Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állattenyésztéstan

Állattenyésztéstan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
final exam
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tanulmányi előfeltétel: Állatorvosi genetika tantárgyból sikeres vizsga

Tananyag: a háziállatok tenyésztése keretében a legfontosabb emlős háziállatok, így a ló, a szarvasmarha, a juh, a kecske, a sertés, a kutya és a macska, továbbá a tyúk, a pulyka, a vízi- és más baromfifajok speciális értékmérő tulajdonságaival, tenyészértékével, fajtáival, tenyésztési és állattartási rendszereivel és technológiáival foglalkozunk.

Tantárgyfelelős: Dr. Gáspárdy András, PhD,

Előadók:
Z.L.: Prof. ZÖLDÁG László, PhD, DSc
G.A.: Doc. Dr. habil. Gáspárdy András, PhD
M.Á.: Dr. Maróti-Agóts Ákos, DVM, PhD
Sz.L.:Szabára László BSc

Z.P.: Zenke Petra PhD

V.B.: Vincze Boglárka DVM, PhD

Előadások: 2 + 1 óra/hét
Gyakorlatok: 2 óra/csoport/hét

 

Előadások tematikája

ÁLLATTENYÉSZTÉSTAN (2018-19 I. Félév)

(5. szemeszter, 45 óra előadás, 30 óra gyakorlat)

Letölthető TEMATIKA

Gyakorlatok tematikája

ÁLLATTENYÉSZTÉSTAN (2018-19 I. Félév)

(5. szemeszter, 45 óra előadás, 30 óra gyakorlat)

Letölthető TEMATIKA

Értékelés leírása

Nyári állattenyésztési gyakorlatról beszámoló és napló készítendő és nyújtandó be a tanszéken. A gyakorlati napló időben történő benyújtása a záróvizsga előfeltétele (felelős oktató: Dr. Gáspárdy András, egyetemi docens).
A szóbeli záróvizsga a teljes két féléves elméleti és gyakorlati tananyagból áll. A gyakorlati vizsgán főleg fajtatanból (gyakorlati belépő!) és négy kérdéscsoportból összeállított elméleti ismeretekről kell számot adni. A kötelező nyári állattenyésztési gyakorlatról készített beszámoló érdemjegye a szóbeli vizsgán beszámít (Felelős oktató: Dr. Gáspárdy András, egyetemi docens)

ÁLLATTENYÉSZTÉS (vizsgakérdések, 2016)

Állattenyésztés c. tantárgy záró vizsgakérdései

 

Szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztés

 

1. A szarvasmarha háziasítása, jelentősége és mikroevolúciós következményei

2. A tejhasznú szarvasmarha tenyészcéljai, értékmérő tulajdonságai és a tej összetétele

3. A hús- és a vegyeshasznosítású szarvasmarha tenyészcélja és értékmérő tulajdonságai

4. A tejhasznú szarvasmarha-tenyésztés technológiája, a tejtermelés és higiéniája

5. A húshasznú szarvasmarha-tenyésztés technológiája

6. A szarvasmarha szaporodásbiológiai jellemzői és értékszámai

7. A szarvasmarha fontosabb genetikai betegségei

8. Tejhasznú szarvasmarhafajták (csoportosításuk, jellemzőik, típusaik), ipari és fogyasztói tej termelése

9. Húsmarhafajták (jellemzőik, csoportosításuk, húsmarha típusok), marhahús-minőség

10. Szarvasmarha-tenyésztési eljárások (tej- és hústípusban, fajtatiszta, vonal- és családtenyésztés, keresztezések)

11. A tejhasznú szarvasmarha tenyészérték-becslése, a tőgybírálat jelentősége

12. A hústermelő szarvasmarha tenyészérték-becslése

13. A kiskérődzők (juh, kecske) háziasítása és mikroevolúciós következményei, faji jellegzetességeik

14. Tenyészcélok és értékmérő tulajdonságok, típusok, hasznosítás és termékek a juh- és kecsketenyésztésben

15. Gyapjútermelő juh- és kecskefajták, a gyapjú szerkezete és értékmérői

16. Húshasznú juh- és kecskefajták, prémtermelő juhfajták

17. Tejhasznú és szapora juh- és kecskefajták, szaporasági gének, a tej összetétele

18. A juh és a kecske szaporodásbiológiai jellemzői, szaporítása, szaporasági és termékenységi értékszámai, fontosabb genetikai betegségei

19. Tenyésztési (fajtatiszta és keresztezési) módszerek és párosítás eljárások a juh- és a kecsketenyésztésben

20. Juh és kecsketenyésztés technológiája, termelési rendszerei (extenzív, intenzív)

 

Ló-, kutya- és macskatenyésztés

 

21. A ló evolúciója és háziasítása, mikroevolúciós következmények

22. A lótenyésztés céljai és hasznosítása, fontosabb teljesítmény-értékmérők (verseny, sport, egyéb)

23. A ló egyedi megjelölése és azonosítása, alapszínek és öröklődésük, rossz szokások

24. A ló szaporodásbiológiai jellemzői és értékszámai (tenyészszezon, mesterséges termékenyítés, csikónevelés)

25. A ló fontosabb genetikai betegségei

26. A tréning és a versenyeztetés szerepe a lótenyésztésben. Küllembírálat, jármódok, mozgásformák

27. Lóversenyek (versenylovak), lovassportok, hajtás (sportlovak)

28. A verseny- és sportlótenyésztés technológiája. A verseny és a sportlovak nemesítése

29. Arab és arab génállományú lófajták

30. Angol telivér, ügetők és telivér génállományú sportlófajták

31. Spanyol lovak és spanyol génállományú lófajták

32. Hidegvérű lófajták, pónik és kislovak

33. A kutya és a macska háziasítása, mikroevolúciós következmények, rokonfajok, fajhibridek

34. A kutyatenyésztés alapjai (tenyészcél, hasznosítás, küllembírálat, tenyésztési módszerek)

35, Kutyafajták, fajtacsoportok

36. A kutya szaporodásbiológiai jellemzői

37. A kutya fontosabb genetikai betegségei

38. A macskatenyésztés alapjai (tenyészcél, hasznosítás, fajták, tenyésztési módszerek)

39. A macska szaporodásbiológiai jellemzői

40. A macska fontosabb genetikai betegségei

 

Sertés- és baromfitenyésztés

 

41. A sertés eredete és háziasítása, mikroevolúciós következmények, a sertéshústermelés humánélelmezési jelentősége

42. Sertéshústermelés fontosabb értékmérői (szaporaság, hízékonyság, vágóérték, hús/zsír arány, SEUROP minősítési rendszer), kocák és sertéskanok tenyészérték-becslése és szelekciója

43. A sertésfajták osztályozása, típusok, a sertés küllembírálatának főbb szempontjai

44. Yorkshire és nagy fehér (large white) sertésfajták

45. Lapály sertésfajták

46. Színes sertésfajták (pietrain, duroc és hampshire)

47. Ázsiai és más helyi sertésfajták jelentősége

48. Tenyésztési módszerek és párosítás eljárások a sertéstenyésztésben: fajtatiszta tenyésztés, kontinuens és diszkontinuens keresztezések, hibrid-előállítás

49. A sertés szaporodásbiológiai jellemzői és értékszámai, a malacnevelés, fontosabb genetikai betegségek (PSS, MHS, PSE)

50. A sertés fontosabb genetikai betegségei (PSS, MHS, PSE)

51. A sertéshústermelés technológiája (modern, iparszerű, hagyományos, alternatív)

52. A baromfifajok eredete és háziasítása, mikroevolúciós következményei, az egyes baromfifajok hús- és tojástermelésének humánélelmezési jelentősége

53. A baromfifajok főbb szaporodásbiológiai jellemzői, ivar- és a tenyészérettség, ismertebb genetikai betegségek

54. A tojó típusú tyúk (tenyészcél, hasznosítás, fajták, értékmérők, tenyésztési módszerek és hibridek)

55. A pecsenyecsirke (tenyészcél, hasznosítás, fajták, értékmérők, tenyésztési módszerek és hibridek)

56. Baromfitermelési rendszerek és technológiák (ketreces, ketrec nélküli, bio-, alternatív, hagyományos szabad)

57. Pulykatenyésztés (tenyészcél, hasznosítás, fajták, értékmérők, tenyésztési módszerek és hibridek)

58. Lúdtenyésztés (tenyészcél, hasznosítás, fajták, értékmérők, tenyésztési módszerek és hibridek)

59. Kacsatenyésztés (tenyészcél, hasznosítás, fajok, fajták, értékmérők, tenyésztési eljárások és hibridek)

60. Galambtenyésztés (tenyészcél, hasznosítás, fajták, értékmérők, tenyésztési módszerek és hibridek)

 

 

Vizsgainformáció

Pótvizsga napok