Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi virológia

Állatorvosi virológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Megnevezés: Állatorvosi virológia

Tanszék: Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Jellege: kötelező

Szakirány: állatorvos osztatlan

Hely a tantervben: 2. év 2. félév

Előadás: 30 óra/félév

Gyakorlat: 15 óra/félév (plenáris és laboratóriumi gyakorlat)

Kredit: 4

Gyakorlati jegy: nincs

Értékelés módja: zárthelyi dolgozat (általános virológia), vizsga (kollokvium)

Előkövetelmény: Állatorvosi szövettan 2., Állatorvosi biokémia 1.

Oktatók – előadások: Forgách Petra, Marosi András

Oktatók – gyakorlatok: Forgách Petra, Marosi András

Kontakt: [E-mail megjelenítése]

 

Tantárgy leírása

Az általános virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes virológiai ismereteket, és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges összefüggésekkel, diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb virológiai laboratóriumi technikák, a vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások (teljes évfolyam), plenáris gyakorlatok (fél évfolyam) és laboratóriumi gyakorlatok (16 fő/csoport) formájában történik.

 

Oktatási feltételek

Az előadásokat és plenáris gyakorlatokat a Campus területén található tantermekben (ld. órarend szerint) tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral vetítjük.

Az aktuális tanév előadásainak anyagát az előadások elhangzását követően a letölthető anyagok között folyamatosan frissítjük. Önmagában az előadások vázlata nem elégséges a vizsgához való felkészülésre! Az előző évi előadások vázlata pdf formátumban a honlapról letölthető. Javasoljuk ezek előzetes kinyomtatását és az előadásokon elhangzott magyarázatok alapján személyes jegyzetekkel való kiegészítését. A Dokumentumtárba bejelentkezéshez Neptun kód és jelszó szükséges.

A laboratóriumi gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott hallgatói gyakorlótermében tartjuk (1143 Budapest, Tábornok u. 2., Puskás Ferenc Stadion metróállomás közelében). A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék virológiai laboratóriumában történik. A gyakorlatok elméleti hátterét a plenáris gyakorlatokon, illetve a gyakorlati kiadott anyagokban ismertetjük. Ezek alapján hallgatók kötelesek a laboratóriumi gyakorlatra felkészülni – a felkészültséget a gyakorlati tesztekkel ellenőrizzük.

Előadások tematikája

Az előadások tematikája (a félkövérrel kiemelt előadásokat a plenárisok időpontjában és helyszínén tartjuk!):

Dátum Virológia előadások 2019/2020 Előadó
02.05. 1 A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük. F.P.
2 A virion szerkezete (vírusmorfológia) F.P.
02.12. 3 A vírusnukleinsav általános jellemzése F.P.
4 Vírusfehérjék és szerepük. Lipidek, szénhidrátok a virionban F.P.
02.19. 5 Vírusszaporodás általános jellemzői (adszorpció, penetráció, dekapszidáció, eklipszis, érés, kiszabadulás). F.P.
8 Vírusmutáció és jelentősége. F.P.
02. 20./ 02.21. 6 DNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja F.P.
7 RNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja. F.P.
02.26. 9 Vírusok közötti kölcsönhatások (rekombináció, komplementáció, fenotípusos keveredés, interferencia, vírusexaltáció). F.P.
10 Vírus-sejt kölcsönhatások (rezisztencia, interferon termelés, látencia, perzisztens fertőzés, onkogenitás, CPE) F.P.
03.04. 11 Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások (fertőzési utak, a fertőzés következményei) F.P.
12 A vírusfertőzések általános jellemzői (kórlefolyás). F.P.
03.05./ 03.06. 13 Vírusellenes védekezés lehetőségei (fertőtlenítőszerek, gyógyszerek, immunizálás). F.P.
03.11. 14 Papillomaviridae, Polyomaviridae, Adenoviridae. F.P.
15 Herpesvirales. F.P.
03.18. 16 Poxviridae. F.P.
17 Asfarviridae, Hepadnaviridae, Parvoviridae, Circoviridae. F.P.
03.25 ZH az előadás időpontjában és helyszínén
04.01. 18 Reoviridae, Birnaviridae. F.P.
19 Picornavirales, Caliciviridae, Astroviridae, Hepeviridae F.P.
04.15. 20 Togaviridae, Flaviviridae. F.P.
21 Nidovirales (Coronaviridae, Arteriviridae). F.P.
04.22. 22 Orthomyxoviridae. F.P.
23 Paramyxoviridae. F.P.
04.29. 24 Rhabdoviridae, Filoviridae. M.A.
25 Bunyavirales, Arenaviridae, Bornaviridae. M.A.
05.06. 26 Retroviridae. F.P.
27 Bakteriofágok. F.P.
05.13 28 Viroidok, prionok. F.P.
29 Konzultáció F.P.

Gyakorlatok tematikája

A plenáris gyakorlatok tematikája:

Dátum   Plenáris gyakorlatok 2019/2020 Előadó
02.06./ 02.07. 1 Laboratóriumi vizsgálat szükségessége, mintavétel, mintaküldés F.P.
2 A vírusok elszaporítása, vírusazonosítás F.P.
02.13./ 02.14. 3 Vírusantigén kimutatása vizsgálati mintákból F.P.
4 Vírusnukleinsav kimutatása vizsgálati mintákból F.P.
02.27./ 02.28. 5 A vírusok mennyiségi meghatározása (infektív és hemagglutinálciós titer) F.P.
6 Vírusok indirekt kimutatása, vírusszerológia (vírusneutralizáció, haemagglutináció gátlás) F.P.

 

A laboratóriumi gyakorlatok tematikája:

Dátum   Laboratóriumi gyakorlatok 2019/2020
02.10-14. 1 Mintafeldolgozás, a vírusizolálás módszerei
02.17-21 2 A vírusok által okozott cytopathogen hatások, plakk-képzés vizsgálata
02.24-28 3 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel I.
03.02-06. 4 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel II. (agarózgél-elektroforézis). A vírusfertőzések indirekt kimutatása I. (VN próba)
03.09-13. 5 A vírusfertőzések indirekt kimutatása II. (VN próba bírálata és HAG próba)

 

Értékelés leírása

Elméleti előadások

 • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.
 • Az előadásokon való részvételt katalógus tartásával ellenőrizzük, a jelenlét alkalmanként 1 pontot jelent. Az így szerzett pontokat az általános virológia témakörből írt ZH eredményébe (amennyiben a ZH legalább elégséges eredményű) beszámítjuk.

Gyakorlatok

 • A gyakorlatok keretében 10 óra/félév laboratóriumi gyakorlatot és 5 óra/félév plenáris gyakorlatot tartunk.
 • Mind a plenáris-, mind a laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel kötelező, hiányzás esetében a gyakorlatot pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva (amennyiben van üres hely, max. 16 fő/csoport létszámig!), vagy a félév végén tartott pótgyakorlat keretében beszámoló formájában. A gyakorlat kezdetéről max. 5 perc késés fogadható el, hosszabb késés hiányzásnak számít.
 • Egy plenáris és egy laboratóriumi gyakorlatról való hiányzás (és ennek pótlása) elfogadható, ennél több gyakorlatról való hiányzás esetén pótlásra nincs lehetőség, a gyakorlatok teljesítését nem ismerjük el.
 • A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten. A gyakorlatok végén az adott heti gyakorlat anyaga (kiadott anyag, plenáris gyakorlaton és a laboratóriumi gyakorlaton elhangzottak) alapján 10 kérdésből (egyszerű választás) álló tesztet írnak a hallgatók. A teszt egyben jelenléti ívként is szolgál.

A gyakorlatok rendje

– A laboratóriumi gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező.

– A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.

– A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.

– A laboratóriumi gyakorlatokra kisállat nem hozható.

– Várandósság (amennyiben ezt az orvos és a Tanulmányi Osztály a Tanszék felé hivatalosan igazolja) esetén a laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel nem engedélyezett. Kérjük, hogy a helyzet megoldását (gyakorlat más formában történő teljesítését) beszélje meg a Tanszékkel.

– Külföldi tanulmányút, tartós betegség, kórházi kezelés, egyéni tanrend esetén, amennyiben a Tanszéket hivatalosan, a Tanulmányi Osztályon keresztül előre tájékoztatták – a több gyakorlatról való hiányzást és a gyakorlat más formában történő teljesítését, kérjük, beszélje meg a Tanszékkel.

– A gyakorlati csoportok létszáma maximum 16 fő. Csoportcsere az első gyakorlat után már nem lehetséges (kérjük, a Neptunban abba a csoportba jelentkezzenek, amelyikkel mind az 5 gyakorlatot teljesíteni tudják).

Vizsgainformáció

Számonkérés (gyakorlati teszt, zárthelyi dolgozat, vizsga)

Gyakorlati teszt

 • A gyakorlatra való felkészültséget és a gyakorlatokon való aktív részvételt a laboratóriumi gyakorlat végén 10 kérdésből (egyszerű választás) álló teszttel ellenőrizzük. A gyakorlati teszteken elért megfelelő eredmény (60%, azaz a max. 50 pontból legalább 30) elérése szükséges a félév végi aláírás megszerzéséhez.

Zárthelyi dolgozat

 • Az általános virológia anyagrészt eldöntendő (igaz/hamis – negatív pontozással), feleletválasztós és kiegészítendő elemekből álló zárthelyi dolgozattal zárjuk. A ZH időpontja és helyszíne: 2020. március 25. (szerda) 12:15-14:00, Tormay előadóterem.
 • A ZH alapja az általános virológia előadásokon és a plenáris gyakorlatokon elhangzottak, a gyakorlati kiadott anyag és a gyakorlaton elhangzott információk. Az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 50%-át el kell érni.
 • Egy ZH alkalmat hirdetünk meg, pót-/javító-ZH nincs.
 • A zárthelyi dolgozat céljai: az általános virológiai ismeretek elsajátításával elősegíti a részletes virológia anyag könnyebb megértését, valamint, amennyiben a ZH legalább elégséges eredményű, beszámít a szemeszter végi vizsga eredményébe, így a kollokviumon már csak a részletes virológia anyagrészből kell beszámolni.
 • Az előadásokon való részvétellel (jelenlétért kapott pontok) a legalább elégséges eredménnyel megírt ZH érdemjegye javítható.
 • Amennyiben a ZH elégtelen, a félév végén a teljes tananyagból (általános és részletes virológia) kell vizsgázni.

Vizsga

 • Virológia vizsga mind a nyári, mind a téli félévet követő vizsgaidőszakban tehető. A vizsgára való jelentkezés feltétele a félévvégi aláírás megszerzése.
 • A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is.
 • A vizsgaidőszak kezdetén egy időpontban írásbeli vizsgaalkalmat, valamint a vizsgaidőszak teljes időtartama alatt a hallgatók létszámának megfelelő számú szóbeli vizsgaalkalmat hirdetünk meg. A hallgatók választhatnak, hogy írásbeli vagy szóbeli vizsgát tesznek.
 • Az írásbeli vizsga eldöntendő (igaz/hamis – negatív pontozással), feleletválasztós és kiegészítendő elemekből áll, az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 50%-át el kell érni.
 • A vizsga eredményét a vizsgát követő 5 munkanapon belül hirdeti ki a Tanszék.
 • Sikertelen írásbeli vizsga esetén a vizsgaidőszak további részében meghirdetett szóbeli vizsgákon lehet utóvizsgára jelentkezni.
 • A szóbeli vizsga kezdete 7.30, a vizsgán való megjelenés legkésőbbi időpontja 8.30. A szóbeli vizsgák a Tanszék épületében (Puskás Ferenc Stadion metróállomásnál).
 • A szóbeli vizsgán a hallgatók 2 kérdést húznak. Amennyiben a teljes anyagrészből kell beszámolni (ZH elégtelen), általános és részletes virológiai témákat is tartalmazó tételpárosítás alapján kell vizsgázni. Amennyiben a ZH legalább elégséges eredményű (amit az előadásokon való részvétellel javítani lehet), a vizsgán két víruscsalád ismertetése a feladat. A víruscsaládokat „A” és „B” csoportba soroljuk, mindkét csoportból egy-egy kérdést kell húzni.
 • A szóbeli vizsga eredményét a vizsgáztatók a felelet végén ismertetik a vizsgázóval.
 • A sikeres szóbeli vizsga feltétele, hogy a hallgató minden kérdéssel kapcsolatban legalább elégséges ismeretről számoljon be.