Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Állattenyésztéstan

Oktatás Kurzusok Állattenyésztéstan
Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
42
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Gáspárdy András Előadók: Dr. Gáspárdy András, Dr. Maróti-Agóts Ákos, Dr. Zenke Petra, Dr.Korbacska-Kutasi Orsolya
Előkövetelmény: Állatorvosi genetika

Tananyag: a háziállatok tenyésztése keretében a legfontosabb emlős háziállatok, így a ló, a szarvasmarha, a juh, a kecske, a sertés, a kutya és a macska, továbbá a tyúk, a pulyka, a vízi- és más baromfifajok speciális értékmérő tulajdonságaival, tenyészértékével, fajtáival, tenyésztési és állattartási rendszereivel és technológiáival foglalkozunk.
Aláírás megszerzése: gyakorlatok látogatása, évközi Alapérték ZH sikeres teljesítése

Állattenyésztéstan (2023/24. tanév 1. félév)

(5. szemeszter, 42 óra előadás, 28 óra gyakorlat) 3. évfoly.

 

Hét Dátum Előadás (2+1 óra/hét) Dátum Plenáris gyakorlat
1.

09.05.

 

G.A.: Ló- és szamártenyésztés bevezetés, evolúció, háziasítás (1h)

G.A.: A ló használata (2h)

09.04. 5-8

09.05. 1-4

 

G.A.: Életkormeghatározás
2.

09.12.

 

G.A.: A ló színöröklése és genotipizálás (1h)

M.Á.: Lófajták, nemesítésük és tenyésztési eljárások (2h)

09.11. 5-8

09.12. 1-4

 

M.Á.: A tejhasznú szarvasmarha fajták és felismerésük
3. 09.19.

K.O.: Ló értékmérők, tenyészérték (1h)

G.A.: Szarvasmarha-tenyésztés bevezetés, tejtermelési értékmérők (2h)

09.18. 5-8

09.19. 1-4

K.O.: Lótenyésztés, csikónevelés, tartási körülmények
4. 09.26.

Dr Jármy Miklós: A sportlótenyésztés és versenyzés gyakorlata (1h)

M.Á.: Húshasznú szmarha értékmérők (2h)

09.25. 5-8

09.26. 1-4

 

M.Á.: Kettős- és húshasznú szarvasmarhafajták és felismerésük
5. 10.03.

G.A.: Tejtermelési értékmérők (1h)

G.A.: Tejhasznú szarvasmarha tenyészérték-becslése (2h)

10.02 5-8

10.03. 1-4

G.A.: Tejhasznú szm. technológiája, tejtermelése és higiéniája
6. 10.10.

G.A.: Húshasznú szarvasmarha tenyészérték-becslése (1h)

G.A.: Szarvasmarha-tenyésztési eljárások (2h)

10.09. 5-8

10.10. 1-4

M.Á.: Húshasznú szarvasmarha technológiája
7. 10.17. G.A.: Juh- és kecsketenyésztés bevezetés (1h) G.A.: Juh- és kecske értékmérők (2h)

10.16. 5-8

10.17. 1-4

G.A.: Juh és kecske technológia (2h)
8.

10.24.

 

G.A.: Juh és kecske fajták és -tenyésztési eljárások (1h)

G.A.: A szarvasmarha, juh- és a kecske szaporítása, öröklődő hibák és betegségek (2h)

10.23. 5-8

10.24. 1-4

G.A.: Gyapjúismeret és bírálat
9. 10.30-11.03 REKTORI SZÜNET   REKTORI SZÜNET
10. 11.07

G.A.: Sertéstenyésztés bevezetés (1h)

G.A.: Sertés értékmérők, tenyészérték-becslés (2h)

11.06. 5-8

11.07. 1-4

Z.P.: Sertésfajták és felismerésük
11. 11.14.

G.A.: A sertés szaporítása, öröklődő hibák és betegségek (1h)

Z.P.: Sertéstenyésztési eljárások (2h)

11.13. 5-8

11.14. 1-4

G.A.: Sertéstechnológia
12.

11.21.

 

M.Á.: Kutyatenyésztési ismeretek (1h)

Dr. Stájer Attila: Szolgálati kutyák a rendőrségnél(2h)

11.20.5-8. 11.21. 1-4 M.Á: Kutyafajták és felismerésük
13. 11.28.

M.Á.: Macskatenyésztési ismeretek (1h)

M.Á.: A macska szaporítása, öröklődő hibák és betegségek (2h)

11.27. 5-8

11.28. 1-4

M.Á: Macskafajták és felismerésük
14. 12.05.

G.A.: Bevezetés a tyúktenyésztésbe (tojástermelés) (1+1h)

K.L.: Tyúktenyésztés (pecsenyecsirke-termelés) (1h)

12.04. 5-8

12.05. 1-4

G.A.: Tyúktartási technológia, fajták, hibridek és felismerésük
15.

12.12.

 

Z.P.: Pulyka- és galambtenyésztés (1h)

Z.P.:Vízi szárnyasok (kacsa, liba) tenyésztése (2h)

12.11. 5-8

12.12. 1-4

Z.P.: Vízi szárnyas, pulyka és galamb technológia, fajták, hibridek és felismerésük

G.A.: Assoc. Prof. Gáspárdy András, tanszékvezető,

M.Á.: Assoc. Prof. Maróti-Agóts Ákos, évfolyamfelelős

 

Z.P.: dr. Zenke Petra, tud. fő mts.

K.O.: Assoc. Prof. Kutasi Orsolya

K.L.: dr. Kőrösi László címzetes egy. doc.

 

10.23. ünnep 5-8 csop. gyakorlat elmarad

Félévközi Alapadatok Zh! 2023. november 20-23. 9:00-14:30 J-III

Értékelés leírása

Nyári állattenyésztési gyakorlatról beszámoló és napló készítendő és nyújtandó be a tanszéken. A gyakorlati napló időben történő benyújtása a záróvizsga előfeltétele (felelős oktató: Dr. Gáspárdy András, egyetemi docens).
A szóbeli záróvizsga a teljes féléves elméleti és gyakorlati tananyagból áll. A gyakorlati vizsgán főleg fajtatanból (gyakorlati belépő!) és négy kérdéscsoportból összeállított elméleti ismeretekről kell számot adni. A kötelező nyári állattenyésztési gyakorlatról készített beszámoló értékelése a szóbeli vizsgán beszámít (Felelős oktató: Dr. Gáspárdy András, egyetemi docens)

 

 

 

 

Vizsgainformáció

A vizsgaidőszakbeli vizsga két részből (gyakorlati és elméleti) áll. A hallgatók előbb számítógépes gyakorlati vizsga (GAT-teszt) keretében adnak számot gyakorlati ismereteikből (a sarokszámok, fajták, eszközök, gyapjúminták és életkorbecslés alapján). A gyakorlati vizsga 60%-tól sikeres. Majd, négy kérdést tartalmazó tételt húznak, amelyet felkészülés után szóban válaszolnak meg. Minden kérdést meg kell válaszolni (egyetlen kérdés nem tudása eredménytelen vizsgához vezet). A kérdéseket előzetesen nyilvánosságra hozzuk. Bukás esetén a 80%-nál jobb gyakorlati vizsgát (GÁT-teszt) nem kötelező megismételni. A GÁT-teszt kérdéseit előzetesen online gyakorolhatják.
A végső érdemjegy kialakulásához a GÁT-eredmény 10%-kal, a Moodle-eredmény 90%-kal járul hozzá
A tantárgy célja a leendő állatorvosok gyakorlatában előforduló feladatok megoldásához szükséges általános ismeretek háziállatainkról (pl. fajták, termelési szint, hasznosítás, tartásrendszer) átadása.