Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Általános biogeográfia és állatföldrajz 2. – Biológia BSc

Általános biogeográfia és állatföldrajz 2. – Biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

 

tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet

társoktató: Dr. Fülöp Dávid

Az állatok földfelszíni eloszlásának magyarázata evolúciós, földtörténeti, ökológiai okokra vezethető vissza. Az előadás keretein belül az állatok szétterjedésének külső-belső feltételeit, okait, a Föld felszínének részletes állatföldrajzi felosztását, illetve az egyes egységeken belüli konkrét élővilág jellemzőit mutatjuk be.

Kötelező irodalom: órai jegyzetek, handout-ok

Ajánlott: Varga-Rácz: Állatföldrajz – Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, 1996

Udvardy Miklós: Dinamikus Állatföldrajz, Tankönyvkiadó, 1983

Cox, C. B., Moore P. D. 2010. Biogeography: An Ecological and Evolutionary Approach. 8th edition, Blackwell Publishing

Lomolino, M. V., B. R. Riddle, R. J. Whittaker and James H. Brown. 2010. Biogeography, 4rd Edition. Sinauer Associates, Inc.

Előadások tematikája

1. Filogeográfia. (FD)

2. A biogeográfiai felosztás és alapelvei; határkérdések (HE)

3. Regionális állatföldrajz 1. Elterjedési mintázatok és rendszerek. Notogea 1. (FD)

4. Regionális állatföldrajz 2. Notogea 2. Archinotis. (FD)

5. Regionális állatföldrajz 3. Neotropikus faunabirodalom. (FD)

6. Regionális állatföldrajz 4. Aethiopis. (FD)

7. Regionális állatföldrajz 5. Orientalis faunabirodalom. (FD)

8. Regionális állatföldrajz 6. Holarctis faunabirodalom. (FD)

9. Regionális állatföldrajz 7. A Kárpát-medence állatföldrajzi felosztása. (FD)

10. Az area fogalma, típusai, térképi ábrázolásai, diszjunkciók. (FD)

11. Az area története, dinamikája. Area-elemzés. (FD)

12. Az area szerkezete, nagysága. (FD)

13. A szigetbiogeográfia alapjai (HE)

14. Inváziók (HE)

15. Konzultáció (FD)

Értékelés leírása

Félév végi vizsga.

Vizsgainformáció

vizsga