Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Általános biogeográfia és állatföldrajz 1. – biológia BSc

Általános biogeográfia és állatföldrajz 1. – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet

 

A fajok keletkezésének, elterjedésének, életének általános törvényszerűségei, az evolúciós, földtörténeti változások, ökológiai tényezők és a fajok földfelszíni eloszlásának összefüggései. A biogeográfia általános törvényszerűségei, alapfogalmak és összefüggések. Az állatföldrajz részben a korábban megszerzett ismeretek alkalmazását ismertetjük konrét példákon keresztül. Az állatok földfelszíni eloszlásának magyarázata evolúciós, földtörténeti, ökológiai okokra vezethető vissza. Az előadás keretein belül az állatok szétterjedésének külső-belső feltételeit, okait, a Föld felszínének részletes állatföldrajzi felosztását, illetve az egyes egységeken belüli konkrét élővilág jellemzőit mutatjuk be.

Kötelező irodalom: órai jegyzetek, handout-ok

Ajánlott:

Varga-Rácz: Állatföldrajz – Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, 1996

Udvardy Miklós: Dinamikus Állatföldrajz, Tankönyvkiadó, 1983

Cox, C. B., Moore P. D. 2010. Biogeography: An Ecological and Evolutionary Approach. 8th edition, Blackwell Publishing

Lomolino, M. V., B. R. Riddle, R. J. Whittaker and James H. Brown. 2010. Biogeography, 4rd Edition. Sinauer Associates, Inc.

 

 

 

Előadások tematikája

Témakörök:

1. A biogeográfia kialakulása; helye, célja, feladatai; rövid története 

2. Ökológiai biogeográfia, eloszlási mintázatok

3. Biogeográfiai felosztás, határkérdések

4. Biodiverzitás mintázatok, diverzitás grádiensek

5. A fajkeletkezés módjai (biogeográfiai szempontú)

6. Diszperzió - kolonizáció

7. Adaptáció, adaptív radiáció

8. Extinkció

9. Pleisztocén történések, kihalások

10. Paleobiogeográfiai rekonstrukció

11. Kontinensvándorlás és biológiai bizonyítékai

 

 

Biogeográfiai teóriák áttekintése 

 

 

 

 

Értékelés leírása

(Index) aláírás feltétele:

óralátogatás 

Ismeretek ellenőrzése: félév végi írásbeli vizsgák

Vizsgainformáció

Vizsga: írásbeli, ami több rövid esszé kérdésből áll.