Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Általános kórtan

Általános kórtan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Patológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A kórbonctan (anatomia pathologica, vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. A tantárgy oktatásának feladata, hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak, anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez.

Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése, mint vérkeringési zavarok, regresszív és proliferatív elváltozások, gyulladások, daganatok és fejlődési rendellenességek.

A boncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja, amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával, sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet, hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. A hallgatók fokozatosan szerzik meg azt a tudást, hogy megkülönböztessék a kórost a normálistól, felismernjék az egyes szervi elváltozásokat és véleményt alkossanak az elhullás okáról, az állat betegségeiről.

Tantárgyfelelős: Dr. Mándoki Míra

Kérdés esetén a tárgyfelelős elérhetősége: [E-mail megjelenítése]

Előadások tematikája

1. hét (szept. 16., 17.)

Bevezetés: A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei. A betegség és a halál.

Hullajelenségek. Külső kórokok 1.: Mechanikai behatások. Alacsony és magas hőmérséklet, légnyomás.

2. hét (szept. 23., 24.)

Autointoxicatio. Belső kórokok: a betegség keletkezésének belső (dispositios etc.) feltételei. Fertőző és invazív kórokozók. Az immunológia patológiai vonatkozásai.

Külső kórokok 2.: Elégtelen és túlzott táplálás, oxigénhiány, vízhiány.

3. hét (szept. 30., okt. 1.)

A kóros folyamat szervezetben való terjedése (fertőzési módok, metastasis, bacteriaemia, septikaemia, sepsis, pyaemia). Reverzibilis és irreverzibilis sejt- és szövetelváltozások.

Vérkeringési zavarok: helyi bővérűség, helyi kevésvérűség. Infarctus, infarceratio. Általános vérkeringési zavar: a shock patológiája.

Elhalás (necrosis, necrobiosis), apoptosis. Üszkösödés. Elmeszesedés (calcificatio, calciphylaxis).

4. hét (okt. 7., 8.)

Vérzés. Thrombosis. Embolia.

Vízforgalmi zavarok: szervezet, sejtek. Zsíranyagcsere zavar: általános, tárolási.

5. hét (okt. 14., 15.)

Szénhidrát anyagcsere zavarai. A cukorbetegség patológiája. Nyálkatermelés zavara. Mucoid degeneratio. Elszarusodás zavara.

Uricosis. Amyloidosis. Hyalinosis. Fibrinoid necrosis.

6. hét (okt. 21., 22.)

Pigmentképzés és -forgalom zavara. Konkrementumok, álkonkrementumok.

Elhalás (necrosis, necrobiosis), apoptosis. Üszkösödés. Elmeszesedés (calcificatio, calciphylaxis).

7. hét (okt. 28., 29.)

A regenerációról általában. Resorptio, remotio. Proliferatív elváltozások (sejttípusok, fibrosis, fibroelastosis, elastosis, reticulosis.) Organisatio és demarcatio.

A hám-, az izom- és az idegszövet regenerációja. A kötőszövet és a vérerek regenerációja. Sebgyógyulás.

8. hét (nov. 4., 5.)

Metaplasia. Pseudometaplasia. Sorvadás. Akkomodáció: dysplasia, hyperplasia, hypertrophia, transformatio.

A gyulladás általános bevezetője: Etiológia, terminológia, vérkeringési zavarok, sejtes elemek, vasculáris reakció, emigráció, mediátorok.

9. hét (nov. 11., 12.)

Exsudatív gyulladás. Alteratív és proliferatív gyulladás.

Gyulladás a vérerekkel el nem látott szövetekben. A szervezet állapotának és a gyulladásnak a kapcsolata. Granuloma képződéssel járó gyulladás általános jellemzői.

10. hét (nov. 18., 19.)

Gümőkór.

Actinomycosis és actinobacillosis. Takonykór. Gombák okozta granulomák és gombák okozta egyéb elváltozások. Egyéb granulomák.

11. hét (nov. 25., 26.)

A sejt-osztódás zavarai. Fejlődési rendellenességek.

Általános daganattan: fogalom osztályzás, általános jellemzők (formalis pathogenesis).

12. hét (dec. 2., 3.)

Oncogenesis (causalis genesis): kémiai, fizikai, viralis carcinogenesis. Belső oki tényezők. Metastasis.

Részletes daganattan 1.

13. hét (dec. 9., 10.)

Részletes daganattan 2.

Részletes daganattan 3.

14. hét (dec. 16., 17.)

Mintaküldés. Kórszövettani vizsgálat alapjai. Boncolási jegyzőkönyv.

KONZULTÁCIÓ

 

Gyakorlatok tematikája

1. hét (szept. 14-18.)

Bevezetés

2. hét (szept. 21.-25.)

Munkavédelmi oktatás. Általános tudnivalók. Bonceszközök.
Külső és belső vizsgálat (a hasüreg megnyitásáig)

3. hét (szept. 28.-okt. 2.)

Belső vizsgálat: a hasüregbeli szervek boncolása.

4. hét (okt. 5.-okt. 9.)

Belső vizsgálat: a száj- és nyaki szervek, valamint a mellüreg boncolása.

5. hét (okt. 12.-16.)

Belső vizsgálat: a húgy- és a nemi szervek boncolása hím állaton. (Teoretikusan a húgy- és nemi szervek boncolása nőivarú állaton)

6. hét (okt. 19.-23.)

Általános gyakorlás.
Az orrüreg, a koponya (az agyvelő), a gerincvelő boncolása.

7. hét (okt. 26.-30.)

Általános gyakorlás. A körzeti idegek, a szem és a fül boncolása, jelentőségük ismertetése.

8. hét (nov. 2.-6.)

Általános gyakorlás. Valódi és álkonkrementumok bemutatása.

9. hét (nov. 9.-13.)

Általános gyakorlás. A csontok és az izületek boncolása, jelentőségük ismertetése.

10. hét (nov. 16.-20.)

Nyúlhulla boncolása.

11. hét (nov. 23.-27.)

Általános gyakorlás. A belső elválasztású mirigyek bemutatása.

12. hét (nov. 30.-dec. 4.)

Általános gyakorlás. Teoretikusan a kérődzők és a lovak boncolására vonatkozó ismeretek.

13. hét (dec. 7.-11.)

Általános gyakorlás. A magzatok és magzatburkok és az újszülöttek vizsgálata.

GYAKORLATI VIZSGA: december 9. 12:15 (on-line írásbeli)

Értékelés leírása

A gyakorlatokról maximum 3 hiányzás megengedett igazolás ellenében, ám ezeket is javasolt pótolni másik csoport gyakorlatán, amennyiben ez lehetséges. Háromnál több hiányzás esetén a hallgató nem kapja meg a félévi aláírást, így nem bocsátható vizsgára sem.

Az első (5.) félév végén a tananyag ismeretének ellenőrzésére gyakorlati vizsga, valamint kollokvium szolgál.

Kiegészítő olvasmány a tananyagoz (opcionális):

  • Jamas F. Zachary: Pathologic Basis of Veterinary Disease

Vizsgainformáció

A kollokviumon az 5. félévben ismertetett általános kórtan elméleti anyagát, valamint a bonctechnika elsajátítását kérdezzük vissza.

A vizsga (szóbeli, gyakorlati) előtt minden esetben ellenőrizzük a hallgató személyazonosságát, így hallgatói index, vagy ennek hiányában személyi igazolvány/diákigazolvány/útlevél felmutatása szükséges. Ezek hiányában a hallgató nem bocsátható vizsgára.

A bonctechnikai készség mérésére gyakorlati vizsga szolgál, ami a tavaszi szemeszterben kerül megrendezésre a járványügyi helyzetre való tekintettel!

A gyakorlati tudást az őszi szemeszter végén (december 9., 12:15) írásbeli on-line vizsgán mérjük. A kérdések lehetnek feleletválasztósok, rövid választ igénylők vagy képpel kapcsolatosak. Az elégséges gyakorlati vizsga feltétele az elméleti vizsgára bocsátásnak.

Azonnali bukás jár gyakorlati vizsgán az alábbi bonctechnikai hibákért, ha a hallgató:

 Test:

  • nem a tetem megfelelő oldaláról kezdi a boncolást

Hasüreg:

  • nem vágja le a gyomrot a belekről
  • nem vágja végig a gyomrot (kivéve sertés)
  • levágja a tetem farkát, miközben körbe vágja a végbélnyílást

Száj- és nyaki szervek:

  • nem vágja ki a lágy szájpadlást, majd nem nyitja fel

Mellüreg:

  • levágja szívet a tüdőről

A hallgatók írásbeli, on-line vizsgán adnak számot elméleti tudásukról a reguláris vizsgaidőszakban, ahol 50 kérdés (feleletválasztós, rövid válaszos vagy képpel kapcsolatos) öleli fel az általános kórtan tárgykörét úgy, hogy az egész tananyag nagy részét lefedjék. A tételek 3 csoportba vannak osztva súlyozás szerint (A, B és C csoportok; elsődlegesen fontos, fontos és érdekesség), melyekből mind kerülnek kérdések a vizsgába. Minden hallgatónak biztosítunk 3 vizsgaalkalmat.

A hallgatók a Neptun rendszerben jelentkeznek be vizsgára, és ott módosíthatják időpontjukat az elérhető helyek függvényében a vizsgát megelőző munkanap 12:00 óráig. Kérdéses esetben e-mailben vagy személyesen a tanszéki előadóhoz (szoke.tunde@univet.hu) vagy dr. Mándoki Mírához (mandoki.mira@univet.hu) fordulhatnak segítségért.

A vizsgán (szóbeli, gyakorlati) tilos bármilyen elektronikai eszköz, mobiltelefon használata vagy birtoklása, még kikapcsolt állapotban is. Amennyiben a hallgatónál ilyen eszközt találunk, vagy bármilyen egyéb módon csalást követ el (ld. részletesen az Egyetem Vizsgaszabályzatában), mérlegelés nélkül, azonnal megszakítjuk a vizsgát elégtelen érdemjeggyel, valamint jelentjük a csalás tényét a Tanulmányi Osztály felé. Fellebbezésre nincs lehetőség.

Ha valaki nem jelenik meg az elektronikus vizsgán, amire feljelentkezett, és távolmaradását nem jelezte előre a Tanulmányi Osztályon, elveszít egy vizsgaalkalmat.

A részletes vizsgaszabályzat a Kar honlapján található.