tematikája (2024. február 26-tól plenáris időpontokban is!)

Dátum Előadás tematika
febr. 5. A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük.
A virion szerkezete (vírusmorfológia)
febr. 12. A vírusnukleinsav általános jellemzése
Vírusfehérjék és szerepük. Lipidek, szénhidrátok a virionban
febr. 19. Vírusszaporodás általános jellemzői (adszorpció, penetráció, dekapszidáció, eklipszis, érés, kiszabadulás).
Vírusmutáció és jelentősége.
febr. 26. DNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja
RNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja.
febr. 27./28. Vírusok közötti kölcsönhatások (rekombináció, komplementáció, fenotípusos keveredés, interferencia, vírusexaltáció).
Vírus-sejt kölcsönhatások I. (rezisztencia, interferon termelés, látencia, perzisztens fertőzés)
márc. 4. Vírus-sejt kölcsönhatások II. (onkogenitás)
Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások I. (fertőzési utak, a fertőzés következményei).
márc. 5./6. Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások II. (koevolúció, gazdafaj-váltás, újonnan felbukkanó vírusok).
A vírusfertőzések általános jellemzői (kórlefolyás).
márc. 11. Vírusellenes védekezés lehetőségei I: fertőtlenítőszerek, gyógyszerek.
márc. 12/13. Vírusellenes védekezés lehetőségei II: immunizálás.
márc. 18. Részletes virológia: A vírustaxonómia jellegzetességei.
Papillomaviridae, Polyomaviridae.
márc. 19./20. Adenoviridae.
Herpesvirales.
ápr. 2./3. Poxviridae.
Asfar-, Hepadnaviridae.
ápr. 8. Parvoviridae.
Circo-, Anelloviridae.
ápr. 9./10. Reo-, Birnaviridae.
Picornaviridae.
ápr. 15. Picornavirales (Dicistro-, Iflaviridae).
Caliciviridae.
ápr. 16./17. Astro- Hepeviridae.
Toga-, Flaviviridae.
ápr. 22. Coronaviridae.
Arteriviridae.
ápr. 23./24. Bunyavirales, Arenaviridae.
Orthomyxoviridae.
ápr. 29. Paramyxoviridae.
Pneumoviridae.
máj. 6. Rhabdoviridae.
Filo-, Bornaviridae.
máj. 7./8. Retroviridae.
máj. 13. Bakteriofágok, virofágok.
Viroidok, prionok.

 

Máj. 14./15.-én a plenáris időpontokban és helyszíneken személyes konzultációs lehetőséget ajánlunk fel a hallgatóknak a gyakorlati logbookok aláíratására és/vagy a tananyaggal, vizsgával kapcsolatos kérdések megbeszélésére.

Gyakorlatok tematikája

A plenáris gyakorlatok tematikája:

Dátum   Plenáris gyakorlatok
febr. 6./7. 1 Laboratóriumi vizsgálat szükségessége, mintavétel, mintaküldés
2 A vírusok elszaporítása, vírusazonosítás
febr. 13./14. 3 Vírusantigén kimutatása vizsgálati mintákból
4 Vírusnukleinsav kimutatása vizsgálati mintákból
febr. 20./21. 5 A vírusok mennyiségi meghatározása (infektív és hemagglutinálciós titer)
6 Vírusok indirekt kimutatása, vírusszerológia (vírusneutralizáció, haemagglutináció gátlás)

A laboratóriumi gyakorlatok tematikája:

Dátum   Laboratóriumi gyakorlatok
02. 12.-16. 1 Mintafeldolgozás, a vírusizolálás módszerei.
02. 19.-23. 2 A vírusok által okozott cytopathogen hatások, plakk-képzés vizsgálata.
02. 26.-03. 01. 3 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel I. (nukleinsav-kivonás, polimeráz láncreakció).
03. 04.-08. 4 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel II. (agarózgél-elektroforézis). A vírusfertőzések indirekt kimutatása I. (VN próba).
03. 10-15. 5 A vírusfertőzések indirekt kimutatása II. (VN próba bírálata és HAG próba).

Értékelés leírása

Gyakorlatok

 • A virológiai diagnosztikai módszereket bemutató laboratóriumi gyakorlatok elméleti hátterét az 1-3. héten tartott plenáris gyakorlatokon (tematika: ld. 7. oldal) ismertetjük a Campus órarend szerint kijelölt tantermében („plenáris gyakorlat”). Ezeken a plenáris alkalmakon a személyes részvétel kötelező, hiányzás – pótlási kötelezettséggel – egy alkalommal fogadható el. Amennyiben a hallgató a névsor-beosztásnak megfelelő órarendi időpontban nem tud megjelenni, a mulasztott plenáris pótlása vagy az azonos héten a másik évfolyamfélhez csatlakozva személyes részvétellel, vagy a Moodle rendszerben online, rövid esszé írásával történik, melynek témája a plenárison elhangzó szóbeli magyarázaton alapul, azaz a helyes válasz a Teams-felvétel megtekintésével adható meg. A plenáris-pótlás határideje március 26. 8:00.
 • Az 5 alkalomból álló, egyenként 90 perces manuális laboratóriumi gyakorlat a 2. oktatási héttől kezdődik (tematika: ld. 7. oldal), helyszíne a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék (1143 Budapest, Hungária krt. 23-25., https://maps.app.goo.gl/E4hv3YVACE3V1Tkg6) emeletén található hallgatói laboratóriuma („gyakorlóterem”).
 • A manuális gyakorlat menetét a Moodle rendszerből letölthető „gyakorlati jegyzet” ismerteti. Ezt a sillabuszt a hallgatók kinyomtathatják vagy elektronikus eszközükön (tablet) is megnyithatják a gyakorlaton.
 • A laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlat kezdetéről max. 5 perc késés fogadható el, hosszabb késés hiányzásnak számít.
 • A gyakorlat teljesítését akkor fogadjuk el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot elégséges szinten ismeri. A gyakorlatot követően az adott heti gyakorlat anyaga (kiadott anyag, plenáris gyakorlaton és a laboratóriumi gyakorlaton elhangzottak) alapján 10 kérdésből (egyszerű választás) álló tesztet írnak a hallgatók a Moodle rendszerben. Minden gyakorlathoz kapcsolódó teszt kitöltése háromszor kísérelhető meg, ebből legalább egy alkalommal legalább 5 pontot kell elérni az adott gyakorlat teljesítésének elfogadásához. A három próbálkozásból a legmagasabb elért pontszámot vesszük figyelembe.
 • Az 5 alkalomból álló laboratóriumi gyakorlatról 1 alkalommal való hiányzás indoklás nélkül, ennél több gyakorlatról való hiányzás csak orvos által igazolt indokkal fogadható el. A hiányzást legkésőbb a gyakorlat napjának reggelén jelezni kell a virology@univet.hu email címen.
 • A mulasztott gyakorlatot minden esetben pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, amennyiben van üres hely, maximum 18 fő/csoport létszámig – erről előzetesen egyeztetni kell a virology@univet.hu-ra küldött e-mail útján. A pótlás a Moodle rendszerben elérhetővé tett narrált ppt-k és videófelvételek segítségével önállóan, online is történhet 1, egészségügyi indokkal maximum 2 gyakorlat erejéig. Amennyiben a hallgató online módon pótolja a gyakorlatot, a gyakorlati teszt csak az online tananyagok megtekintése után válik elérhetővé. A teszt kitöltésére vonatkozó egyéb szabályok (3 próbálkozás, értékelés) megegyezik a fentebb írtakkal.
 • A gyakorlatok teljesítése, azaz a plenárisokon való részvétel vagy a mulasztás pótlása, a gyakorlatokon való részvétel vagy a mulasztás pótlása, és gyakorlati teszteken az előírt eredmény elérése szükséges a félév végi aláírás megszerzéséhez. Ezzel együtt a zárthelyi dolgozat megírásához is szükséges a gyakorlatok teljesítése, hiszen a ZH ezekből az anyagrészekből is tartalmaz kérdéseket.
 • A laboratóriumi tesztek teljesítésének határideje: 2024. március 26. 8:00.

A gyakorlatok rendje

– A laboratóriumi gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező. A köpeny és a megfelelő méretű és anyagú (latex, latexallergia esetén nitril vagy vinyl) gumikesztyű biztosítása a hallgató feladata.

– A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.

– A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.

– A laboratóriumi gyakorlatokra kisállat nem hozható.

– Várandósság (amennyiben ezt az orvos és a Tanulmányi Osztály a Tanszék felé hivatalosan igazolja) esetén a laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel nem engedélyezett. Kérjük, hogy a helyzet megoldását (gyakorlat más formában történő teljesítését) beszélje meg a Tanszékkel.

– Külföldi tanulmányút, tartós betegség, előre tervezett kórházi kezelés, egyéni tanrend esetén, amennyiben a Tanszéket hivatalosan, a Tanulmányi Osztályon keresztül előre tájékoztatták – a több gyakorlatról való hiányzást és a gyakorlat más formában történő teljesítését, kérjük, beszélje meg a Tanszékkel.

– A gyakorlati csoportok létszáma maximum 18 fő. Csoportcsere az első gyakorlat után már nem lehetséges, ezért kérjük, a Neptun rendszerben abba a csoportba jelentkezzenek, amelyikkel mind az 5 gyakorlatot teljesíteni tudják.

 


 

Elméleti előadások

 • A 2023/24 tanév 2. félévében az elméleti előadásokat „előadás”, a 4. oktatási héttől kezdődően „plenáris” időpontokban is tartjuk (tematika: 6. oldal). Ezek időpontja és helyszíne:
időpont helyszín hallgatói csoportok
hétfő 12:15-14:00 Hetzel előadóterem teljes évfolyam (előadás)
kedd 10:15-12:00 Hetzel előadóterem 1-4. csoport (plenáris)
szerda 12:15-14:00 Kotlán előadóterem 5-9. csoport (plenáris)

 

 • A jegyzetelés megkönnyítésére az előadások vázlatát pdf formátumban az aktuális órát megelőzően a Moodle rendszerben elérhetővé tesszük. Javasoljuk ezek előzetes kinyomtatását vagy elektronikus eszközre letöltését és az előadásokon elhangzott magyarázatok alapján személyes jegyzetekkel való kiegészítését. Az előadások vázlata önmagában nem elégséges a vizsgára való felkészüléshez!
 • Az előadáson való részvétel az egyetemi szabályzatnak megfelelően személyes megjelenéssel vagy online is lehetséges. Az aktuális tanév előadásainak anyagát (Teams videófelvétel, lehetőség szerint narrált ppt) az előadások elhangzását követően töltjük fel a Moodle rendszerbe.

Vizsgainformáció

Számonkérés (zárthelyi dolgozat, vizsga)

 • Speciális számonkérési feltételeket igénylő diszfunkció (pl. dyslexia) abban az esetben vehető figyelembe, ha az adott hallgatóval kapcsolatban a diszfunkció fennállásáról a Tanulmányi Osztály hivatalosan tájékoztatja a Tanszéket.

Zárthelyi dolgozat

 • Az általános virológia anyagrészt eldöntendő (igaz/hamis) és feleletválasztós elemekből álló zárthelyi dolgozattal zárjuk. A zárthelyi dolgozat céljai: az általános virológiai ismeretek elsajátításával elősegíti a részletes virológia anyag könnyebb megértését.
 • A ZH alapja az általános virológia témaköre, azaz előadásokon március 15-ig elhangzottak, valamint a virológiai diagnosztikai (plenáris és laboratóriumi gyakorlati) tananyagok.
 • A ZH időpontja: 2024. április 2. (kedd) 18:00, formája Moodle teszt (otthonról).
 • Egy ZH alkalmat hirdetünk meg, pót-/javító-ZH lehetőség nincs.
 • Az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 60%-át el kell érni.
 • Amennyiben a ZH legalább elégséges eredményű, beszámít a szemeszter végi vizsga eredményébe, így a kollokviumon már csak a részletes virológia anyagrészből kell beszámolni.
 • Amennyiben a ZH sikertelen, a félév végén a teljes tananyagból (általános és részletes virológia) kell vizsgázni.

Vizsga

 • Virológia vizsga a tavaszi félévet követő vizsgaidőszakban tehető. Inaktív hallgatók számára az őszi félévben is lehetőséget biztosítunk a vizsga teljesítésére. A vizsgára való jelentkezés feltétele a félévvégi aláírás megszerzése.
 • A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is.
 • A vizsgaidőszakban minden héten egy vizsgaalkalmat hirdetünk meg.
 • A vizsga formája: online (Moodle) teszt az egyetem által biztosított laptopokkal felszerelt tantermekben.
 • Az írásbeli vizsga eldöntendő (igaz/hamis) és feleletválasztós elemekből áll, az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 60%-át el kell érni.
 • A vizsga eredményét a vizsgát követő 2 munkanapon belül hirdeti ki a Tanszék.
 • A sikertelen vizsga a vizsgaszabályzatban rögzítetteknek megfelelően ismételhető.