Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Általános mikrobiológia (Biológia BSc)

Általános mikrobiológia (Biológia BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tanszék neve:

Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Tantárgyfelelős oktató (e-mail):

Dr. Makrai László ([E-mail megjelenítése])

Résztvevő oktató(k):

Dr. Bakonyi Tamás PhD, Dr. Makrai László PhD,

Dr. Marosi András, Dr. Sárközi Rita

A tantárgy képzési célja, leírása:

A tárgy célja alapvető és általános mikrobiológiai ismeretek átadása. A tárgy elméleti előadásokat és gyakorlati kurzust foglal magába, és két szakterületre (általános bakteriológia és általános virológia) különül:

A bakteriológiai előadások során a hallgatók megismerkednek a mikrobiológia, mint tudományág felosztásával, a bakteriológia történetével, a baktériumok morfológiai, tenyésztési és biokémiai tulajdonságaival és ezek kimutatásának módszereivel, a baktériumok szaporodásának alapelveivel, a táptalajkészítés módszertanával, a bakteriális tevékenység gyakorlati felhasználási lehetőségeivel, a környezeti tényezők baktériumokra gyakorolt hatásával, a fertőtlenítőszerekkel és sterilizálási eljárásokkal, az antibiotikumokkal és az antibiotikum-terápia alapelveivel, a baktérium-genetika alapjaival, valamint a pathogenitás és a virulencia fogalomkörével és jelentőségével.

A virológiai előadások célja a vírusok általános tulajdonságainak (felépítésük, morfológiájuk, alkotóik) illetve azok vizsgálatára alkalmas módszerek ismertetése, a vírusok szaporodási ciklusának bemutatása, a vírusok változékonyságának és környezeti kölcsönhatásainak tárgyalása.

A bakteriológiai gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek a bakteriológiai laboratórium működésének alapelveivel (általános viselkedési és munkavédelmi szabályok). A baktériumok kimutatásának (direkt, indirekt) és vizsgálatának (kenetkészítés, egyszerű és összetett festési eljárások, mikroszkóp-használat, táptalajkészítés, sterilizálási módszerek, baktérium-izolálás, a baktériumok genus és fajszintű azonosítása) módszereivel, amely során baktérium-tenyésztésre és az általános bakteriológiai laboratóriumi munkák elvégzésére is nyílik lehetőség.

A virológiai gyakorlatok keretében a hallgatók megismerkednek a virológiai diagnosztika alapvető elveivel (mintagyűjtés, direkt és indirekt diagnosztikai módszerek), valamint önállóan elvégeznek egyes diagnosztikai próbákat (mintafeldolgozás, vírusizolálás szövettenyészeten, vírus-nukleinsav kimutatás PCR módszerrel, vírusneutralizációs vagy haemagglutináció-gátlási próba).

 

Szakirodalom

Kötelező:

Óravázlat

 

 

Ajánlott:

MEDVECZKY I. – RUSVAI M. – TUBOLY S. – VARGA J. (szerk.): Állatorvosi járványtan I. Bakteriológia, virológia, immunológia.

Budapest: Mezőgazda Kiadó, 1998.

963-9121-71-1

 

QUINN P. J. – MARKEY B. K. – LEONARD F. C. – HARTIGAN P. – FANNING S. – FITZPATRICK E. S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd ed.

Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.

ISBN 978-1-4051-5823-7

Előadások tematikája

Hét

                                                                                                                   Oktató neve

1.  

A mikrobiológia tárgya. A bakteriológia története. A baktériumok rendszer és nevezéktana.                                                                                           Makrai László

2.

A baktériumok morfológiája.                                                              Makrai László

3.

A morfológiai vizsgálatok elvei, a baktériumok festése és anyagcseréje.

                                                                                                                 Makrai László

4.

A biokémiai tulajdonságok vizsgálata, a baktériumtevékenység gyakorlati alkalmazása és a baktériumok tenyésztése.                                        Makrai László

5.

A táptalajok csoportosítása, a környezet hatása a baktériumok szaporodására, sterilizálás.                                                                                            Makrai László

6.

A fertőtlenítés és az antibakteriális szerek.                                       Makrai László

7.

A baktérium-genetika, a pathogenitás és a virulencia.                      Makrai László

8.

A vírusok helye az élővilágban, eredetük. A vírusok szaporítása I.

                                                                                                               Bakonyi Tamás

9.

A vírusok szaporítása II. A vírusok tisztítása, morfológiája.

                                                                                                               Bakonyi Tamás

10.

A vírusok nukleinsava és vizsgálata. A vírusok fehérjéi és vizsgálatuk.

                                                                                                                     Bakonyi Tamás

11.

A vírusok szaporodása.                                                                       Bakonyi Tamás

12.

Mutációk és hatásai vírusokban, vírusok közötti kölcsönhatások.

                                                                                                               Bakonyi Tamás

13.

Vírus-sejt kölcsönhatások.                                                                  Bakonyi Tamás

14.

Vírus-szervezet kölcsönhatások.                                                        Bakonyi Tamás

15.

Konzultáció.                                                              Makrai László, Bakonyi Tamás

Gyakorlatok tematikája

 

Megjegyzés(ek):

 

A gyakorlatok az egyes laborvizsgálatok időtartamának és inkubációs idők hosszának figyelembevételével, tömbösítve (5×3 gyakorlat) kerülnek megrendezésre.

Értékelés leírása

Az értékelés rendszere:

 

jeles:          100-90%

jó:                89-80%

közepes:      79-70%

elégséges:    69-60%

elégtelen:        <59%

 

Vizsgainformáció

  • A számonkérés feltétele, típusa és módja:

     

    Írásbeli vizsga. Sikertelen vizsga esetén szóbeli utóvizsga. Az írásbeli vizsga-alkalom elmulasztása esetén szóbeli vizsga.

    Az elméleti anyagból írt vizsga alapján vizsgajegy, a gyakorlati anyagból írt vizsga alapján gyakorlati jegy kerül megállapításra.