Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi virológia

Állatorvosi virológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Megnevezés: Állatorvosi virológia

Tanszék: Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Jellege: kötelező

Szakirány: állatorvos osztatlan

Hely a tantervben: 2. év 2. félév

Előadás: 30 óra/félév

Gyakorlat: 30 óra/félév (plenáris és laboratóriumi gyakorlat20 óra plenáris és 5×2 óra laboratóriumi gyakorlat)

Kredit: 4

Gyakorlati jegy: nincs

Értékelés módja: zárthelyi dolgozat (általános virológia), vizsga (kollokvium)

Előkövetelmény: Állatorvosi szövettan 2., Állatorvosi biokémia 1.

Oktatók – előadások: Forgách Petra, Marosi András

Oktatók – gyakorlatok: Forgách Petra, Marosi András, Kollár Anna

Kontakt: [E-mail megjelenítése]

 

Tantárgy leírása

Az általános virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes virológiai ismereteket, és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges összefüggésekkel, diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb virológiai laboratóriumi technikák, a vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások (teljes évfolyam), plenáris gyakorlatok (fél évfolyam) és laboratóriumi gyakorlatok (16 fő/csoport) formájában történik.

 

Oktatási feltételek

Az előadásokat és plenáris gyakorlatokat a Campus területén található tantermekben (ld. órarend szerint) tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral vetítjük. A tantermi előadásokról narrált PPT-t (és lehetőség szerint Teams videofelvételt) készítünk, melyet a Moodle rendszerben az előadások után elérhetővé teszünk.

A laboratóriumi gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott hallgatói gyakorlótermében tartjuk (1143 Budapest, Hungária krt. 23-25., bejárat a Tábornok u. 2., ből, a Puskás Ferenc Stadion metróállomás közelében). A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék virológiai laboratóriumában történik.

 

Ajánlott irodalom

 • The ICTV Report https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/
 • MACLACHLAN, N. J. – DUBOVI, E. J. (ed.): Fenner’s Veterinary Virology. 5th ed. Elsevier, 2016.
 • MACLACHLAN, N. J. – DUBOVI, E. J. (ed.): Fenner’s Veterinary Virology. 4th ed. Elsevier, 2010.
 • QUINN, P. J. – MARKEY, B. K. – LEONARD, F. C. – HARTIGAN, P. – FANNING, S. – FITZPATRICK, E. S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2011.

Előadások tematikája

Dátum   Virológia előadások 2021/2022
02. 07. 1 A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük.
2 A virion szerkezete (vírusmorfológia)
02. 14. 3 A vírusnukleinsav általános jellemzése
4 Vírusfehérjék és szerepük. Lipidek, szénhidrátok a virionban
02. 21. 5 Vírusszaporodás általános jellemzői (adszorpció, penetráció, dekapszidáció, eklipszis, érés, kiszabadulás).
8 Vírusmutáció és jelentősége.
02. 28. 6 DNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja
7 RNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja.
03. 01. / 03. 02 9 Vírusok közötti kölcsönhatások (rekombináció, komplementáció, fenotípusos keveredés, interferencia, vírusexaltáció).
10 Vírus-sejt kölcsönhatások I. (rezisztencia, interferon termelés, látencia, perzisztens fertőzés)
03. 07. 11 Vírus-sejt kölcsönhatások II. (onkogenitás)
12 Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások I. (fertőzési utak, a fertőzés következményei).
03. 08. / 03. 09. 13 Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások II. (koevolúció, gazdafaj-váltás, újonnan felbukkanó vírusok).
14 A vírusfertőzések általános jellemzői (kórlefolyás).
03. 14. 15 Vírusellenes védekezés lehetőségei I: fertőtlenítőszerek, gyógyszerek.
03. 21. 16 Vírusellenes védekezés lehetőségei II: immunizálás.
03. 22. / 03.23. 17 Részletes virológia: A vírustaxonómia jellegzetességei.
18 Papillomaviridae, Polyomaviridae.
03. 28. 19 Adenoviridae.
20 Herpesvirales.
03. 29. / 03. 30. 21 Poxviridae.
22 Asfar-, Hepadnaviridae.
04. 04. 23 Parvoviridae.
24 Circo-, Anelloviridae.
04. 05. / 04. 06. 25 Reo-, Birnaviridae.
26 Picornaviridae.
04. 19. / 04. 20. 27 Picornavirales (Dicistro-, Iflaviridae).
28 Caliciviridae.
04. 25. 29 Astro- Hepeviridae.
30 Toga-, Flaviviridae.
04. 26. / 04. 27. 31 Coronaviridae.
32 Arteriviridae.
05. 02. 33 Bunyavirales, Arenaviridae.
34 Orthomyxoviridae.
05. 03. / 05. 04. 35 Paramyxoviridae.
36 Pneumoviridae.
05. 09. 37 Rhabdoviridae.
38 Filo-, Bornaviridae.
05. 10. / 05. 11. 39 Retroviridae.
05. 16. 40 Bakteriofágok, virofágok.
41 Viroidok, prionok.
05. 17. / 05. 18.   Konzultáció/tartalék.
  Konzultáció/tartalék.

Gyakorlatok tematikája

A plenáris gyakorlatok tematikája:

Dátum   Plenáris gyakorlatok 2021/2022
02.08./ 02.09. 1 Laboratóriumi vizsgálat szükségessége, mintavétel, mintaküldés
2 A vírusok elszaporítása, vírusazonosítás
02.15./ 02.16. 3 Vírusantigén kimutatása vizsgálati mintákból
4 Vírusnukleinsav kimutatása vizsgálati mintákból
02.22./ 02.23. 5 A vírusok mennyiségi meghatározása (infektív és hemagglutinálciós titer)
6 Vírusok indirekt kimutatása, vírusszerológia (vírusneutralizáció, haemagglutináció gátlás)

A laboratóriumi gyakorlatok tematikája:

Dátum   Laboratóriumi gyakorlatok 2021/2022
02. 14.-18. 1 Mintafeldolgozás, a vírusizolálás módszerei.
02. 21.-25. 2 A vírusok által okozott cytopathogen hatások, plakk-képzés vizsgálata.
02. 28.-03. 04. 3 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel I. (nukleinsav-kivonás, polimeráz láncreakció).
03. 07.-11. 4 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel II. (agarózgél-elektroforézis). A vírusfertőzések indirekt kimutatása I. (VN próba).
03. 16-22. 5 A vírusfertőzések indirekt kimutatása II. (VN próba bírálata és HAG próba).

Értékelés leírása

Oktatás módja, a tárgy követelményeinek teljesítése

 

Gyakorlatok

 • A virológiai diagnosztika elméleti hátterét az 1-3. héten tartott plenáris gyakorlatokon ismertetjük a Campus órarend szerint kijelölt tantermében („plenáris előadás”). A Covid-19 járványra való tekintettel a plenáris előadásról való hiányzás megengedett, azonban a moodle rendszerben a plenáris anyag letöltése és meghallgatása a laboratóriumi kiadott anyag letölthetőségének a feltétele. A diagnosztikai téműjú plenáris előadások időpontjait a 3. táblázatban ismertetjük.
 • Az 5 alkalommal zajló90 perces manuális gyakorlat a 2. héttől kezdődő laboratóriumi gyakorlatok keretében történik, ennek helyszíne a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék hallgatói laboratóriuma („gyakorlóterem”). A laboratoriumi gyakorlati témákat a 3. táblázatban foglaltuk össze.
 • A manuális gyakorlat menetét a moodle rendszerből letölthető „gyakorlati kiadott anyag” ismerteti. Ezt a sillabuszt a hallgatók kinyomtathatják vagy elektronikus eszközükön (tablet) is megnyithatják a gyakorlaton.
 • A laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlat kezdetéről max. 5 perc késés fogadható el, hosszabb késés hiányzásnak számít.
 • A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten. A gyakorlatot követően az adott heti gyakorlat anyaga (kiadott anyag, plenáris gyakorlaton és a laboratóriumi gyakorlaton elhangzottak) alapján 10 kérdésből (egyszerű választás) álló tesztet írnak a hallgatók a moodle rendszerben. Minden gyakorlathoz kapcsolódó teszt kitöltése háromszor kísérelhető meg, ebből legalább egy alkalommal legalább 5 pontot kell elérni az adott gyakorlat teljesítésének elfogadásához. A három próbálkozásból a legmagasabb elért pontszámot vesszük figyelembe.
 • Az 5 alkalomból álló laboratóriumi gyakorlatról 1 alkalommal való hiányzás indoklás nélkül, ennél több gyakorlatról való hiányzás csak orvos által igazolt indokkal fogadható el. A hiányzást legkésőbb a gyakorlat napjának reggelén jelezni kell a virology@univet.hu email címen, az indoklás ismertetésével. SARS-CoV-2 fertőzöttség esetén az egyetemi szabályzatnak megfelelően kérjük, hogy a health@univet.hu email címre küldött jelzést továbbítsák a virology@univet.hu email címre is a gyakorlatról való hiányzás magyarázataként.
 • A mulasztott gyakorlatot pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva (amennyiben van üres hely, max. 16 fő/csoport létszámig!), vagy a moodle rendszerben elérhetővé tett narrált ppt-k és videófelvételek segítségével. Amennyiben a hallgató online módon pótolja a gyakorlatot, a gyakorlati teszt csak az online tananyagok megtekintése után válik elérhetővé. A teszt kitöltésére vonatkozó egyéb szabályok (3 próbálkozás, értékelés) megegyezik a fentebb írtakkal.
 • A gyakorlatok teljesítése, azaz a gyakorlati teszteken az előírt eredmény elérése szükséges a félév végi aláírás megszerzéséhez.
 • A laboratóriumi tesztek teljesítésének határideje: 2021. március 28. 8:00.

A gyakorlatok rendje

– A laboratóriumi gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező.

– A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.

– A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.

– A laboratóriumi gyakorlatokra kisállat nem hozható.

– Várandósság (amennyiben ezt az orvos és a Tanulmányi Osztály a Tanszék felé hivatalosan igazolja) esetén a laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel nem engedélyezett. Kérjük, hogy a helyzet megoldását (gyakorlat más formában történő teljesítését) beszélje meg a Tanszékkel.

– Külföldi tanulmányút, tartós betegség, előre tervezett kórházi kezelés, egyéni tanrend esetén, amennyiben a Tanszéket hivatalosan, a Tanulmányi Osztályon keresztül előre tájékoztatták – a több gyakorlatról való hiányzást és a gyakorlat más formában történő teljesítését, kérjük, beszélje meg a Tanszékkel.

– A gyakorlati csoportok létszáma maximum 16 fő. Csoportcsere az első gyakorlat után már nem lehetséges, ezért kérjük, a Neptun rendszerben abba a csoportba jelentkezzenek, amelyikkel mind az 5 gyakorlatot teljesíteni tudják.

 

Elméleti előadások

A 2021/22 tanév 2. félévében az elméleti előadásokat „előadás” és „plenáris” időpontokban tartjuk. Ezek időpontja és helyszíne:

időpont helyszín hallgatói csoportok
hétfő 12:15-14:00 Hetzel előadóterem teljes évfolyam
kedd 10:15-12:00 Magyary-Kossa előadóterem 1-4. csoport
szerda 12:15-14:00 Kotlán előadóterem 5-7. csoport

Az aktuális tanév előadásainak anyagát (narrált ppt, lehetőség szerint Teams videófelvétel) az előadások elhangzását követően a moodle rendszerben elérhetővé tesszük. Az előző évi előadások vázlata pdf formátumban a honlapról letölthető. Javasoljuk ezek előzetes kinyomtatását vagy elektronikus eszközre letöltését és az előadásokon elhangzott magyarázatok alapján személyes jegyzetekkel való kiegészítését. Önmagában az előadások vázlata nem elégséges a vizsgára való felkészüléshez!

Vizsgainformáció

Számonkérés (zárthelyi dolgozat, vizsga)

 Speciális számonkérési feltételek (pl. dyslexia) esetén a hallgató köteles a tanszéket tájékoztatni a félév elején a Tanulmányi Osztály által kibocsátott igazolás virology@univet.hu email címre való elküldésével.

Zárthelyi dolgozat

 • Az általános virológia anyagrészt eldöntendő (igaz/hamis) és feleletválasztós elemekből álló zárthelyi dolgozattal zárjuk. A zárthelyi dolgozat céljai: az általános virológiai ismeretek elsajátításával elősegíti a részletes virológia anyag könnyebb megértését.
 • A ZH alapja az általános virológia témaköre, azaz előadásokon március 21-ig elhangzottak, valamint a virológiai diagnosztikai (plenáris és laboratóriumi gyakorlati) tananyagok.
 • A ZH időpontja: 2020. március 29. (kedd) 18:00, formája moodle teszt (otthonról).
 • Egy ZH alkalmat hirdetünk meg, pót-/javító-ZH lehetőség nincs.
 • Az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 60%-át el kell érni.
 • Amennyiben a ZH legalább elégséges eredményű, beszámít a szemeszter végi vizsga eredményébe, így a kollokviumon már csak a részletes virológia anyagrészből kell beszámolni.
 • Amennyiben a ZH eredménye elégtelen, a félév végén a teljes tananyagból (általános és részletes virológia) kell vizsgázni.

Vizsga

 • Virológia vizsga mind a nyári, mind a téli félévet követő vizsgaidőszakban tehető. A vizsgára való jelentkezés feltétele a félévvégi aláírás megszerzése.
 • A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is.
 • A vizsgaidőszakban minden héten egy vizsgaalkalmat hirdetünk meg.
 • A vizsga formája: moodle teszt a Hetzel-, Zlamál- és Tormay-tantermekben biztosított laptopok használatával.
 • Az írásbeli vizsga eldöntendő (igaz/hamis) és feleletválasztós elemekből áll, az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 60%-át el kell érni.
 • A vizsga eredményét a vizsgát követő 2 munkanapon belül hirdeti ki a Tanszék.
 • A sikertelen vizsga a vizsgaszabályzatban rögzítetteknek megfelelően ismételhető.