Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Általános kórtan

Általános kórtan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Patológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A kórbonctan (anatomia pathologica, vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. A tantárgy oktatásának feladata, hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak, anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez.

Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése, mint vérkeringési zavarok, regresszív és proliferatív elváltozások, gyulladások, daganatok és fejlődési rendellenességek.

A boncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja, amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával, sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet, hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. A hallgatók fokozatosan szerzik meg azt a tudást, hogy megkülönböztessék a kórost a normálistól, felismernjék az egyes szervi elváltozásokat és véleményt alkossanak az elhullás okáról, az állat betegségeiről.

Előadások tematikája

1. hét

Bevezetés: A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei. A betegség és a halál.

Hullajelenségek. Külső kórokok 1.: Mechanikai behatások. Alacsony és magas hőmérséklet, légnyomás.

2. hét

Külső kórokok 2.: Elégtelen és túlzott táplálás, oxigénhiány, vízhiány.

Autointoxicatio. Belső kórokok: a betegség keletkezésének belső (dispositios etc.) feltételei. Fertőző és invazív kórokozók.

3. hét

Vérkeringési zavarok: helyi bővérűség, helyi kevésvérűség. Infarctus, infarceratio. Általános vérkeringési zavar: a shock patológiája.

Vérzés. Thrombosis. Embolia

4. hét

Vízforgalmi zavarok: szervezet, sejtek. Zsíranyagcsere zavar: általános, tárolási.

Szénhidrát anyagcsere zavarai.
A cukorbetegség patológiája.
Nyálkatermelés zavara. Mucoid degeneratio. Az elszarusodás zavara.

5. hét

A kóros folyamat szervezetben való tovaterjedése (fertőzési módok, metastasis, bacteriaemia, septikaemia, sepsis, pyaemia). Regresszív elváltozások: Reverzibilis és irreverzibilis sejt- és szövetelváltozások.

Pigmentképzés és -forgalom zavara 1.

6. hét

Pigmentképzés és -forgalom zavara 2. Konkrementumok és álkonkrementumok.

Uricosis. Amyloidosis.
Hyalinosis. Fibrinoid necrosis

7. hét

Calcificatio, calciphylaxis. Necrosis, necrobiosis, apoptosis. Üszkösödés.

A regenerációról általában. Resorptio, remotio. Proliferatív elváltozások (sejttípusok, fibrosis, fibroelastosis, elastosis, reticulosis.) Organisatio és demarcatio.

8. hét

(október 23. – szünet)

A kóros szöveti elváltozások gyógyulása. A hám-, izom-, ideg-, kötőszövet és a vérerek regenerációja.

9. hét

Regeneratio. Metaplasia. Dysplasia. Hyperplasia. Hypertrophia. Transformatio. Sorvadás.

A gyulladás általános bevezetője: Etiológia, terminológia, vérkeringési zavarok, sejtes elemek, vasculáris reakció, emigráció, mediátorok.

10. hét

Exsudatív gyulladás. Alteratív és proliferatív gyulladás.

Gyulladás a vérerekkel el nem látott szövetekben. A szervezet állapotának és a gyulladásnak kapcsolata. Granuloma képződéssel járó gyulladás általános jellemzői.

11. hét

Gümőkór

Actinomycosis és actinobacillosis. Takonykór. Gombák okozta granulomák és mycotoxicosisok. Egyéb granulomák.

12. hét

A sejt-osztódás zavarai. Fejlődési rendellenességek.

Általános daganattan: fogalom osztályzás, ált. jellemzők (formalis pathogenesis).

13. hét

Oncogenesis (causalis genesis): kémiai, fizikai, viralis carcinogenesis.
Belső oki tényezők.

Metastasis. Részletes daganattan 1.

14. hét

Részletes daganattan 2.

Részletes daganattan 3.

15. hét

Részletes daganattan 4.

Mintaküldés, kórszövettani vizsgálat, boncjegyzőkönyvírás.

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Nincs gyakorlat

2. hét

Munkavédelmi oktatás. Általános tudnivalók. Bonceszközök.
Külső és belső vizsgálat (a hasüreg megnyitásáig)

3. hét

Belső vizsgálat: a hasüregbeli szervek boncolása.

4. hét

Belső vizsgálat: a száj- és nyaki szervek, valamint a mellüreg boncolása.

5. hét

Belső vizsgálat: a húgy- és a nemi szervek boncolása hím állaton. (Teoretikusan a húgy- és nemi szervek boncolása nőivarú állaton)

6. hét

Általános gyakorlás.
Az orrüreg, a koponya (az agyvelő), a gerincvelő boncolása.

7. hét

Általános gyakorlás. A körzeti idegek, a szem és a fül boncolása, jelentőségük ismertetése.

8. hét

Általános gyakorlás. Valódi és álkonkrementumok bemutatása.

9. hét

Általános gyakorlás. A csontok és az izületek boncolása, jelentőségük ismertetése.

10. hét

Nyúlhulla boncolása.

11. hét

Általános gyakorlás. A belső elválasztású mirigyek bemutatása.

12. hét

Általános gyakorlás. Teoretikusan a kérődzők és a lovak boncolására vonatkozó ismeretek.

13. hét

Általános gyakorlás. A magzatok és magzatburkok és az újszülöttek vizsgálata.

14. hét

Általános gyakorlás.

15. hét

Gyakorlati vizsga

Értékelés leírása

Az első (5.) félév végén a tananyag ismeretének ellenőrzésére kollokvium szolgál.

Vizsgainformáció

A kollokviumon az 5. félévben ismertetett általános kórtan elméleti anyagát, valamint a bonctechnika elsajátítását kérdezzük vissza. A hallgatók szóbeli vizsgán adnak számot tudásukról, ahol 3 kérdést húznak, mely kérdések felölelik az általános kórtan tárgykörét úgy, hogy az egész tananyag nagy részét lefedjék. A tételek 3 csoportba vannak osztva súlyozás szerint (A, B és C csoportok; elsődlegesen fontos, fontos és érdekesség), melyekből egyet-egyet húz a hallgató. A tételek kidolgozására harminc perc áll rendelkezésükre. A válaszokat tetszőleges sorrendben adhatják meg. Vázlat készítése nem kötelező.

Amennyiben egy kérdést nem tud megválaszolni a hallgató, pótvizsgára kell utasítanunk, akkor is, ha előzőleg esetleg több kérdést jól megválaszolt. Ennek oka, hogy a kérdések egy-egy átfogó területre vonatkoznak, így a teljes tájékozatlanság feltehetően jelentős hiányosságot takar. Két megkísérelt vizsga között 3 napnak kell eltelnie.

A bonctechnikai készség mérésére gyakorlati vizsga szolgál. Az elégséges gyakorlati vizsga feltétele a szóbeli vizsgára bocsátásnak. A boncolási vizsga eredménye a további ismétlő szóbeli vizsgákra is érvényes.

A hallgatók a Neptun rendszerben jelentkeznek be vizsgára, és ott módosíthatják időpontjukat az elérhető helyek függvényében a vizsgát megelőző munkanap 10:00 óráig. Kérdéses esetben e-mailben vagy személyesen a tanszéki előadóhoz (szoke.tunde@univet.hu) vagy dr. Mándoki Mírához (mandoki.mira@univet.hu) fordulhatnak segítségért.

Ha valaki nem jelenik meg a vizsgán, és távolmaradását nem jelezte előre a Tanulmányi osztályon, elveszít egy vizsgaalkalmat.

A részletes vizsgaszabályzat a Kar honlapján található.