Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi virológia

Állatorvosi virológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Megnevezés: Állatorvosi virológia

Tanszék: Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Jellege: kötelező

Szakirány: állatorvos osztatlan

Hely a tantervben: 2. év 2. félév

Előadás: 30 óra/félév

Gyakorlat: 30 óra/félév (20 óra plenáris és 5×2 óra laboratóriumi gyakorlat)

Kredit: 4

Gyakorlati jegy: nincs

Értékelés módja: zárthelyi dolgozat (általános virológia), vizsga (kollokvium)

Előkövetelmény: Állatorvosi szövettan 2., Állatorvosi biokémia 1.

Oktatók – előadások: Forgách Petra, Marosi András

Oktatók – gyakorlatok: Forgách Petra, Marosi András, Kollár Anna, Tolnai Csenge

Kontakt: [E-mail megjelenítése]

 

Tantárgy leírása

Az általános virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes virológiai ismereteket, és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges összefüggésekkel, diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb virológiai laboratóriumi technikák, a vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások (teljes évfolyam), plenáris gyakorlatok (fél évfolyam) és laboratóriumi gyakorlatok (16 fő/csoport) formájában történik.

 

Oktatási feltételek

Az előadásokat és plenáris gyakorlatokat a Campus területén található tantermekben (ld. órarend szerint) tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral vetítjük. A tantermi előadásokról Teams videofelvételt (és lehetőség szerint narrált PPT-t) készítünk, melyet a Moodle rendszerben az előadások után elérhetővé teszünk.

A laboratóriumi gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott hallgatói gyakorlótermében tartjuk (1143 Budapest, Hungária krt. 23-25., a Puskás Ferenc Stadion metróállomás közelében). A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék virológiai laboratóriumában történik.

 

Ajánlott irodalom

 • The ICTV Report https://ictv.global/report/taxon
 • MACLACHLAN, N. J. – DUBOVI, E. J. (ed.): Fenner’s Veterinary Virology. 5th ed. Elsevier, 2016.
 • MACLACHLAN, N. J. – DUBOVI, E. J. (ed.): Fenner’s Veterinary Virology. 4th ed. Elsevier, 2010.
 • QUINN, P. J. – MARKEY, B. K. – LEONARD, F. C. – HARTIGAN, P. – FANNING, S. – FITZPATRICK, E. S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2011.

Előadások tematikája

Dátum Előadás tematika a 2022/23. tanév tavaszi félévében
febr. 06. A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük.
A virion szerkezete (vírusmorfológia)
febr. 13. A vírusnukleinsav általános jellemzése
Vírusfehérjék és szerepük. Lipidek, szénhidrátok a virionban
febr. 20. Vírusszaporodás általános jellemzői (adszorpció, penetráció, dekapszidáció, eklipszis, érés, kiszabadulás).
Vírusmutáció és jelentősége.
febr. 27. DNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja
RNS vírusok transzkripciója, transzlációja és nukleinsav replikációja.
febr. 28. / márc. 1. Vírusok közötti kölcsönhatások (rekombináció, komplementáció, fenotípusos keveredés, interferencia, vírusexaltáció).
Vírus-sejt kölcsönhatások I. (rezisztencia, interferon termelés, látencia, perzisztens fertőzés)
márc. 06. Vírus-sejt kölcsönhatások II. (onkogenitás)
Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások I. (fertőzési utak, a fertőzés következményei).
márc. 07./08. Vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások II. (koevolúció, gazdafaj-váltás, újonnan felbukkanó vírusok).
A vírusfertőzések általános jellemzői (kórlefolyás).
márc. 13. Vírusellenes védekezés lehetőségei II: immunizálás.
márc. 14./15. Vírusellenes védekezés lehetőségei I: fertőtlenítőszerek, gyógyszerek.
márc. 20. Részletes virológia: A vírustaxonómia jellegzetességei.
Papillomaviridae, Polyomaviridae.
márc. 21./22. Adenoviridae.
Herpesvirales.
márc. 27. Poxviridae.
Asfar-, Hepadnaviridae.
márc. 28./29. Parvoviridae.
Circo-, Anelloviridae.
ápr. 11./12. Reo-, Birnaviridae.
Picornaviridae.
ápr. 17. Picornavirales (Dicistro-, Iflaviridae).
Caliciviridae.
ápr. 18./19. Astro- Hepeviridae.
Toga-, Flaviviridae.
ápr. 24. Coronaviridae.
Arteriviridae.
ápr. 25./26. Bunyavirales, Arenaviridae.
Orthomyxoviridae.
máj. 2./3. Paramyxoviridae.
Pneumoviridae.
máj. 8. Rhabdoviridae.
Filo-, Bornaviridae.
máj. 9./10. Retroviridae.
máj. 15. Bakteriofágok, virofágok.
Viroidok, prionok.
máj. 16./17. konzultáció

Gyakorlatok tematikája

A plenáris gyakorlatok tematikája:

Dátum   Plenáris gyakorlatok 2022/2023
febr. 07./08. 1 Laboratóriumi vizsgálat szükségessége, mintavétel, mintaküldés
2 A vírusok elszaporítása, vírusazonosítás
febr. 14./15. 3 Vírusantigén kimutatása vizsgálati mintákból
4 Vírusnukleinsav kimutatása vizsgálati mintákból
febr. 21./22. 5 A vírusok mennyiségi meghatározása (infektív és hemagglutinálciós titer)
6 Vírusok indirekt kimutatása, vírusszerológia (vírusneutralizáció, haemagglutináció gátlás)

 

A laboratóriumi gyakorlatok tematikája:

Dátum   Laboratóriumi gyakorlatok 2022/2023
02. 13.-17. 1 Mintafeldolgozás, a vírusizolálás módszerei.
02. 20.-24. 2 A vírusok által okozott cytopathogen hatások, plakk-képzés vizsgálata.
02. 27.-03. 03. 3 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel I. (nukleinsav-kivonás, polimeráz láncreakció).
03. 06.-10. 4 A vírusfertőzések direkt kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel II. (agarózgél-elektroforézis). A vírusfertőzések indirekt kimutatása I. (VN próba).
03. 13-22.* 5 A vírusfertőzések indirekt kimutatása II. (VN próba bírálata és HAG próba).

* Az 5. gyakorlat a hétfő, kedd, csütörtök és pénteki csoportoknak a március 13-án kezdődő héten, a szerdai csoportoknak március 22-én lesz megtartva.

Értékelés leírása

Gyakorlatok

 • A virológiai diagnosztika elméleti hátterét az 1-3. héten tartott plenáris gyakorlatokon ismertetjük a Campus órarend szerint kijelölt tantermében („plenáris előadás”). A moodle rendszerben a plenáris anyag letöltése és meghallgatása a laboratóriumi kiadott anyag letölthetőségének a feltétele. A diagnosztikai témájú plenáris előadások időpontjait a 3. táblázatban ismertetjük.
 • Az 5 alkalomból álló, egyenként 90 perces manuális gyakorlat a 2. héttől kezdődő laboratóriumi gyakorlatok keretében történik, ennek helyszíne a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék hallgatói laboratóriuma („gyakorlóterem”). A laboratóriumi gyakorlati témákat a 4. táblázatban foglaltuk össze.
 • A manuális gyakorlat menetét a moodle rendszerből letölthető „gyakorlati kiadott anyag” ismerteti. Ezt a sillabuszt a hallgatók kinyomtathatják vagy elektronikus eszközükön (tablet) is megnyithatják a gyakorlaton.
 • A laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlat kezdetéről max. 5 perc késés fogadható el, hosszabb késés hiányzásnak számít. A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten. A gyakorlatot követően az adott heti gyakorlat anyaga (kiadott anyag, plenáris gyakorlaton és a laboratóriumi gyakorlaton elhangzottak) alapján 10 kérdésből (egyszerű választás) álló tesztet írnak a hallgatók a moodle rendszerben. Minden gyakorlathoz kapcsolódó teszt kitöltése háromszor kísérelhető meg, ebből legalább egy alkalommal legalább 5 pontot kell elérni az adott gyakorlat teljesítésének elfogadásához. A három próbálkozásból a legmagasabb elért pontszámot vesszük figyelembe. Az 5 alkalomból álló laboratóriumi gyakorlatról 1 alkalommal való hiányzás indoklás nélkül, ennél több gyakorlatról való hiányzás csak orvos által igazolt indokkal fogadható el. A hiányzást legkésőbb a gyakorlat napjának reggelén jelezni kell a virology@univet.hu email címen. SARS-CoV-2 fertőzöttség esetén az egyetemi szabályzatnak megfelelően kell eljárni.
 • A mulasztott gyakorlatot pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva (amennyiben van üres hely, max. 16 fő/csoport létszámig!), vagy a moodle rendszerben elérhetővé tett narrált ppt-k és videófelvételek segítségével. Amennyiben a hallgató online módon pótolja a gyakorlatot, a gyakorlati teszt csak az online tananyagok megtekintése után válik elérhetővé. A teszt kitöltésére vonatkozó egyéb szabályok (3 próbálkozás, értékelés) megegyezik a fentebb írtakkal.
 • A gyakorlatok teljesítése, azaz a gyakorlati teszteken az előírt eredmény elérése szükséges a félév végi aláírás megszerzéséhez.
 • A laboratóriumi tesztek teljesítésének határideje: 2023. március 29. 8:00.

A gyakorlatok rendje

– A laboratóriumi gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező. A köpeny és a megfelelő méretű és anyagú (latex, latexallergia esetén nitril vagy vinyl) gumikesztyű biztosítása a hallgató feladata.

– A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.

– A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.

– A laboratóriumi gyakorlatokra kisállat nem hozható.

– Várandósság (amennyiben ezt az orvos és a Tanulmányi Osztály a Tanszék felé hivatalosan igazolja) esetén a laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel nem engedélyezett. Kérjük, hogy a helyzet megoldását (gyakorlat más formában történő teljesítését) beszélje meg a Tanszékkel.

– Külföldi tanulmányút, tartós betegség, előre tervezett kórházi kezelés, egyéni tanrend esetén, amennyiben a Tanszéket hivatalosan, a Tanulmányi Osztályon keresztül előre tájékoztatták – a több gyakorlatról való hiányzást és a gyakorlat más formában történő teljesítését, kérjük, beszélje meg a Tanszékkel.

– A gyakorlati csoportok létszáma maximum 16 fő. Csoportcsere az első gyakorlat után már nem lehetséges, ezért kérjük, a Neptun rendszerben abba a csoportba jelentkezzenek, amelyikkel mind az 5 gyakorlatot teljesíteni tudják.

 

Elméleti előadások

 • A 2022/23 tanév 2. félévében az elméleti előadásokat „előadás” és „plenáris” időpontokban tartjuk. Ezek időpontja és helyszíne:
időpont helyszín hallgatói csoportok
hétfő 12:15-14:00 Hetzel előadóterem teljes évfolyam
kedd 10:15-12:00 Hetzel előadóterem 1-4. csoport
szerda 12:15-14:00 Kotlán előadóterem 5-9. csoport
 • Az aktuális tanév előadásainak anyagát (Teams videófelvétel, lehetőség szerint narrált ppt) az előadások elhangzását követően a moodle rendszerben elérhetővé tesszük. A jegyzetelés megkönnyítésére az előadások vázlatát pdf formátumban az aktuális órát megelőzően a moodle rendszerben elérhetővé tesszük. Javasoljuk ezek előzetes kinyomtatását vagy elektronikus eszközre letöltését és az előadásokon elhangzott magyarázatok alapján személyes jegyzetekkel való kiegészítését. Önmagában az előadások vázlata nem elégséges a vizsgára való felkészüléshez!

Vizsgainformáció

Számonkérés (zárthelyi dolgozat, vizsga)

 •  Speciális számonkérési feltételeket igénylő diszfunkció (pl. dyslexia) abban az esetben vehető figyelembe, ha az adott hallgatóval kapcsolatban a diszfunkció fennállásáról a Tanulmányi Osztály hivatalosan tájékoztatja a tanszéket.

Zárthelyi dolgozat

 • Az általános virológia anyagrészt eldöntendő (igaz/hamis) és feleletválasztós elemekből álló zárthelyi dolgozattal zárjuk. A zárthelyi dolgozat céljai: az általános virológiai ismeretek elsajátításával elősegíti a részletes virológia anyag könnyebb megértését.
 • A ZH alapja az általános virológia témaköre, azaz előadásokon március 15-ig elhangzottak, valamint a virológiai diagnosztikai (plenáris és laboratóriumi gyakorlati) tananyagok.
 • A ZH időpontja: 2023. április 11. (kedd) 18:00, formája moodle teszt (otthonról).
 • Egy ZH alkalmat hirdetünk meg, pót-/javító-ZH lehetőség nincs.
 • Az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 60%-át el kell érni.
 • Amennyiben a ZH legalább elégséges eredményű, beszámít a szemeszter végi vizsga eredményébe, így a kollokviumon már csak a részletes virológia anyagrészből kell beszámolni.
 • Amennyiben a ZH eredménye elégtelen, a félév végén a teljes tananyagból (általános és részletes virológia) kell vizsgázni.

Vizsga

 • Virológia vizsga mind a nyári, mind a téli félévet követő vizsgaidőszakban tehető. A vizsgára való jelentkezés feltétele a félév végi aláírás megszerzése.
 • A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is.
 • A vizsgaidőszakban minden héten egy vizsgaalkalmat hirdetünk meg.
 • A vizsga formája: online (moodle) teszt a az egyetem által biztosított laptopokkal felszerelt tantermekben.
 • Az írásbeli vizsga eldöntendő (igaz/hamis) és feleletválasztós elemekből áll, az elégséges eredményhez a lehetséges maximális pontszám legalább 60%-át el kell érni.
 • A vizsga eredményét a vizsgát követő 2 munkanapon belül hirdeti ki a Tanszék.
 • A sikertelen vizsga a vizsgaszabályzatban rögzítetteknek megfelelően ismételhető.