Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi virológia

Állatorvosi virológia

Nyelv
magyar
Jelleg
mandatory
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az általános virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes virológiai ismereteket, és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges immunológiai összefüggésekkel, diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb virológiai laboratóriumi technikák, a vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások és laboratóriumi gyakorlatok (16 fő/csoport) formájában történik.

 

Nyelv: magyar

Év: II.
Félév: 4.
Előadások: 45 óra
Gyakorlat: 15 óra
Kredit: 4
Előkövetelmény: Állatorvosi szövettan 2., Állatorvosi biokémia 1.
Vizsga: írásbeli és szóbeli kollokvium
Oktatók – előadások: Bakonyi Tamás, Forgách Petra
Oktatók – gyakorlatok: Forgách Petra, Marosi András
 

A gyakorlatok rendje

– A gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező. 
– A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.
– A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.

Oktatási feltételek
Az előadásokat a kar valamelyik tantermében tartjuk (2017-2018: Kémia (kedd) és Belgyógyászat (szerda)), az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral, ritkábban diavetítővel vetítjük.

A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott hallgatói gyakorlótermében tartjuk. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék Virológia laboratóriumában történik.

 

Előadások tematikája

 

Virológia előadások, második félév 2017/2018

Dátum

Előadó

1

A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük.

02.06.

BT

2

A vírusok elszaporítása I. (kísérleti állatoltás, tojásoltási módszerek).

02.07.

BT

3

A vírusok elszaporítása II. (szövettenyészetek előállítása).

02.07.

BT

4

Laboratóriumi vizsgálat szükségessége, mintavétel, mintaküldés.

02.13.

FP

5

Direkt víruskimutatás I. (Vírusizolálás, vírusazonosítás, kísérleti állatoltás).

02.14.

FP

6

Direkt víruskimutatás II. (EM, vírusantigén, vírusnukleinsav kimutatása vizsgálati mintákból).

02.14.

FP

7

A vírusok mennyiségi meghatározása (infektív és hemagglutinálciós titer).

02.20.

FP

8

Vírusok indirekt kimutatása, vírusszerológia (vírusneutralizáció, haemagglutináció gátlás).

02.21.

FP

9

Víruskoncentrálás, vírustisztítás.

02.21.

BT

10

A virion szerkezete (vírusmorfológia).

02.27.

BT

11

A vírusnukleinsav általános jellemzése, nukleinsav tisztítás, nukleinsav vizsgáló módszerek I.

02.28.

BT

12

Nukleinsav vizsgáló módszerek II.

02.28.

BT

13

Vírusfehérjék szerepe, fehérjevizsgáló módszerek. Lipidek, szénhidrátok a virionban.

03.06.

BT

14

Vírusszaporodás általános jellemzői (adszorpció, penetráció, dekapszidáció, eklipszis, érés, kiszabadulás).

03.07.

BT

15

DNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja.

03.07.

BT

16

RNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja.

03.13.

BT

17

Vírusmutáció és jelentősége.

03.14.

BT

18

Vírusok közötti kölcsönhatások (rekombináció, komplementáció, fenotípusos keveredés, interferencia, vírusexaltáció).

03.14.

BT

19

Vírus-sejt kölcsönhatások.

03.20.

BT

20

A vírusok onkogenitása.

03.21.

BT

21

Sejtkárosító hatások, plakk-képzés.

03.21.

BT

22

Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások.

04.03.

BT

23

A vírusfertőzések általános jellemzői.

04.04.

BT

24

Vírusellenes kemoterápiás szerek, interferonok, interferon-inducerek, immunsavók.

04.04.

BT

25

Vírusfertőzések elleni specifikus védekezés (vakcinázás).

04.10.

BT

26

Papillomaviridae, Polyomaviridae, Adenoviridae.

04.11.

BT

27

Herpesviridae.

04.11.

BT

28

Poxviridae.

04.17.

BT

29

Asfarviridae, Hepadnaviridae,

04.18.

BT

30

Parvoviridae, Circoviridae.

04.18.

BT

31

Reoviridae, Birnaviridae.

04.24.

BT

32

Picornavirales, Caliciviridae

04.25.

BT

33

Togaviridae, Flaviviridae.

04.25.

BT

34

Nidovirales (Coronaviridae, Arteriviridae).

05.02.

BT

35

Orthomyxoviridae.

05.02.

BT

36

Paramyxoviridae.

05.08.

BT

37

Rhabdoviridae, Filoviridae.

05.09.

BT

38

Bunyaviridae, Arenaviridae, Bornaviridae.

05.09.

BT

39

Retroviridae.

05.15.

BT

40

Bakteriofágok.

05.16.

BT

41

Viroidok, prionok.

05.16.

BT

Gyakorlatok tematikája

1. gyakorlat: (2018. február 5-9.) A vírusizolálás módszerei (vírusizolálás tamponból és szervdörzsölékből embrionált tyúktojásban, sejt- és szövettenyészeten)

2. gyakorlat: (2018. február 12-16.) A vírusok által okozott cytopathogen hatások, plakk-képzés vizsgálata

3. gyakorlat: (2018. február 19-február 23.) A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel I. (vírusnukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció)

4. gyakorlat: (2018. február 26-március 2.) A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel II. (agaróz-gél elektroforézis). A vírusfertőzések indirekt kimutatása I. (VN próba)

5. gyakorlat: (2018. március 5-9.) A vírusfertőzések indirekt kimutatása II. (VN próba bírálata és HAG próba)

Pótgyakorlatok: Egyeztetett időpontokban.

Kérjük, hogy a Neptunban abba a csoportba jelentkezzenek, amelyikkel mind az 5 gyakorlatot teljesíteni tudják. Csoportcsere a férőhelyek korlátozott száma miatt, valamint didaktikai okokból az 1. gyakorlat után már nem lehetséges.

A 2-5. gyakorlat rövid teszttel kezdődik: 10 kérdés az aktuális gyakorlat kiadott anyagából (a 2. gyakorlaton az 1. gyakorlat anyagából is). A gyakorlati anyagok a dokumentumtárból letölthetők, jelszó a Neptunban elérhető. A maximális 40 pontból 20-at kell összegyűjteni a félévvégi aláírás megszerzéséhez. A gyakorlati részvétel elfogadása a tesztek eredményei és a gyakorlaton való aktivitás alapján történik.

Értékelés leírása

 • Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon és gyakorlatokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.
 • A gyakorlatokon való részvétel kötelező, hiányzás esetében a gyakorlatot pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva (amennyiben rendelkezésre állnak szabad férőhelyek), vagy a félév végén tartott pótgyakorlat keretében beszámoló formájában.
 • Egy gyakorlatról való hiányzás (és ennek pótlása) elfogadható, két gyakorlatról való hiányzás esetén (kivételt képez ez alól a külföldi tanulmányút, tartós betegség, kórházi kezelés, amennyiben erről a tanszéket előre/a betegség, kezelés kezdetekor tájékoztatják) pótlásra nincs lehetőség, a gyakorlatok teljesítését nem ismerjük el.
 • A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten.
 • A vizsga feltétele, hogy a hallgató a tárgy elméleti előadásait hallgassa, és valamennyi gyakorlatot teljesítse.

Vizsgainformáció

 • Virológia vizsga mind a nyári, mind a téli félévet követő vizsgaidőszakban tehető.
 • A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is.
 • A vizsgaidőszak kezdetén egy írásbeli vizsga időpontot biztosítunk, a vizsgaidőszak további részében szóbeli vizsgákra lehet jelentkezni. A vizsgalapon szereplő feladatok többfélék, eldöntendő (igaz/hamis), feleletválasztós és kiegészítendő elemekkel. Az eldöntendő kérdéseknél hibás válasz adása pontlevonással jár. Az elégséges vizsgához a lehetséges maximális pontszám legalább 50%-át el kell érni. A vizsganapon a NEPTUN rendszerben meghirdetett időben és helyen nyílik lehetőség a vizsga megírására. A vizsga eredményét a vizsgát követő három munkanapon belül hirdeti ki a Tanszék. Sikeretlen vizsga esetén szóbeli utóvizsgára van lehetőség az előre meghirdetett vizsganapokon.
 • A szóbeli vizsga kezdete 7.30, a vizsgán való megjelenés legkésőbbi időpontja 8.30.
 • A szóbeli vizsgázók 2 kérdést tartalmazó tételt húznak.
 • A szóbeli vizsga eredményét a vizsgáztatók a felelet végén ismertetik a vizsgázóval.
 • A sikeres szóbeli vizsga feltétele, hogy a hallgató minden kérdéssel kapcsolatban legalább elégséges ismeretről számoljon be.
 • A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében a virology[kukac]univet.hu e-mail címen lehet érdeklődni.