Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi virológia

Állatorvosi virológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Megnevezés: Állatorvosi virológia

Tanszék: Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Jellege: kötelező

Szakirány: állatorvos osztatlan

Hely a tantervben: 2. év 2. félév

Előadás: 30 óra/félév

Gyakorlat: 15 óra/félév (plenáris és laboratóriumi gyakorlat)

Kredit: 4

Gyakorlati jegy: nincs

Értékelés módja: zárthelyi dolgozat (általános virológia), vizsga (kollokvium)

Előkövetelmény: Állatorvosi szövettan 2., Állatorvosi biokémia 1.

Oktatók – előadások: Forgách Petra, Marosi András

Oktatók – gyakorlatok: Forgách Petra, Marosi András

Kontakt: [E-mail megjelenítése]

 

Tantárgy leírása

Az általános virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes virológiai ismereteket, és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges összefüggésekkel, diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb virológiai laboratóriumi technikák, a vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják.

A 2020/2021-es tanévben az oktatás Teams-en streamelt előadások (teljes évfolyam) és plenáris gyakorlatok (fél évfolyam), valamint a Moodle rendszerben letölthető oktatási anyagokkal online laboratóriumi gyakorlatok formájában történik.

 

Oktatási feltételek

Az előadásokat és plenáris gyakorlatokat a Campus területén található tantermekben (ld. órarend szerint) tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket az előadóteremben számítógéppel, projektorral vetítjük, valamint a Teams programban élőben közvetítjük, a felvételt online elérhetővé tesszük.

Az aktuális tanév előadásainak és plenáris gyakorlatainak anyagát az előadások elhangzását követően a moodle rendszerben folyamatosan frissítjük.

A laboratóriumi gyakorlatokat a 2020/2021-es tanévben online, a moodle rendszerbe feltöltött, előzetesen elkészített narrált power point előadások és videófelvételek segítségével tartjuk. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék virológiai laboratóriumában történik. A gyakorlatok elméleti hátterét a plenáris gyakorlatokon, illetve a gyakorlati anyagok között feltöltött jegyzetekben ismertetjük.

Ajánlott irodalom

 • The ICTV Report https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/
 • MACLACHLAN, N. J. – DUBOVI, E. J. (ed.): Fenner’s Veterinary Virology. 5th ed. Elsevier, 2016.
 • MACLACHLAN, N. J. – DUBOVI, E. J. (ed.): Fenner’s Veterinary Virology. 4th ed. Elsevier, 2010.
 • QUINN, P. J. – MARKEY, B. K. – LEONARD, F. C. – HARTIGAN, P. – FANNING, S. – FITZPATRICK, E. S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2011.

Előadások tematikája

A félkövérrel kiemelt előadásokat a plenárisok időpontjában és helyszínén tartjuk!

Hét Dátum PPT ID Téma
1 2021.02.09 Aoviro01 A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük.
Aoviro02 A virion szerkezete (vírusmorfológia)
2 2021.02.16 Aoviro03 A vírusnukleinsav általános jellemzése
Aoviro04 Vírusfehérjék és szerepük. Lipidek, szénhidrátok a virionban
3 2021.02.23 Aoviro05 Vírusszaporodás általános jellemzői (adszorpció, penetráció, dekapszidáció, eklipszis, érés, kiszabadulás).
Aoviro08 Vírusmutáció és jelentősége.
2021.02.25/26 Aoviro06 DNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja
Aoviro07 RNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja.
4 2021.03.02 Aoviro09 Vírusok közötti kölcsönhatások (rekombináció, komplementáció, fenotípusos keveredés, interferencia, vírusexaltáció).
Aoviro10 Vírus-sejt kölcsönhatások (rezisztencia, interferon termelés, látencia, perzisztens fertőzés, onkogenitás, CPE*)
5 2021.03.09 Aoviro11 Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások (fertőzési utak, a fertőzés következményei)
Aoviro12 A vírusfertőzések általános jellemzői (kórlefolyás).
2021.03.11/12 Aoviro13 Vírusellenes védekezés lehetőségei I: fertőtlenítőszerek, gyógyszerek.
Aoviro14 Vírusellenes védekezés lehetőségei II:  immunizálás.
6 2021.03.16 Aoviro15 Papillomaviridae, Polyomaviridae, Adenoviridae.
Aoviro16 Herpesvirales.
7 2021.03.23 Aoviro17 Poxviridae.
Aoviro18 Asfarviridae, Hepadnaviridae
9 2021.04.06 Aoviro19 Parvoviridae, Circoviridae, Anelloviridae
Aoviro20 Reoviridae, Birnaviridae.
10 2021.04.13 Aoviro21 Picornavirales, Caliciviridae
Aoviro22 Hepeviridae, Astroviridae
11 2021.04.20 Aoviro23 Togaviridae, Flaviviridae
Aoviro24 Nidovirales I (Arteriviridae).
12 2021.04.27 Aoviro25 Nidovirales II (Coronaviridae).
Aoviro26 Bunyavirales, Arenaviridae
13 2021.05.04 Aoviro27 Orthomyxoviridae.
Aoviro28 Paramyxoviridae, Pneumoviridae
14 2021.05.11 Aoviro29 Rhabdoviridae, Filoviridae, Borna
Aoviro30 Retroviridae.
15 2021.05.18 Aoviro31 Bakteriofágok.
Aoviro32 Viroidok, prionok.

Gyakorlatok tematikája

A plenáris gyakorlatok tematikája:

Hét Dátum PPT ID Plenáris gyakorlatok
1 02.11./ 02.12. Aoviro101 Laboratóriumi vizsgálat szükségessége, mintavétel, mintaküldés
Aoviro102 A vírusok elszaporítása, vírusazonosítás
2 02.18./ 02.19. Aoviro103 Vírusantigén kimutatása vizsgálati mintákból
Aoviro104 A vírusok mennyiségi meghatározása (infektív és hemagglutinációs titer)
4 03.04./ 03.05. Aoviro105 Vírusnukleinsav kimutatása vizsgálati mintákból
Aoviro106 Vírusok indirekt kimutatása, vírusszerológia (vírusneutralizáció, haemagglutináció gátlás)

 

A laboratóriumi gyakorlatokat 2021-ben online, a moodle rendszerből letölthető narrált ppt-k, videófelvételek, valamint a teljesítés ellenőrzésére tesztek segítségével tartjuk. A gyakorlatok teljesítésének határideje: 2021. március 28. Tematika:

Laboratóriumi gyakorlatok
1 Mintafeldolgozás, a vírusizolálás módszerei
2 A vírusok által okozott cytopathogen hatások, plakk-képzés vizsgálata, haemagglutinációs teszt
3 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel I.
4 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel II. (agaróz-gél elektroforézis). A vírusfertőzések indirekt kimutatása I. (VN próba)
5 A vírusfertőzések indirekt kimutatása II. (VN próba bírálata és HAG próba)

Értékelés leírása

Oktatás módja, a tárgy követelményeinek teljesítése

Elméleti előadások

 • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja. A z előadásokon való online, valós idejű részvétel az interaktív órahallgatás (kérdések) lehetősége miatt ajánlott.
 • Önmagában az előadások vázlata nem elégséges a vizsgához való felkészülésre! Az előző évi előadások vázlata pdf formátumban a Moodle rendszerből letölthető. Javasoljuk ezek előzetes letöltését, kinyomtatását és az előadásokon elhangzott magyarázatok alapján személyes jegyzetekkel való kiegészítését.
 • Az előadások időpontja és helyszíne: kedd 10:15-10:00, Tormay előadóterem.

Gyakorlatok

 • A gyakorlatok keretében 5 óra/félév plenáris gyakorlatot és 10 óra/félév laboratóriumi gyakorlatot tartunk.
 • A laboratóriumi gyakorlatok az órarendbe adminisztrációs okokból kerültek bele, azonban ezeket az időpontokat nem kell figyelembe venni a gyakorlatok teljesítésében. Ennek megfelelően a csoportcsere nem indokolt. A Moodle rendszer kezelésének egyszerűsítésére kérjük, hogy a Neptunban a plenáris és laboratóriumi gyakorlati csoportokba való beiratkozás a következők szerint történjen: aki a plenáris 1. időpontban szeretne a plenáris gyakorlaton részt venni, az az 1-4. laboratóriumi gyakorlati csoportok valamelyikébe, aki a plenáris 2. időpontban szeretne a plenáris gyakorlaton részt venni, az az 5-8. laboratóriumi gyakorlati csoportok valamelyikébe jelentkezzen a 16 fő/gyakorlati csoport létszámkeret figyelembevételével.
 • A laboratóriumi gyakorlatok elméleti hátterét a plenáris gyakorlatokon elhangzó előadásokban ismertetjük. A plenáris gyakorlatokon való online, valós idejű részvétel az interaktív órahallgatás lehetősége miatt ajánlott. A laboratóriumi gyakorlatok Moodle rendszerbe feltöltött anyaga akkor válik elérhetővé, ha a hallgató a Moodle rendszerbe feltöltött plenáris gyakorlat anyagát legalább megnyitotta.
 • A laboratóriumi gyakorlatok teljesítését az adott témából a plenáris gyakorlatokon, laboratóriumi gyakorlati power point összefoglalókban és videókban elhangzottak, valamint a gyakorlati jegyzetben írtak alapján megfogalmazott tesztkérdésekkel ellenőrizzük.
 • A 10 egyszerű választásos kérdés megválaszolására 5 perc áll rendelkezésre, a teszt kitöltését háromszor lehet megpróbálni. Az adott gyakorlat teljesítésének elfogadásához legalább egy alkalommal 5 helyes válasz (50%) szükséges.
 • A laboratóriumi gyakorlatok teljesítésének határideje: 2021. március 28.
 • A félév végi aláírás megszerzése és ezzel együtt a vizsgára való jelentkezés feltétele minden gyakorlat sikeres teljesítése.

Vizsgainformáció

Számonkérés (zárthelyi dolgozat, vizsga)

Zárthelyi dolgozat

 • Az általános virológia anyagrészt eldöntendő (igaz/hamis) és feleletválasztós elemekből álló online zárthelyi dolgozattal zárjuk. A zárthelyi dolgozat célja, hogy az általános virológiai ismeretek elsajátításával elősegítse a részletes virológia anyag könnyebb megértését.
 • A ZH időpontja: 2021. április 9. (péntek) 9:00.
 • A ZH alapja az általános virológia előadásokon, a plenáris gyakorlatokon elhangzottak, valamint a laboratóriumi gyakorlatok anyaga (ppt, jegyzet, videó). Az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 50%-át el kell érni.
 • Egy ZH alkalmat hirdetünk meg, pót-/javító-ZH nincs.
 • Amennyiben a ZH legalább elégséges eredményű, beszámít a szemeszter végi vizsga eredményébe, így a kollokviumon már csak a részletes virológia anyagrészből kell beszámolni. Amennyiben a ZH elégtelen, a félév végén a teljes tananyagból (általános és részletes virológia) kell vizsgázni.

Vizsga

 • Virológia vizsga mind a nyári, mind a téli félévet követő vizsgaidőszakban tehető. A vizsgára való jelentkezés feltétele a félévvégi aláírás megszerzése.
 • A vizsganapokat a tanszék a vizsgaidőszak kezdete előtt meghatározza. A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is.
 • Az online vizsga eldöntendő (igaz/hamis) és feleletválasztós elemekből áll, az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 50%-át el kell érni.
 • A vizsga eredményét a vizsgát követő 5 munkanapon belül hirdeti ki a Tanszék.
 • A sikertelen vizsga a vizsgaszabályzatban rögzítetteknek megfelelően ismételhető.