Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állattani terepgyakorlat – biológus MSc Zoológia szakirány

Állattani terepgyakorlat – biológus MSc Zoológia szakirány

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Gyakorlat óraszám / félév
80
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A gyakorlat 2/3-ában a hallgatók ismerkednek az adott terep élőhelytípusaival, az azokra jellemző gerinctelen és gerinces állatvilággal (faj-, vagy magasabb taxon szinten); a populációk, közösségek mintavételezési eljárásáival (pl. egyedszámbecslés, térbeli mintázat, diverzitás, közösségszerkezet). A terepen gyűjtött adatokat a második héten számítógépes programok segítségével feldolgozzák (táblázatkezető, NUCOSA, Syntax, Statistica, SPSS), majd eredményeiket, következtetéseiket írásos beszámolóban összegzik.

Ajánlott és kötelező irodalom:

Határozók, releváns szakkönyvek, pl.

Izsák J. (2001): Bevezetés a biológiai diverzitás mérésének módszertanába. Scientia. Bp.

Körmöczy L. (1992): Ökológiai módszerek. JATE Press. Szeged.

Podani J. (1997). Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia. Bp.

Précsényi I., Barta Z., Karsai I. és Székely T. (1995): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projekt értékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. KLTE. Debrecen.

Southwood, T.R.E. (1984): Ökológiai módszerek. Különös tekintettel a rovarpopulációk

             tanulmányozására. Mg. Kiadó.

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. Magyarország élőhelyei (szerk. Fekete G.-Molnár Zs.-Horváth F.) 1997 KTM-TVH, Budapest

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet
Javasolt félév: 2
Félévi óraszám: 0+80
Előtanulmányi követelmény: Zoológia
Kredit: kritériumtárgy
Ismeretek ellenőrzése: jegyzőkönyv
Megj.: Zoológia szakirányon kötelező

Vizsgainformáció

Gyakorlati jegy

Terepgyakorlati jegyzőkönyv beadása szükséges. A jegyzőkönyv tartalmazza a projektek célját, a megismert módszereket, a terepen töltött időszak eredményeit. Szabadon bővíthető (pl. faj, élőhely ismertetés stb.), illusztrálható. Terjedelme min. 5 oldal (illusztrációk nélkül, de táblázatok, grafikonok benne foglaltatnak).